Obchodní tým MEDIARESEARCH povede Tomáš Hynčica

Tomáš Hynčica, obchodní ředitel společnosti Admosphere, převezme 15. 9. 2011 zodpovědnost za nový obchodní tým mateřské výzkumné agentury MEDIARESEARCH. Dosavadní obchodní ředitel MEDIARESEARCH Andrej Miklánek se stane programovým a výkonným ředitelem STV a členem topmanagementu RTVS. (TZ)

V MEDIARESEARCH vzniká obchodní tým společný pro MEDIARESEARCH i Admosphere, který bude řídit současný obchodní ředitel Admosphere Tomáš Hynčica.  Nový tým se bude soustředit na tři cíle: akvizici nových klientů pro Admosphere, akvizici nových klientů v oblasti marketingového výzkumu v České republice i na Slovensku a akvizici a péči o klienty v oblasti obchodního zastoupení Gemiusu CZ i SK.„Vytvoření společného obchodního týmu zaštiťujícího obě společnosti je logickým krokem vedoucím k zefektivnění stávající synergie,“ uvedl Tomáš Hynčica. „Navázání na profesionální práci Andreje Miklánka v MEDIARESEARCH nebude rozhodně lehkým úkolem. S Andrejem jistě zůstaneme nadále v kontaktu. Věřím, že se nám s přispěním kvalitního zázemí obou propojených subjektů povede nadále rozvíjet dosavadní úspěchy.“Dosavadní obchodní ředitel společnosti MEDIARESEARCH Andrej Miklánek se od 15. 9. 2011 stává členem topmanagementu slovenského veřejnoprávního média Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), kde bude z pozice výkonného a programového ředitele řídit televizní složku RTVS, tedy Slovenskou televizi.„Hoci som sa v MEDIARESEARCH počas posledných troch rokov cítil výborne, volanie televízie, z ktorej som pred časom do MEDIARESEARCH prišiel, nebolo možné ignorovať. Čas strávený v MEDIARESEARCH považujem po odbornej i ľudskej stránke za mimoriadne cennú skúsenosť, z ktorej budem čerpať aj v ďaľšom období,“ vyjádřil svoje pocity Andrej Miklánek.Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (TV metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

Admosphere, s.r.o. (www.admosphere.cz) je dceřiná společnost MEDIARESEARCH, a. s., která se zabývá monitoringem reklamních investic v televizi, tisku, rozhlasu, na internetu a v out of home mediích na území České republiky. Na tomto poli jsou jejími partnery významné profesní organizace, mezi něž patří Asociace televizních organizací (ATO), Asociace komunikačních agentur (AKA) a Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Cílem projektu AdMosphere je díky inovativním řešením pomáhat zákazníkům efektivně a účelně investovat do reklamní komunikace.