České IT rostlo i v době krize, potvrdily výsledky největších a nejrychleji rostoucích firem

Czech ICT Alliance, oficiální IT aliance vládní agentury CzechTrade, včera představila analýzu oficiálně zveřejněných hospodářských výsledků více než 400 nejvýznamnější IT firem v ČR, kterou zpracovala ve spolupráci s Katedrou kybernetiky FEL ČVUT, a vyhlásila nejúspěšnější subjekty v jednotlivých hodnocených kategoriích. (TZ)

Analytici při přípravě studie vycházeli z dat za roky 2007 až 2009, která firmy – v souladu se zákonem – musí zveřejňovat v Obchodním rejstříku. Na základě výsledků z let 2008 a 2009 byly následně identifikovány nejúspěšnější IT firmy na českém trhu.

“Těší mě, že mohu oficiálně představit nejúspěšnější české IT firmy roku 2009. Žebříčky, které jsme sestavili odrážejí výhradně hospodářské výsledky, jež – alespoň podle našeho názoru – jsou jediným skutečným měřítkem úspěchu,” konstatoval při vyhlašování výsledků Michal Zálešák,  výkonný ředitel Czech ICT Alliance a dodal: “Věřím, že dnešní akce se stane základem pro další aktivity, jimiž chceme přispět k podpoře českých IT firem a rozšiřování jejich dobrého jména v ČR i v zahraničí. Výsledky firem naznačily, že český trh IT světová krize postihla výrazně méně než celosvětový trh. ”

V jednotlivých kategoriích byli vyhlášeni následující vítězové:

Největší IT firma roku 2009

Vítěz: IBM Česká republika, spol. s r.o.

O kategorii:  Ocenění se uděluje na základě ekonomického ukazatele Výkony  za rok 2009. Vystihuje tedy vlastní výkony v oblasti IT. Do výsledků nejsou zahrnuty čisté předprodeje HW. Nejlépe popisuje velikost a fungování IT firem.

Nejrychleji rostoucí IT firma roku 2009 – velká firma (výkony nad 1 mld. Kč)

Vítěz: IBM Česká republika, spol. s r.o.

O kategorii: Ocenění na základě poměrového ukazatele Výkony v roce 2009/Výkony v roce 2008 – tj. postihuje procentní meziroční růst výkonů ve výše uvedené kategorii.

Nejrychleji rostoucí IT firma roku 2009 – střední firma (výkony 100 mil. Kč – 1 mld. Kč)

Vítěz: CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

O kategorii: Ocenění na základě poměrového ukazatele Výkony v roce 2009/Výkony v roce 2008 – tj. postihuje % meziroční růst výkonů ve výše uvedené kategorii.

Nejrychleji rostoucí IT firma roku 2009 – malá firma (výkony do  100 mil. Kč)

Vítěz: Pontech s.r.o.

O kategorii: Ocenění na základě poměrového ukazatele Výkony v roce 2009/Výkony v roce 2008 – tj. postihuje % meziroční růst výkonů ve výše uvedené kategorii.

Nejziskovější IT firma roku 2009

Vítěz: ČEZ ICT Services, a.s.

O kategorii:  Ocenění je udělováno na základě ekonomického ukazatele hospodářský výsledek – nejvyšší hospodářský výsledek zkoumaných IT firem v ČR: jeho výše určuje to, že firma zdaňuje své služby v ČR.

IT firma s největším růstem zisku roku 2009

Vítěz: Logica Czech Republic s.r.o.

O kategorii:  Ocenění na základě poměrového ukazatele Hospodářský výsledek  v roce 2009/ Hospodářský výsledek v roce 2008 – tj. postihuje % meziroční růst Hospodářského výsledku,  jako nejnižší míra zisku byla použita hranice 50 mil. Kč, aby se ocenily firmy, které dosahují vysokého zisku – tj. odvádějí daně v ČR.

“Při přípravě jsme použili oficiální výsledky hospodaření firem za rok 2009, které musí firmy podat do poloviny roku. E-government však bohužel nefunguje dostatečně efektivně, a tak jsme na výsledky klíčových firem čekali mnohem déle než je firmy oficiálně zadaly,“  vysvětluje odstup mezi hodnoceným rokem a datem vyhlášení Michal Zálešák.  Příloha – žebříčky nejúspěšnějších firem roku 2009 v jednotlivých kategoriích

Největší IT firma roku 2009

1. IBM Česká republika, spol. s r.o.
2. ČEZ ICT Services, a. s.
3. HEWLETT-PACKARD s.r.o.
4. IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.
5. T-Systems Czech Republic a.s.
6. AVG Technologies CZ, s.r.o.
7. Accenture Services, s.r.o.
8. RWE Interní služby, s.r.o.
9. ČD – Telematika a.s.
10. Kapsch Telematic Services spol. s r.o.

Nejrychleji rostoucí IT firma roku 2009 – velká firma

% změna 2009/2008
1. IBM Česká republika, spol. s r.o. 36,0%
2. AVG Technologies CZ, s.r.o. 34,0%
3. Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. 27,0%
4. Logica Czech Republic s.r.o. 23,4%
5. HEWLETT-PACKARD s.r.o. 15,8%
6. Tieto Czech s.r.o. 14,4%
7. Kapsch Telematic Services spol. s r.o. 14,4%
8. IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o. 10,1%
9. Ness Czech s.r.o. 5,0%
10. RWE Interní služby, s.r.o. 3,5%

Nejrychleji rostoucí IT firma roku 2009 – střední firma

% změna 2009/2008
1. CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. 2 309,4%
2. Ivar a.s. 574,6%
3. ALTEC a.s. 369,0%
4. Barclays Capital Services Limited, oraganizační složka 232,4%
5. Novell Professional Services Česká republika, s.r.o. 161,4%
6. CCA GROUP a.s. 142,8%
7. KIT digital Czech a.s. 122,8%
8. Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 102,5%
9. AVAST Software a.s. 78,8%
10. Alfasys One, a.s. 76,4%

Nejrychleji rostoucí IT firma roku 2009 – malá firma

% změna 2009/2008
1. Pontech s.r.o. 13 471,0%
2. TINT s.r.o. – PROcomp 785,6%
3. B&A Insurance Consulting s.r.o. 499,1%
4. Twinscomp s.r.o. 466,3%
5. Adastra Business Consulting, s.r.o. 403,2%
6. InspiroTec s.r.o. 264,3%
7. DESIGN CIS, s.r.o. 190,2%
8. MEDIUM SOFT a.s. 161,8%
9. KELDON s.r.o. 151,2%
10. eBay Czech Republic s.r.o. 148,6%

Nejziskovější IT firma roku 2009

1. ČEZ ICT Services, a. s.
2. HEWLETT-PACKARD s.r.o.
3. AVAST Software a.s.
4. AVG Technologies CZ, s.r.o.
5. MICROSOFT, s.r.o.
6. IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.
7. T-Systems Czech Republic a.s.
8. Logica Czech Republic s.r.o.
9. Kapsch Telematic Services spol. s r.o.
10. DELL Computer spol. s r.o.

IT firma s největším růstem zisku roku 2009

% změna 2009/2008
1. Logica Czech Republic s.r.o. 219,84%
2. DELL Computer spol. s r.o. 69,76%
3. AVAST Software a.s. 67,84%
4. IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o. 48,85%
5. HEWLETT-PACKARD s.r.o. 36,53%