Výzkum společností Check Point a Ponemon potvrzuje význam 3D Security

Check Point® Software Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP), celosvětový lídr v oblasti zabezpečení internetu, ve spolupráci s výzkumnou organizací Ponemon Institute, zveřejnil výsledky z globálního průzkumu „Pochopení bezpečnostní komplexnosti IT prostředí ve 21. století“. Zjistilo se, že komplexní zabezpečení je v současné době pro většinu firem problém číslo jedna. Podle výzkumu se organizace potýkají s řadou rostoucích bezpečnostních priorit a s tím, že sami zaměstnanci vědí o bezpečnostní politice firrmy jen velmi málo. Klíčová zjištění ze zprávy potvrzují důležitost iniciativy Check Point 3D Security, nového přístupu k bezpečnosti, který jde nad rámec technologie, když kombinuje bezpečnostní politiky, uživatele ve smyslu orientace na lidský faktor bezpečnosti, metodologii a nástroje na celkové prosazování IT bezpečnosti. Nově tak definuje firemní bezpečnost jako souhrn více aspektů a pomáhá firmám sladit IT politiky s jejich firemními potřebami. Na bezpečnost nahlíží jako na proces, nikoliv na souhrn samostatných technologií a produktů. (TZ)

Podle průzkumu, který probíhal mezi více jak 2400 správci IT po celém světě, je největším problémem součastnosti správa složitých bezpečnostních prostředí. Průzkum poukázal na fakt, že více jak 55 % firem k zabezpečení svých firemních sítí využívá přes sedm různých dodavatelů. Z průzkumu vyplynulo, že firmy při sjednocování IT bojují se snižováním celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a zároveň požadují vyšší výkon. Pokud firmy chtějí mít schopnost vynutit si lepší ochranu, musí mít holistický přístup k zabezpečení prostředí, aby pochopili, kde se mohou objevit případná rizika.

„Pokud dnes firmy chtějí zlepšit zabezpečení, potřebují lépe pochopit svá současná prostředí a stanovit si priority pro krátkodobé a dlouhodobé iniciativy,“ říká Juliette Sultan, vedoucí celosvětového marketingu Check Point Software Technologies. „Nová vize Check Point 3D Security jde nad rámec technologií. Upozorňuje na současné bezpečnostní problémy a zároveň firmám poskytuje větší přehlednost a lepší možnosti správy.“

Více jak 700 dotazovaných v průzkumu se domnívá, že největší překážkou při nasazování nových technologií je jejich dodržování. Rozšíření cloud computingu, mobility, Web 2.0 a aplikací pro sdílení informací pro firmy představuje výzvu, jakou úroveň ochrany ve všech vrstvách sítě použít, zatímco je nutné tyto bezpečnostní požadavky striktně dodržovat. Základem komplexního zabezpečení jsou dobře definované a přísně dodržované bezpečnostní politiky, které jsou v souladu s firemními potřebami i požadavky nejrůznějších regulátorů.

I když moderní technologie otevírají nové možnosti ve způsobu firemní komunikace a spolupráce, většina firem bojuje se zajištěním správy různorodých IT prostředí. Zabezpečení se tak stává stále složitější a vede k větším rizikům ztráty dat ze strany zaměstnanců či spolupracovníků. V průzkumu uvedlo 48,8 % dotazovaných, že firemní zaměstnanci mají malé nebo vůbec žádné povědomí o ochraně firemních dat či firemních politikách. Východiskem by měla být osvěta zaměstnanců, která by jim pomohla uvědomit si jejich zásadní roli při zajištění komplexního firemního zabezpečení. Výsledky průzkumu poukázaly na fakt, že pokud by zaměstnanci měli možnost řídit bezpečnostní politiky, celkově by se zlepšila otázka zabezpečení. Více jak 58 % dotazovaných uvedlo uživatelskou obeznámenost jako prioritu v současné době i v budoucnosti.

„Firmy neustále čelí novým a nákladnějším bezpečnostním rizikům – jak z interních, tak externích zdrojů, které mohou ohrozit jejich podnikání. Náš průzkum ukázal, že jeden takový kyber útok se může pohybovat v rozmezí od 237 000 až po 52 miliony dolarů,” říká Dr. Larry Ponemon, předseda a zakladatel, Ponemon Institute. „Nicméně zaměstnanci mohou při prvotní obraně sehrát velice důležitou roli, firmě tak pomoci prosadit přísnější bezpečnostní opatření a v rámci celé organizace je dodržovat.”

Architektura softwarových bladů Check Point spolu s nejnovějším řešením Check Point Release R75, které v sobě spojuje prvky vize Check Point 3D Security, mění firemní bezpečnost na tří-dimenzionální bezpečnostní proces. Spojuje v sobě bezpečnostní politiky, uživatele ve smyslu orientace na lidský faktor bezpečnosti a metodologii a nástroje na celkové prosazování IT bezpečnosti. Firmám tak snadno zajišťuje lepší ochranu. Díky unikátní kombinaci inovativních technologií a zvyšování povědomí uživatelů mají dnes firmy lepší výchozí předpoklady, jak preventivně chránit své podnikání před novou generací hrozeb. Více informací a celou zprávu z průzkumu najdete na: http://www.checkpoint.com/campaigns/3d-security/index.html.

Průzkum „Pochopení bezpečnostní komplexnosti IT prostředí ve 21. století“ prováděl Ponemon Institute v únoru 2011 ve výzkumných centrech mezi IT správci v Americe, Velké Británii, Francii, Německu a Japonsku. Výzkumným vzorkem byly společnosti všech velikostí napříč 14 různými odvětvími, včetně finančního, průmyslu, obrany, maloobchodu, zdravotnictví a školství.

„Vzděláváním koncových uživatelů a dodržováním jasně vymezených bezpečnostních politik mohou společnosti snížit složitost současného firemního zabezpečení,” uzavírá Sultan.

O Ponemon Institute

Ponemon Institute se zaměřuje na práci s důležitými informacemi a na ochranu osobních údajů v soukromých společnostech i státních institucích. Ponemon Institute proto provádí nezávislý výzkum, vzdělává lídry ze soukromého i veřejného sektoru a ověřuje postupy ochrany soukromí a dat v různých průmyslových odvětvích.

O společnosti Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com), celosvětový lídr v oblasti zabezpečení internetu, je jediný dodavatel, který nabízí jednotný rámec pro správu komplexního zabezpečení sítí, dat a koncových bodů. Check Point svým zákazníkům přináší bezkonkureční zabezpečení proti všem typům hrozeb, klade důraz na jednoduchost nastavení a ovládání a snižuje náklady na vlastnictví. Check Point jako první uvedl na trh firewall (označený FireWall-1) s patentovanou technologií „stateful inspection“. Nejnovější inovací Check Pointu je architektura softwarových bladů. Dynamická architektura softwarových bladů nabízí bezpečná, flexibilní a jednoduchá řešení, která je možné libovolně přizpůsobit potřebám jakékoliv organizace či prostředí. Mezi zákazníky Check Pointu patří desítky tisíc společností a organizací všech velikostí, včetně všech firem uváděných v žebříčku Fortune 100. Řešení ZoneAlarm, které získalo řadu ocenění, chrání milióny počítačů proti útokům hackerů, spyware a krádeží identity.