Společnost SPSS CR se nyní jmenuje ACREA CR

Společnost SPSS CR minulý týden oznámila změnu obchodního názvu na ACREA CR. Za změnou názvu stojí především vývoj společnosti a její snaha přesněji vyjádřit svou dlouhodobou vizi a strategii.  (TZ)

Tým odborníků na SPSS ve společnosti ACREA CR chce ještě více využívat svých mnohaletých znalostí v oblasti statistiky, data miningu a analýzy dat a díky analytické kreativitě řešení SPSS prohloubit spolupráci s uživateli na vývoji nových, jedinečných řešení pro podporu obchodního, strategického a operativního rozhodování, stejně jako napomáhat úspěšné realizaci vědeckých výzkumů. Od tohoto cíle se také odvíjí její nový název – Analytical CREAtivity.

Zároveň se ACREA CR tímto více ztotožňuje s myšlenkou „chytřejší planety“, kterou prosazuje společnost IBM. „Naše služby se budeme snažit orientovat především na řešení, která efektivně využívají finanční a lidské zdroje. Tedy optimálně alokovat finance a šetřit tak náklady, například na marketingové kampaně a maximalizovat své příjmy, díky důkladné znalosti svých klientů,“ popisuje strategii firmy ředitel Jan Řehák.

Společnost ACREA CR i nadále zůstává jediným distributorem softwaru IBM SPSS na území České i Slovenské republiky.

Pro Více informací o změně názvu společnosti prosím využijte kontaktní osoby nebo www.acrea.cz.