OpenOne podporuje rozběhnutí Aktivního týmu Pražské energetiky a.s.

Konzultační tým OpenOne zajišťuje odbornou podporu a poradenství zaměřené na efektivní rozběh fungování Aktivního telefonního týmu společnosti Pražská energetika. Tento tým se bude věnovat zejména akviziční a retenční činnosti a bude mít zásadní podíl na plnění akvizičních a retenčních cílů společnosti.  (TZ)

Součástí spolupráce je především nastavení procesů, ale také tvorba skriptingu, argumentace a podpora školení. V rámci spolupráce jsou rovněž definovány ukazatele KPIs a jejich převod do odměňování jednotlivých členů Aktivního telefonního týmu.

„Spolupráce probíhá v těsné součinnosti s interním týmem PRE a jejím cílem je především profesionální rozběh fungování Aktivního týmu,“ říká Martin Kočí, Sales and Marketing Director společnosti OpenOne a dodává: „Vybudování aktivního týmu má nezastupitelnou pozice v obchodním plánu společnosti PRE.“