Nová AVG Business Edition 2012 je tu!

AVG Technologies, přední poskytovatel internetového a mobilního bezpečnostního software, dnes oznámil uvedení AVG Business Edition 2012, ke zdrojům šetrného bezpečnostního software pro ochranu dnešních malých podniků. Tato nová verze je rychlejší, jednodušší, snadněji ovladatelná a dostupná již nyní. (TZ)

V souvislosti s uvedením AVG Business Edition 2012 na trh, AVG také vydalo zprávu o bezpečnosti malých a středních podniků (SMB Market Landscape Report), která se zabývá novými poznatky o trhu malých a středních podniků od poloviny roku 2011. Top trendy ukazují, že malé a středně velké podniky:

 • Mají konzervativnější postoj k výdajům v oblasti IT v reakci na finanční nejistoty.

 • Vítají technologie za účelem zvýšení úrovně mobility, i když jen málo z nich si uvědomuje potenciální nebezpečí spojené s uvolňováním více dat do více přístrojů.

 • Rozpoznávají příležitost, kterou nabízí sociální sítě pro podporu podnikání a zapojení zákazníků, ale neberou správná dodatečná opatření proti konkrétním hrozbám pocházejícím ze sociálních médií.

 • Soustřeďují se na tradiční IT slabiny jako email a webové viry bez toho, aby se chránily před novými bezpečnostními hrozbami, jako je krádež informací a sociální inženýrství.

 • Nejvíce je znepokojuje ztráta přístupu k souborům a výměna hardwaru, i přesto, že narušení bezpečnosti je dražším rizikem. Malé a středně velké podniky, které již takové zhroucení zažily, s větší pravděpodobností viděly dlouhodobý dopad, jako je ztráta z prodeje a z příležitostí k výdělku.

„Více než kdy jindy si musí být podniky vědomy toho, že potenciální vliv kybernetické kriminality nesmí být podceňován. S naší stoupající závislostí na informačních technologiích může nechráněná firma znamenat konec jejího podnikání,“ řekl JR Smith, generální ředitel AVG Technologies. „Po finanční krizi v roce 2008 začala organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD přezkoumávat dnešní potenciální ‘globální šoky’. Vedle očekávaných hrozeb, finančních krizí, pandemií a sociálních nepokojů OECD také poprvé zahrnula ‘kybernetická rizika’. Naše nedávná zpráva o budoucnosti kyberzločinu upozorňuje na rostoucí nebezpečí, kterým všichni čelíme, a vyzývá firmy, aby se chránily.“

Firmy musí:

 • Srovnat online zabezpečení s corporate governance a ochranou značky a učinit z něj předmět hovoru na schůzkách top managementu, protože tu již nejde jen o technologickou debatu.

 • Zabezpečit a updatovat ochranu u všech počítačů a mobilních operačních přístrojů, které jsou přinášeny do firmy či odnášeny domů zaměstnanci, dodavateli, klienty a návštěvníky.

 • Podporovat kvalitní správu hesel, s kombinací hesla a uživatelského jména, která nelze snadno uhádnout a která zahrnuje kombinaci písmen a čísel.

Společnost AVG proto věří, že malé podniky potřebují více, než jen základní verzi podnikové ochrany: potřebují software, který je navržen speciálně pro ně. Stručně řečeno, AVG Business Edition 2012:

 • Poskytuje více – s ohledem na rychlost, ochranu, úspory nákladů a času, aby byla možnost soustředit se na denní úkoly

 • Vyžaduje méně – vzhledem k tzv. smart scanning, méně přerušení práce a jednoduché používání, které méně zaměstná uživatele, administrátory, počítače, server a celkový rozpočet

 • Minimalizuje hrozby – prostřednictvím oceňovaného antiviru a Internet security až po několik dotykových bodů, od emailu a webu až k vznikajícím hrozbám jako jsou krádeže informací, sociální inženýrství a rizika spojená s využíváním sociálních médií jako marketingového nástroje

 • Omezuje potíže – s přehledným řídícím panelem

Laboratoře Tolly Independent Testing Labs umístily produkty AVG Business Edition na první místo v jednoduchosti používání a v recenzi britského časopisu SC Magazine získal AVG Anti-Virus Business Edition 2011 pět hvězdiček v poměru jeho hodnoty a ceny.„AVG Business Edition 2012 si klade za cíl být tím nejjednodušším, na míru připraveným bezpečnostním software pro malé podniky,“ řekl Robert Gorby, šéf marketingu malých a středních firem u AVG. „Pro podniky, které hledají ochranu bez omezení výkonu, je AVG tím nejpřesvědčivějším řešením na trhu. Zákazníci ho mohou v podstatě nastavit a zapomenout – s klidnou myslí, že se my o vše ostatní postaráme, zatímco oni v propojeném světě komunikují. “

Vedle bezpečnostních technologií poskytuje AVG uživatelům i poradenství pro malé a střední podniky Business Resource Centre, kde radí, jak zůstat v obraze s nejnovějšími bezpečnostními trendy.  Pro více informací klikněte zde: http://www.avg.com/cz-cs/business-resources-center.

O společnosti AVG Technologies

www.avg.cz

AVG Technologies je globální poskytovatel bezpečnostních řešení, který chrání 98 milionů zákazníků a malých firem ve 170 zemích světa před stále narůstajícími internetovými hrozbami, viry, spamy, kybernetickými podvody a hackery na internetu. AVG má téměř dvě desetiletí zkušeností v boji proti internetovému zločinu a jednu z nejmodernějších laboratoří pro detekci, prevenci a boji s internetovými hrozbami pocházející z celého světa. Volně dostupná verze AVG umožňuje začínajícím uživatelům získat základní antivirovou ochranu a posléze velice jednoduchým způsobem zvýšit úroveň bezpečnosti. Společnost disponuje celosvětovou sítí prodejců, partnerů a distributorů včetně Google, CNET, Ingram Micro a Wal-Mart