Seznam.cz koupil digitální divizi společnosti PLANstudio

K 1. říjnu proběhla transakce, kterou se Seznam.cz prostřednictvím nově založené společnosti Mapy.cz, s.r.o. stal majitelem digitální divize společnosti PLANstudio. Ředitelem Mapy.cz, s.r.o. zůstává i nadále Pavel Žemlík, který doposud řídil digitální divizi PLANstudia.  (TZ)

Seznam.cz s původní divizí Digital společnosti PLANstudio spolupracuje již více než 5 let. Právě i vzájemná spolupráce a potřeby portálu Mapy.cz stojí za tím, že má v současné době společnost PLANstudio nejkvalitnější a ucelené digitální mapové podklady pro celou Českou republiku. Seznam.cz se rozhodl digitální divizi společnosti PLANstudio koupit, aby si do budoucna napřímo zajistil rozvoj rastrových a vektorových podkladů.

„Mapy jsou pro nás i do budoucna důležitou součástí našeho podnikání. I proto jsme se rozhodli z původně partnerského vztahu přejít ke strategickému spojení. Od tohoto kroku si hodně slibujeme. Rozhodně chceme více investovat do rozvoje mapového díla, více zapojit veřejnost do oprav a rozšiřování dat a častěji provádět aktualizace map. Dalo by se to shrnout tak, že chceme, aby Mapy.cz, s.r.o. byly na trhu geografických informačních systémů silným brandem podporovaným kvalitními daty,“ komentoval důvody transakce Vlastimil Pečínka, ředitel výzkumu a vývoje Seznam.cz.

Pro současné partnery PLANstudia nepřináší transakce žádné výrazné změny. I nově vzniklou společnost Mapy.cz, s.r.o. povede Pavel Žemlík, který doposud vedl Digital divizi PLANstudia. Také všechny závazky přechází na nově vytvořenou společnost Mapy.cz, s.r.o. Ta bude i nadále působit na trhu digitálních map a rozšiřovat stávající spolupráce s partnery či navazovat spolupráce nové. Nezměněn zůstává i chod tiskové divize PLANstudia. Ta běží beze změny a nadále ji vede pan Kanis.