HP oznamuje hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2011 a zahajuje transformaci společnosti

Společnost HP oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2011, které skončilo 31. července 2011, zároveň informovala o zahájení transformace společnosti, která je detailně popsána v samostatně publikované tiskové zprávě. (TZ)

Společnost HP zveřejnila detaily plánu pro zrychlení strategického vývoje představeného

v březnu. Tento plán mimo jiné zahrnuje:

  • Přesunutí HP do hodnotnějších a více ziskových oblastí trhu.
  • Větší zaměření HP na strategické priority v oblasti cloudu, řešení a softwaru s důrazem na podnikovou sféru, komerční trhy a státní správu.
  • Zvýšení investic do inovací.

V rámci transformace HP oznámilo, že její představenstvo dalo mandát k analýze strategických alternativ pro divizi Personal Systems Group (PSG), zahrnující i úvahy o možném vyčlenění této jednotky, do níž spadá výroba osobních počítačů, do samostatné společnosti odštěpením, či jinou formou oddělení.

Společnost HP rovněž ukončí aktivity související s webOS zařízeními, zejména TouchPady a webOS telefony. Tato zařízení nesplnila interní očekávání a finanční cíle. HP bude ale i nadále hledat možnosti pro zvýšení hodnoty softwaru webOS.

HP také oznámilo podmínky pro navrhovaný nákup všech oběhových akcií společnosti Autonomy Corporation plc – nabízí cenu 25,50 libry (42,11 dolaru) za jednu akcii v hotovosti. Software společnosti Autonomy je základem mnoha kritických aplikací velkých firem, jako např. pokročilé správy a vyhledávání dat, řešení pro interakci se zákazníky, informačních systémů, správy záznamů, archivace, správy firemních procesů, webového obsahu, optimalizace webu, správy rozsáhlých multimédií a videa či zvukových analýz. Akvizice společnosti Autonomy přinese HP rychlejší plnění strategie v oblasti cloudových řešení a softwaru.

„Neustále se snažíme zlepšovat výkonnost napříč celou oblastí našeho podnikání,“ řekl Léo Apotheker, prezident a generální ředitel HP. „Společnost HP nyní přistupuje k výrazným transformačním krokům, aby se mohla stát lídrem v oblasti rychle se rozvíjející informační ekonomiky. Nově oznámený plán nám umožní dosáhnout dlouhodobě stabilních pozic na trhu při menším počtu strategických metod, čímž se zlepší i naše provozní schopnosti, urychlí investice do inovací a zvýší obchodní marže.“

Finanční výsledky

Čisté tržby za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2011 dosáhly výše 31,2 miliardy dolarů, což představuje 1% nárůst oproti vykázaným výsledkům za stejné období loňského roku, resp. 2% pokles při zohlednění účinků změn měnových kurzů.

Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činil ve třetím čtvrtletí 0,93 dolaru, což představuje 24% nárůst proti 0,75 dolaru v loňském roce. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl výše 1,10 dolaru, což značí 2% meziroční nárůst proti 1,08 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,17 dolaru na akcii a 0,33 dolaru na akcii za třetí čtvrtletí fiskálních roků 2011 a 2010, které souvisí zejména s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi. Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete níže v části „Použití non-GAAP finančních informací.“

Q3 FY11

Q3 FY10

Meziročně

Čisté příjmy (miliardy USD)

31,2

30,7

1 %

GAAP provozní marže

8,1%

7,6%

0,5 bodu

GAAP čistý zisk (miliardy USD)

1,9

1,8

9 %

GAAP rozředěný zisk na akcii

0,93

0,75

24 %

Non-GAAP provozní marže

9,8%

11,2%

1,4 bodu

Non-GAAP čistý zisk (miliardy USD)

2,3

2,6

11,4 %

Non-GAAP rozředěný zisk na akcii

1,10

1,08

2 %

„Náš výhled odráží výzvy, se kterými se napříč oblastí našeho podnikání potýkáme,“ řekla Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka společnosti HP. „Zabere nějaký čas, než tyto výzvy vyřešíme, nicméně HP se díky transformaci stane přesněji zaměřenou a efektivnější společností.“

Trendy a regionální výkonnost

Tržby společnosti HP v oblasti firemních řešení dosáhly příznivého 5% meziročního nárůstu. V segmentu spotřebních řešení, v rámci divizí PSG a IPG, došlo ke společnému meziročnímu poklesu o 15 %.

V Severní i Jižní Americe a Evropě se tržby za třetí čtvrtletí v meziročním srovnání nezměnily – v případě Středního východu činily 14,1 miliardy dolarů a v Africe pak 11 miliard dolarů. Tržby v oblasti Asie a Tichomoří dosáhly 6,1 miliardy dolarů, což značí meziroční nárůst o 9 %. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů klesly tržby v Severní a Jižní Americe o 2 %, v Evropě, na Středním východě a v Africe o 5 %, v Asii a Tichomoří naopak vzrostly o 1 %. Tržby mimo Spojené státy tvořily ve třetím čtvrtletí 65 % celkových tržeb HP. V zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vygenerovalo HP zisk 3,7 miliardy dolarů, což oproti stejnému období loňského roku představuje 12% nárůst a činí 12 % celkových tržeb společnosti HP.

