Autodesk rozšiřuje portfolio infrastrukturních produktů BIM o nová řešení pro koncepční navrhování a pro energetické podniky

PRAHA, 7. listopadu 2011 – Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, uvedla na trh software Autodesk Infrastructure Modeler 2012 pro koncepční navrhování a AutoCAD Utility Design 2012 pro navrhování energetických zařízení. Tyto dva produkty jsou nyní součástí portfolia softwaru Autodesk BIM pro infrastrukturu s cílem plánování, navrhování, výstavby a správy infrastruktury ohleduplnější k životnímu prostředí. Zároveň doplňují sadu Autodesk Infrastructure Design Suite 2012 pro podporu pracovníků z relevantních profesí vedoucí ke zvýšení efektivity a produktivity jejich procesů. (TZ)

Autodesk Infrastructure Modeler 2012 je software pro koncepční navrhování, který pomáhá stavebním projektantům, plánovačům a pracovníkům z oblasti geografie hodnotit připravovanou infrastrukturu v kontextu reálných podmínek prostřednictvím tvorby, vyhodnocení a komunikace projektových návrhů. AutoCAD Utility Design 2012 je modelovací software, který umožňuje návrhářům a projektantům využít klíčové možnosti metody BIM pro návrh, analýzu a tvorbu produktivnějších a konzistentnějších projektů v oblasti distribuce elektrické energie.

„Projektanti a vlastníci projektů v oblasti rozvoje infrastruktury čelí kritickým výzvám spojeným se snižujícími se investicemi do projektů, komplexnějšími požadavky, ekonomickou nejistotou a nesouhlasem veřejnosti s významnými infrastrukturními projekty. Rozšíření portfolia našich BIM řešení v oblasti infrastruktury pomůže našim zákazníkům z odvětví dopravy, distribuce vody, rozvodu energií a územního rozvoje tyto výzvy překonat a přitom ušetřit čas a náklady a zvýšit ziskovost svých projektů,“ řekl Paul McRoberts, viceprezident pro skupinu infrastrukturních produktů v rámci AEC řešení ze společnosti Autodesk.

Autodesk Infrastructure Modeler 2012

Autodesk Infrastructure Modeler 2012 je softwarové řešení pro koncepční navrhování v oblasti infrastrukturních projektů, které pomáhá pracovníkům relevantních odvětví vytvářet přesvědčivé projektové návrhy tak, aby se manažeři s rozhodovací pravomocí mohli rychleji orientovat a lépe rozhodovat. Uživatelům pomáhá Autodesk Infrastructure Modeler vytvářet modely respektující existující přírodní a stavební podmínky, hodnotit více variant v jednom modelu a komunikovat vizuálně bohaté návrhy.

„S produktem Autodesk Infrastructure Modeler jsme byli schopni využít prvotních návrhových dat a vytvořit a analyzovat kvalitní projektovou prezentaci komplexního stavebního plánu během pouhých dvou hodin. Stejný proces by nám dříve za použití tradičních postupů trval i dva týdny,“ řekl Keith Warren, manažer BIM/virtuálních návrhových technologií ve VTN Consulting, projektové, plánovací a GIS společnosti využívající BIM metod k poskytování kvalitních služeb zákazníkům z veřejného a soukromého sektoru.

AutoCAD Utility Design 2012

Software AutoCAD Utility Design je modelovací návrhové řešení pro odvětví distribuce elektrické energie, které kombinuje tvorbu návrhu a dokumentace se standardně řízeným workflow a analýzami. AutoCAD Utility Design dovoluje návrhářům a projektantům pracovat mnohem produktivněji, analyzovat a optimalizovat výkonnost a spolehlivost sítě, a připravovat konzistentnější a koordinovanější stavební dokumentaci – vše ve známém prostředí AutoCADu. Široké spektrum informací obsažené v modelu může být sdíleno s podnikovými informačními systémy, včetně GIS, ERP a EAM (správa podnikového majetku) řešení tak, aby mohlo podpořit aktivity v terénu a procesy pro správu majetku.

„Pokud se spoléháte na více systémů a aplikací i na manuální tisk a distribuci návrhů, pak finalizovat i jednoduchý projekt trvá celé dny. S řešením AutoCAD Utility Design jsme automatizovali časově náročné procesy – některé úkoly jsme náhle dokázali dělat i 15x rychleji, dosáhli jsme nižší úrovně chybovosti a zvýšili kvalitu návrhů. Protože nyní vytváříme kompletní model již ve fázi návrhu, naším dalším krokem bude konsolidace tohoto návrhového modelu s dalšími záznamy s cílem zlepšit plánování a reportování,“ řekl Ray Pearce, projektový manažer pro oblast GIS projektů, ze společnosti Anchorage Minicipal Light & Power.

O řešeních BIM společnosti Autodesk

Informační model budovy (Building Information Modeling – BIM) představuje inteligentní proces založený na modelu zaměřeného na rychlejší a efektivnější vytváření a řízení stavebních a infrastrukturních projektů s menším dopadem na životní prostředí. Řešení Autodesk BIM určená pro kompletní životní cyklus stavby a infrastrukturních projektů jsou založena na inteligentních modelech vytvořených v aplikacích Autodesk Revit a AutoCAD Civil 3D. Výhody BIM rozšiřuje soubor účinných komplementárních řešení pro vizualizaci a simulaci projektů, tvorbu dokumentace a profesionální rýsování, správu dat a spolupráci. Sady aplikací Autodesk Building Design Suite a Autodesk Infrastructure Design Suite nabízejí komplexní soubor nástrojů pro podporu pracovních postupů BIM v jednom, finančně výhodném balíčku.

O společnosti Autodesk

Autodesk, Inc. je světový lídr v oblasti 3D návrhového, technického a animačního softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Software od Autodesku pro návrh, vizualizaci a simulaci svých nápadů využívají zákazníci z odvětví strojírenství a výroby, architektury, stavebnictví, médií a zábavy – včetně 15 posledních vítězů filmových Oscarů (Academy Award) za nejlepší vizuální efekty. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 nabízí Autodesk nejširší portfolio moderních softwarových aplikací pro globální trh. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webu www.autodesk.cz.