Modernizace datového skladu – kvalitnější podklady pro rozhodování o ochraně rostlin

Firma Aquasoft, přední domácí dodavatel rozsáhlých softwarových aplikací na míru, zmodernizovala datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě. Nově vzniklé reporty mohou pomoci např. při analýze rizikovosti a při analýze prováděných kontrol v oblasti šíření rostlinných nákaz a škodlivých organismů.  (TZ)

Státní rostlinolékařská správa sleduje a vyhodnocuje míru rizika šíření škodlivých organismů a jejich případného zavlékání v souvislosti s dovozem a vývozem rostlin a následně přijímá opatření s cílem ochrany zdraví občanů. Zrovna tak sleduje prostředky na ochranu rostlin, uděluje oprávnění k jejich použití a hodnotí jejich spotřebu. Z důvodu zajištění lepšího přehledu a podkladů pro rozhodování se rozhodla Státní rostlinolékařská správa revitalizovat a zmodernizovat svůj datový sklad. Reporty jsou vytvářeny na základě aktuálních údajů z primárních systémů (Informačního systému pro monitoring škodlivých organismů, Systému vnější karanténa, Registru přípravků na ochranu rostlin, Ekonomického systému, Personálního informačního systému). Dodavatelská firma Aquasoft provedla implementaci manažerského informačního systému s využitím produktu Oracle Business Intelligence Enterprise Editition 11g. Subdodavatelem Aquasoftu byla společnost Oracle.

Ivan Sokolov, vedoucí oddělení informatiky Státní rostlinolékařské správy k projektu říká: „Cílem projektu bylo revitalizovat současný datový sklad a přiblížit ho více našim uživatelům, abychom našim vedoucím pracovníkům dali k dispozici zcela aktuální a komplexní informace pro kvalifikovaná rozhodování a lepší přehled o naší činnosti včetně historických údajů. S firmou Aquasoft spolupracujeme dlouhodobě a s její prací jsme byli vždy spokojeni.“

Výsledky reportů jsou využívány v rámci sledování kontrol dovozu a vývozu rostlinných produktů, efektivity regionálního monitoringu škodlivých organismů, využití monitorovacích zařízení či vytížení kapacit pracovníků, kteří se kontrolních procesů účastní. Ivo Zelenka, vedoucí projektu, Aquasoft, k projektu doplňuje: „Spolu s modernizací datového skladu dostali uživatelé do rukou špičkový, flexibilní a uživatelsky přívětivý nástroj, který umožňuje rychlý, přehledný a operativní přístup k informacím nezbytným pro kvalifikované rozhodování v oblasti ochrany rostlin. Jsme hrdi na to, že můžeme svojí prací přispět k naplnění kompetencí úřadu a svým způsobem i k ochraně zdraví občanů této země.“

Aquasoft je dlouholetým obchodním partnerem Státní rostlinolékařské správy. V minulosti již vyvinul na zakázku Informační systém pro monitoring škodlivých organismů a Systém vnější karanténa, které stále podle požadavků zákazníka rozvíjí. Rovněž se více než 10 let podílí na správě ICT. Oracle pro Státní rostlinolékařskou správu vybudoval komplexní datový sklad shromažďující data ze všech důležitých primárních systémů. Na tento datový sklad projekt modernizace navazoval.

V současnosti Aquasoft zabezpečuje podporu, údržbu a další rozvoj datového skladu a jeho manažerské nadstavby v oblasti statistiky používání prostředků pro ochranu rostlin.

O Aquasoftu

Aquasoft patří mezi přední firmy v České republice zaměřené na dodávky informačních systémů. Na trhu působí od roku 1996. Aquasoft disponuje týmem více než 100 kvalifikovaných profesionálů. Za dobu své existence úspěšně realizoval celou řadu vývojových a integračních projektů zahrnujících geograficky, procesně i věcně velmi rozsáhlé systémy.

O Státní rostlinolékařské správě
Státní rostlinolékařská správa (ve zkratce SRS, anglicky State Phytosanitary Administration) je státní správní úřad. Zabývá se problémy souvisejícími s ochranou rostlin a rostliných produktů.Státní rostlinolékařská správa byla zřízena v roce 1996 a v současné době je její činnost dána zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Je podřízena Ministerstvu zemědělství. Sídlí v Praze, ale má obvodní oddělení ve všech okresech.