Nová služba veřejnosti: VFN nabízí zdarma lékové poradenství

Víte, jak správně užívat vaše předepsané léky? Máte obavy z jejich nežádoucích účinků nebo si nejste jisti, zda je správně kombinujete? Navštivte oddělení klinické farmakologie
a farmacie pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Novinkou letošního roku je totiž bezplatné lékové poradenství. Stačí se jen dopředu objednat.

Continue reading „Nová služba veřejnosti: VFN nabízí zdarma lékové poradenství“

Pro pacienty ve VFN v Praze je díky finanční podpoře z ministerstva zdravotnictví lépe dostupná paliativní péče

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze získala v rámci Programu Podpory paliativní péče finanční prostředky na pilotní provoz konziliárního týmu paliativní péče. Ve VFN poskytuje od roku 2017 specializovanou paliativní péči Centrum podpůrné a paliativní péče (CPPP) při Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče a pilotní projekt tak může navázat na práci tohoto centra, které svou klinickou, edukační a výzkumnou aktivitou hraje zásadní roli v rozvoji nemocniční paliativní péče v ČR.

Continue reading „Pro pacienty ve VFN v Praze je díky finanční podpoře z ministerstva zdravotnictví lépe dostupná paliativní péče“