Společnost CONTEG začala budovat nové centrum výzkumu a vývoje za sto milionů korun

Datová centra, která budou díky efektivnější spotřebě energií šetrnější k životnímu prostředí i k peněženkám provozovatelů, bude v Pelhřimově vyvíjet společnost CONTEG. Do nového Centra výzkumu a vývoje společnost investuje na sto milionů korun, podstatnou část získá zpět díky podpoře od Evropské unie. Firma nedávno slavnostně položila základní kámen plánovaného moderního pracoviště. (TZ)

„V oblasti informačních a komunikačních technologií patří čeští vývojáři mezi nejlepší na světě. Jsem rád, že se v tomto oboru daří překonávat mezeru mezi vědou a podnikáním, která jinak v řadě jiných oborů v České republice snižuje naši konkurenceschopnosti,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

„Společnost získala podporu z programu Potenciál, právě ten motivuje soukromé firmy k tomu, aby investovaly do vlastních výzkumných a vývojových center. Celkem tento program v České republice pomohl už více než dvěma stovkám výzkumných projektů,“ vysvětluje Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Společnost CONTEG patří k úspěšným žadatelům o podporu z programu Potenciál, který je součástí Operačního Programu podnikání a inovace,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Díky výzkumu, vývoji a inovacím roste konkurenceschopnost České republiky. Každý takový projekt, jako je ten společnosti CONTEG, proto velice vítáme.“

„Jsme si vědomi, že pro udržení vysoké úrovně našich výrobků a spokojenosti našich zákazníků je třeba i nadále investovat do vylepšování technologického parku, stejně jako do rozvoje lidských zdrojů – jsme na tyto investice připraveni a budeme je realizovat i do budoucna,“ říká Vít Voláček, výkonný ředitel a spoluzakladatel společnosti CONTEG.

Firma CONTEG se dlouhodobě věnuje výzkumu a vývoje v oblasti nových řešení snižujících energetickou náročnost nejen komplexních datacentrových celků, ale i jednotlivých komponentů. Nové výzkumné centrum podle jejích slov představuje v rámci střední a východní Evropy unikátní výzkumné a vývojové pracoviště. Zaměří se na výzkum technologií a inovaci postupů v oblasti konstrukce, designu a výstavby datových center a na vývoj jeho jednotlivých částí. Ukončení stavební fáze projektu je naplánované na první polovinu roku 2012.

„Energetická náročnost datových center stoupá. Mezi roky 2007–2009 se zvedla spotřeba energie datových center o 70 %, na více než 43 miliard kWh. Ukazuje se také, že tradiční koncepce datového centra jako skladu, jehož škálovatelnost je dána zejména rozměry, vede do slepých uliček. Proto jsme se rozhodli pro vybudování tohoto unikátního výzkumného a vývojového pracoviště,“ vypočítává Vít Voláček, výkonný ředitel společnosti CONTEG.

K výzkumu a vývoji společnost CONTEG přizvala přední pracoviště vysokých škol, zejména ČVUT. CONTEG chce podporovat výjimečné studenty těchto institucí a podílet se na jejich dalším rozvoji. Vytvoření široké základny odborníků je důležitým předpokladem pro úspěšný vývoj na vysoce konkurenčním světovém trhu. Centrum výzkumu a vývoje se skládá z několika dílčích pracovišť. Klíčovou částí je výzkumná laboratoř s několika typy instalovaných zdrojů chladu.

Slavnostního položení základního kamene nového Centra výzkumu a vývoje CONTEG se zúčastnila Jana Fischerová, poslankyně PSP ČR, zástupci Kraje Vysočina, akademické obce, agentury CzechInvest, zákazníků firmy, vrcholového vedení společnosti CONTEG a mnoho dalších hostů.

Podporu z programu Potenciál je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě. V současné době je stále otevřená třetí výzva tohoto programu, registrační žádosti o dotaci mohou podnikatelé podávat do 30. září 2011 a celkem si mohou rozdělit až 3 miliardy korun. Více informací, včetně přesné specifikace možných žadatelů, lze najít na http://www.czechinvest.org/potencial-vyzva-iii.