TISCALI MEDIA vstupuje do BEDNA TV a.s.

TISCALI MEDIA získala minoritní podíl ve společnosti BEDNA TV a.s. a dceřiné společnosti Bedna Films s.r.o. V průběhu tohoto roku tak TISCALI MEDIA připravuje například i propojení internetové televize Bedna.TV se svými médii.  (TZ)