Češi znají hodnotu svého volného času

Téměř pětina tuzemských uživatelů internetu chce být ve spojení s prací i o dovolené a víkendu. Podle průzkumu společnosti MEDIARESEARCH si však Češi dokážou svého volna vážit a dovolenou vesměs věnují odpočinku. Svést se ale také nechají, hlavně služebními telefony a vzdálenými přístupy k emailovým složkám. Na moderních technologiích oceňují hlavně jejich flexibilitu. (TZ)

Necelých 20 % pracujících uživatelů internetu v České republice chce být neustále ve spojení s prací a s ohledem na dostupnost internetu si vybírá i místo pobytu dovolené. Podle výzkumu agentury MEDIARESEARCH, kterého se zúčastnilo 694 respondentů, se k tomuto přístupu přiklání hlavně mladí lidé do 24 let a preferuje ho celá třetina pracujících studentů. O něco častěji drží dobrovolně on-line pohotovost na dovolené muži.

Velká většina respondentů se přiklání k názoru, že o dovolené a ve volném čase chtějí volno, a práci se nevěnují. Otevřené odpovědi výzkumu naznačují, že pokud už lidé dostupnost internetu na dovolené vyžadují, nebývá tím hlavním důvodem práce, ale spojení s přáteli a snadný přístup k užitečným informacím.

Co se týče dalšího vlivu dostupných komunikačních technologií na náš osobní život, nejvíce podléháme přítomnosti služebního mobilu a přístupu k emailové pracovní složce. Svou emailovou schránku a pracovní telefon kontroluje mimo pracovní dobu celých 70 % dotázaných. Stejné procento respondentů už automaticky počítá s tím, že si mohou díky novým technologiím dodělat práci doma ve svém volném čase. Část pracujících má obavu o to, aby se nestala otrokem mobilních technologií, ale najdou se i tací, kteří vývoj hodnotí kladně a díky technologiím stihnou více v kratším čase a užívají si volna.

K technologiím jako takovým má však česká pracující internetová populace pozitivní vztah. Flexibilitu mobilních zařízení oceňují hlavně muži a pracujících studenti. Živnostníci a podnikatelé nedělí svůj čas na pracovní a volný a díky technologiím pracují, když potřebují. Neutrální postoj zaujímají spíše zaměstnanci a lidé od 45 let výše. Vyloženě negativní typy reakcí, o tom, že „se blbne čím dál víc a technologie nás okrádají o volný čas,“ zazněly pouze od 3 % dotázaných.

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

NetPanel je rozsáhlý reprezentativní a profesionálně spravovaný vzorek respondentů v ČR a SR s možností definice vlastní cílové skupiny. Hlavními výhodami netpanelu jsou rychlost získání potřebných informací (report dat do několika dnů podle rozsahu vzorku), využití moderních technologií (multimédia, chat apod.) a možnost zásahu celé populace.