Výsledky jednotlivých obchodních skupin

  • Tržby skupiny Services meziročně vzrostly o 4 % při 13,5% provozní marži. Společnost HP zároveň oznámila rozšíření týmu o Johna Visentina, který nově působí na pozici výkonného viceprezidenta pro Enterprise Services a reportuje přímo Léu Apothekerovi.
  • Tržby divize Enterprise Servers, Storage and Networking (ESSN) se meziročně zvýšily o 7 % při 13% provozní marži. Obchodní jednotka Networking zvýšila své tržby o 15 %, Industry Standard Servers o 9 % a HP Storage o 8 %, naopak tržby skupiny Business Critical Systems poklesly o 9 %. Tržby obchodní jednotky 3PAR dosáhly tříciferného meziročního provozního růstu.
  • Tržby skupiny HP Software meziročně vzrostly o 20 % při 19,4% provozní marži. Na zvýšení tržeb HP Software se podílel zejména silný růst prodeje licencí (29 %) a služeb (30 %).
  • Tržby divize Personal Systems Group (PSG) meziročně klesly o 3 % při 5,9% provozní marži. PSG si dlouhodobě udržuje pozici lídra trhu PC z hlediska počtu prodaných kusů, tržeb i podílu na ziscích. Na trhu komerčních klientů došlo k 9% nárůstu tržeb, v oblasti spotřebních klientů naopak k 17% propadu.
  • Tržby obchodní jednotky Imaging and Printing Group (IPG) meziročně poklesly o 1 % při 14,7% provozní marži. V segmentu komerčních klientů došlo k meziročnímu poklesu o 7 % při nárůstu o 1 % prodaných kusů komerčních tiskáren. Tržby v oblasti spotřebních tiskáren dosáhly 1% meziročního růstu při 7% zvýšení počtu prodaných kusů. Divize IPG pokračovala v inovacích a dynamice díky důrazu na digitální tisk a nabídce tiskáren s připojením k internetu.
  • Obchodní jednotka Financial Services meziročně zvýšila své tržby o 22 % při 9,4% provozní marži. K pokračujícímu stabilnímu růstu finančních služeb přispěl především dvouciferný nárůst objemu pronájmů a zkvalitnění aktiv v portfoliu.

Správa aktiv

Společnost HP vygenerovala ve třetím čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,2 miliardy dolarů. Na konci čtvrtletí měla skladové zásoby v hodnotě 7,4 miliardy dolarů, přičemž objem skladových zásob na počet dnů se meziročně nezměnil a zůstal na hodnotě 28 dnů.

Pohledávky ve výši 18,1 miliardy dolarů vzrostly meziročně o 6 dnů na 52 dnů. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 14,5 miliardy dolarů, což představuje meziroční pokles o 3 dny. Výplata dividend společnosti HP při ceně 0,12 dolaru na akcii si ve třetím čtvrtletí vyžádala hotovost ve výši 248 milionů dolarů. Další 4,6 miliardy dolarů v hotovosti použilo HP k odkupu zhruba 128 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci třetího čtvrtletí mělo HP k dispozici 13 miliard dolarů v hrubé hotovosti.

Výhled

Pro čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2011 očekává HP tržby ve výši zhruba 32,1 až 32,5 miliard dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii přibližně 0,44 až 0,55 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii zhruba 1,12 až 1,16 dolaru.

Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2011 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,61 až 0,68 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s restrukturalizací a uzavřením nákladů spojených s webOS zařízeními, odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na celkovou restrukturalizaci a akvizicemi.

HP očekává, že tržby za celý fiskální rok 2011 se budou pohybovat v rozmezí 127,2 až 127,6 miliard dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhne výše 3,59 až 3,70 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii bude činit 4,82 až 4,86 dolaru.

Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2011 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 1,16 až 1,23 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s restrukturalizací a uzavřením nákladů spojených s webOS zařízeními, odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na celkovou restrukturalizaci a akvizicemi.
Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem dílčích výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.

Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k výsledkům za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2011 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/investor/2011q3webcast.

O společnosti HP

HP neustále vytváří nové příležitosti k tomu, aby technologie měly smysluplný přínos pro jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa zahrnuje tisková řešení, osobní výpočetní techniku, software, služby a IT infrastrukturu. Konvergencí cloudu a konektivity vytváří HP perfektně provázané, bezpečné a kontextově vysoce senzitivní prostředí pro dokonale propojený svět. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.

Tagged