Top 10 zadavatelů reklamy v oblasti bankovních a spořitelních služeb

Firmy působící v oblasti bankovnictví v letošním roce investovaly do reklamy 2 462 milionů korun. Přes 50 % z této částky bylo vydáno na nákup reklamního prostoru v televizi. Celkově největším investorem v tomto segmentu za období do konce října letošního roku je Československá obchodní banka. (tisková zpráva, 29.11.2010)