Průzkum GFI Software: zneužívání firemního internetu zaměstnanci k nepracovním účelům registrují více než dvě třetiny českých podniků

Společnost GFI Software, přední poskytovatel infrastruktury pro malé a středně velké podniky (SMB), dnes oznámila, že podle průzkumu provedeného v dubnu 2011 mezi českými distributory a prodejci bezpečnostních řešení se nejméně dvě třetiny jejich podnikových zákazníků setkává se zneužíváním pracovního internetu svými zaměstnanci. Přitom jen minimum zákazníků se této problematice systematicky věnuje a celých 78 % ji neřeší buď vůbec, nebo řešení zatím odkládá. (TZ)

Průzkum společnosti GFI ukázal, že 66 % distributorů a prodejců se setkalo se zneužíváním internetu zaměstnanci prakticky u každého zákazníka, 16 % z nich se s tímto problémem setkalo jen u malého počtu zákazníků a 17 % zákazníků v tomto nespatřuje žádný problém. Pouze v 1 % případů se prodejci s problémem zneužívání pracovního internetu u zákazníků nesetkalo. Problematiku zneužívání internetu má vyřešeno pouze 13 % zákazníků a dalších 9 % ji hodlá řešit v průběhu příštích 12 měsíců. Více než polovina podnikových zákazníků (52 %) si je sice problému vědoma, ale řešení zatím odkládá a dalších 26 % podniků ji neřeší vůbec.

„České podniky zatím nepovažují zneužívání firemního internetového připojení svými zaměstnanci jako velký problém, od čehož se odvíjí i velmi nízké procento těch, kteří tento jev řeší systematicky, tj. s pomocí specializovaných softwarových nástrojů,“ říká Martin Říha, ředitel pro strategii GFI Česká republika a Slovensko. „Nicméně bezpečnostní rizika spojená s neregulovaným přístupem k webu v rámci podniku se neustále zvyšují. Nejenže takový přístup vede ke snižování produktivity zaměstnanců a zpomalování rychlosti přístupu k internetu, ale také ohrožuje bezpečnost podniku, jež může vést v krajním případě až k vyšetřování dané společnosti orgány činnými v trestním řízení.“

Zatímco ještě před pár lety byly největším nebezpečím viry a škodlivé kódy doručované do počítačů přes e-mail, dnes je jednoznačně největším zdrojem ohrožení bezpečnosti web. Rizikových webových stránek přibývá stále více a například erotické stránky, které bývaly největším tahákem na internetu, mají dnes velkou konkurenci například v on-line hrách, sociálních sítích, sázení, stahování obsahu (ať již legálního či nelegálního), nakupování, shánění zájezdů apod., čímž podnik ohrožují nejen z pohledu virů a jiného škodlivého kódu, ale potenciálně také z pohledu právní odpovědnosti za nelegální aktivity (například vědomé či nevědomé porušování autorského práva) a ztráty reputace.

„Problematika webového monitoringu je dnes řešena nejčastěji instalací specializovaného softwaru, jako je například GFI WebMonitor, na centrální gateway pro přístup do internetu. Ovšem ještě před instalací je užitečné citlivě nastavit firemní politiku přístup k internetu, seznámit s ní své zaměstnance a vysvětlit důvody a výhody jejího nasazení. Je třeba si uvědomit, že v oblasti sledování webového přístupu jsou zákony plně na straně zaměstnavatele, neboť ze zákona vyplývá, že pracovník by měl používat firemní prostředky pouze k pracovním účelům,“ dodává Martin Říha.

Správně nastavená a vysvětlená politika v oblasti sledování webového přístupu vede k:

  • eliminaci bezpečnostních rizik vyplývajících z možnosti nákazy z podezřelých webových stránek a tím dosažení vyšší úrovně bezpečnosti,
  • získání údajů o využívání webu ve firmě a vyšší produktivitě pracovníků,
  • lepší právní ochraně podniku v případě, že pracovníci použijí, ať již vědomě či nevědomě, webového přístupu k aktivitám, které jsou v rozporu se zákony,
  • snížení nákladů na IT díky řešení menšímu počtu incidentů a problémů,
  • významným úsporám šířky pásma blokovaného nepracovním přístupem k webu (až o 50 %), a tím snížení přímých nákladů na případné posilování podnikové konektivity do internetu,
  • eliminaci vědomých či nevědomých úniků dat.

O GFI WebMonitor

Monitorovací funkce produktu GFI WebMonitor poskytují administrátorům transparentní pohled na to, jaké stránky si uživatelé prohlížejí, kolik času na nich tráví a kolik šířky pásma spotřebují. Prostřednictvím robustního reportingu rovněž nabízí interaktivní rozpad na detailní informace ukazující kategorie stránek i konkrétní stránky navštěvované sledovanými uživateli.  Administrátoři mohou umožnit či naopak zakázat přístup na různé kategorie webových stránek a stejně tak mohou nastavit limity na dobu strávenou na webu a spotřebovanou šířku pásma, na jednoho uživatele či na bázi IP. Nejnovější verze GFI WebMonitor 2011 využívá rozsáhlou kategorizační databázi webových stránek pokrývající přes 205 milionů domén, které jsou denně aktualizovány, což managementu dává možnost určit, které stránky mohou uživatelé sledovat a které je nutné blokovat, pokud nejsou v souladu s obchodními potřebami podniku.