Počítačové firmy loví talentované studenty pro vývoj softwaru

Tuzemské oborové sdružení pro podporu a využití informačních technologií (IT), které pod názvem IT Cluster působí v Ostravě, zahrnuje bezmála 14 tisíc odborníků, přesto stále hledá nové talenty. Členské firmy, kterých je dnes ve sdružení přes 50, se proto dohodly s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TU), že si budou své budoucí kolegy vybírat už mezi studenty bakalářského studia. „Talentovaní studenti jsou schopni být posilou týmů pro vývoj softwaru už od druhého ročníku. Spolupráce pak motivuje obě strany,“ vysvětluje Ivo Vondrák, rektor VŠB-TU a předseda výkonné rady sdružení IT Cluster. (TZ)

Do práce v IT firmách studenti hned přímo nenastupují, ale začínají zpravidla zapojením do vývojových týmů v rámci přípravy na svou bakalářskou práci. „Nejmladší posily si tedy firmy mohou vybrat už na konci druhého ročníku. Někteří studenti jsou ke studiu motivováni tím, že je problematika baví a také ji už do značné míry znají. Ti se pak mohou zapojit téměř ihned po nastoupení na naši vysokou školu,“ konstatoval I. Vondrák. Pro firmy je to příležitost, jak získat rutinou nezkažené mladé lidi. Talentovaní studenti pro změnu dostávají díky práci pro konkrétní IT společnost komplexnější pohled na problémy a budují si výhodnější pozici pro vstup na trh práce.

Z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU si firmy jen v tomto akademickém roce vybraly pro spolupráci už více než stovku lidí. „Spolupráce je samozřejmě náročnější, protože se setkáváme s problémy v oblasti nedostatečné jazykové přípravy studentů, problémy v komunikaci nebo neznalostí a nezkušeností v týmové práci,“ upřesňuje Miroslav Hampel, generální ředitel a předseda představenstva společnosti KVADOS. A hned dodává: „Ale jedná se o jednu z nejefektivnějších spoluprací s vysokými školami, kterou jsme měli možnost vyzkoušet.“

Praxi v členských firmách IT Cluster ročně získává asi 100 studentů VŠB-TU. Kromě toho firmy, zejména velké nadnárodní společnosti s rostoucí potřebou nových talentů pro vývoj softwaru, přímo s technickou univerzitou konzultují modely výuky a zhruba deset firem ročně se zapojí do společných projektů s VŠB-TU na vývoj softwarových řešení (další desítky spolupracují v jiných sférách či oborech).

Motivem, proč členové IT Cluster a VŠB-TU spolupracuj, je podle I. Vondráka mimo jiné fakt, že poptávka po technicky vzdělaných lidech stále převyšuje nabídku. V oboru IT, kde je lidský intelekt hlavní devizou, je „konkurence zaměstnavatelů“ enormní. Členy IT Clusteru jsou dnes nejen společnosti ze severu Moravy a Slezska, ale také nadnárodní firmy a jejich filiálky ve střední Evropě. Mimo jiné jsou tedy registrovány společnosti IBM Česká republika, Hewlett-Packard, Saab Czech, Tieto, T-Mobile Czech Republic a další.

Navíc v posledních dvou letech IT Cluster zahájil a řídí výzkumné práce v hodnotě přesahující v součtu 120 milionů korun. Jde o aplikovaný výzkum, tedy o vytváření technologického a softwarového zázemí pro firmy a instituce, které by samostatně obdobné výzkumné práce špičkových týmů nebyly schopny financovat. Naproti tomu sdružení IT Cluster získalo díky úspěšným projektům a  spolupráci s vládní agenturou CzechInvest 75milionovou dotaci z fondů Evropské unie. Ta slouží právě pro podporu zmíněných výzkumných a vývojových aktivit, do kterých se do konce roku 2012 zapojí více než 150 specialistů na informační a komunikační technologie a další desítky lidí zajišťujících například patentovou ochranu výsledků nebo marketing jejich uplatnění v praxi.