Infor uvádí novou generaci řešení pro finanční management

Společnost Infor, přední poskytovatel podnikového softwaru s více než 70 000 zákazníky, ohlásila novou generaci řešení pro finanční management od společnosti Infor. Řešení Infor FMS SunSystems Enterprise se vyznačuje vysokou efektivitou, výkonnými reportovacími funkcionalitami a možností hladké integrace s dalšími aplikačními produkty. FMS SunSystems Enterprise nabízí jednotné řešení umožňující finančním manažerům rychlý přístup k informacím, řízení interních změn, kompatibilitu s různými a neustále se měnícími regulatorními podmínkami, a podporu růstu na globálním trhu.   (TZ)

Novinky:

 • Infor FMS SunSystems Enterprise je nová generace řešení pro finanční řízení od společnosti Infor s funkcionalitami, jež podporují redukci nákladů, urychlení procesů finanční uzávěrky, dosahování konzistence dat, prosazování globálních finančních standardů a procesů, a zlepšování finanční transparentnosti.
 • Inovace v rámci FMS SunSystems Enterprise zahrnují:
  • Infor Workspace, nové uživatelsky atraktivní rozhraní postavené na platformě Microsoft SharePoint poskytující  možnost jednotného přihlášení, s jednotným vzhledem, bezproblémovou navigací a kontextovou spoluprací v rámci více aplikací Infor, přičemž zjednodušuje finanční řízení, šetří čas a zvyšuje efektivitu FMS řešení.
  • Webové uživatelské rozhraní nabízející nákladově efektivní vzdálený přístup, účinnější procesy, informace dostupné dle potřeby a méně času potřebného k realizaci úkolů finančního řízení.
  • Vylepšené reportovací funkcionality pomáhající manažerům realizovat přesnější rozhodování s menší závislostí na IT oddělení prostřednictvím nového reportovacího nástroje a nástroje pro návrh reportů, včetně knihovny standardních reportů.
  • Ad hoc reportování převzaté z aplikace Infor PM Query & Analysis poskytující kontextovou operativní inteligenci, která pomáhá při rozhodování v reálném čase.
  • FMS SunSystems Enterprise bude využívat integrační platformu Infor ION k zajištění pokročilé a přitom snadné integrace aplikací, řízení podnikových procesů a sdíleného reportingu dat.

Komentář SHL

„SunSystems Enterprise představuje skvělou příležitost pro SHL vedoucí ke zlepšení způsobu naší práce,“ řekl Charles May, Systems Accountant ve společnosti SHL. „Pro nás jako nadnárodní společnost je možnost zadávat transakce a dotazy týkající se našeho finančního stavu přes webové rozhraní obrovským plusem. V současné době využíváme k dosažení stejného efektu jiné produkty. Webové rozhraní v rámci SunSystems významně sníží naši závislost na takovýchto produktech a omezí počet využívaných serverů. V důsledku toho očekáváme další úspory nákladů, a to i přesto, že náš byznys roste velmi rychle.“

Komentář Ventana Research

„Infor FMS SunSystems Enterprise nabízí uživatelům široké spektrum reportovacích a analytických funkcionalit, které významně pomáhají podnikovým manažerům získávat informace rychleji a v lepší kvalitě,“ řekl Robert Kugel, senior viceprezident Ventana Research. „Řešení redukuje náklady na IT tím, že umožňuje uživatelům vytvářet nebo modifikovat pravidelné či ad hoc analýzy a reporty bez potřeby zainteresovanosti IT oddělení a vzdáleným uživatelům pracovat prostřednictvím webového prohlížeče bez nutnosti nasazení softwaru na každé lokalitě.“

Komentář Infor

„FMS SunSystems Enterprise je nová generace systémů pro finanční řízení, která poskytuje finančním manažerům možnost uniknout z omezení tradičních aplikací a využívat „chytrých transakcí“ v reakci na změny obchodního prostředí,“ řekl Chris Murphy, senior viceprezident pro oblast systémů pro finanční řízení ve společnosti Infor. „Navíc, s uvedením integrační platformy Infor ION a nového atraktivního rozhraní budou finanční manažeři těžit z nových možností workflow k proaktivnímu zasílání úkolů a upozorňování z různých aplikací a informací postavených na specifických rolích, jako jsou klíčové indikátory výkonnosti (KPI) a reporty.“

Další zdroje

Poznámka: k přístupu k online obsahu může být vyžadována registrace.

O společnosti Infor

Infor poskytuje více než 70 000 zákazníkům lepší a intenzivnější vztah se svým dodavatelem podnikového softwaru.  Software Infor je možné snadno pořídit, snadno nasadit a jednoduše spravovat. Je vytvořený nikoliv pro revoluční změny ale pro postupný rozvoj. Existuje lepší způsob jak využívat podnikový software, více zjistíte na http://cz.infor.com.

K zákazníkům Infor patří:

10 největší leteckých výrobců

Přes 450 oděvních a obuvních společností

14 z 25 největších automobilových subdodavatelů

9 z 10 největších společností z odvětví high-tech a elektroniky

Více než 4 500 strojírenských výrobců

21 z 35 největších farmaceutických společností

Téměř polovina z Top 100 distributorů elektrotechniky

1 000 poskytovatelů finančních služeb

2 000 municipálních a státních institucí

22 z 50 největších retailových firem

7 z 10 největších pivovarů