Azlan uspořádal Workshop Virtualizace bez hranic

Seminář Virtualizace bez hranic, který pro své obchodní partnery a zákazníky připravil Azlan, VAD divize společnosti Tech Data Distribution, přilákal do prostor pražského hotelu Barceló specialisty z řad techniků, obchodníků a řídících pracovníků firem, zabývajících se virtualizací. (TZ)

Akce kombinovala prezentace vzorových případů a demonstraci přínosů pro zákazníka na konkrétních případových studiích s výstavou několika výrobků partnerů. Byla koncipována jako maximálně efektivní setkání a diskuze o nových možnostech v oblasti virtualizace. Její součástí nebyly žádné marketingové prezentace, zástupci společnosti Tech Data naopak usilovali o dostatek prostoru pro následné neformální diskuze a přímou komunikaci mezi dodavateli a partnery.

„Většina našich obchodních partnerů odcházela velmi spokojena, což hodnotíme jako úspěch. V dotaznících, které nakonec vyplňovali, zaznívaly názory, že celý program mohl být ještě delší a konkrétnější. Snažili jsme se vysvětlit, jak po technické stránce řešit virtualizaci, nastínit, kde získat pomoc a jaké nové oblasti mohou obchodníci zahrnout do nabídky služeb. A ještě mít čas na následnou diskuzi,“ říká ředitel českého Azlanu Jaroslav Salva.

„Konzultanti z divize Azlan na akci předvedli svůj velký přínos pro obchodní partnery společnosti Tech Data – k dokonalosti jim chyběla již pouze slibovaná obchodní vsuvka. S tímto dodavatelem lze projekty skutečně VYTVÁŘET. A metoda živého projektu? SUPER!“ okomentoval akci Daniel Beták, KOSTAX, s.r.o.

„Akce Azlan-V mne překvapila rozsahem i formou. Již dříve jsem věděl, že Tech Data prodává software a hardware, ale že dokáže prostřednictvím divize Azlan pomoci též s řešením celých virtualizačních projektů – od návrhu fyzické infrastruktury až po licenční optimalizaci – to je pro mne, jako obchodního manažera společnosti zaměřené na virtualizaci, velmi cenná informace,“ dodal Ing. Pavel Grossmann, obchodní manažer SOLEDPRO s.r.o.

Součástí akce bylo také slosování soutěže Hyper-V Game o notebook a další hodnotné ceny od společnosti Microsoft. Hlavními partnery setkání byly společnosti APC, CISCO, HP, IBM, Microsoft, mediálním partnerem pak Averia.

Detaily akce:

Datum: 24. 5. 2011

Místo: Hotel Barceló, Na Strži 32, Praha 4

Čas: 09:00 – 14:30

Více informací o společnosti Tech Data Distribution najdete na www.techdata.cz; www.techdata.sk.