Organizace pracující s lidmi se zrakovým hendikepem má nové vozy pro své terénní služby

Tyfloservis je obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.  Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Poskytuje terénní a ambulantní sociální rehabilitaci po celém území České republiky, a to prostřednictvím 13 krajských středisek. 

Continue reading „Organizace pracující s lidmi se zrakovým hendikepem má nové vozy pro své terénní služby“