Další krok k česko-tchajwanské spolupráci

Praha, 14. listopadu 2011: Jak vzájemně propojit například metody pro výzkum léčby poúrazových stavů, jaké kroky podniknout k získání finančních prostředků pro tyto účely, jak funguje řízení technologických parků na Tchaj-wanu či jaké tu mají české firmy konkrétní zkušenosti s podnikáním? To je jen zlomek otázek, na které se podařilo najít odpověď během 3. Česko-tchajwanských technologických dnů, zaměřených na jadernou energetiku a ICT v kombinaci s biomedicínskými technologiemi. Konaly se od 8. do 11. listopadu 2011. (TZ)

Společná témata nejvíce rezonovala mezi výzkumníky ze špičkových univerzitních pracovišť obou zemí – center excelence při Českém vysokém učení technickém v Praze a National Chen Kung University, National Tsing Hua University a Vysokým učením technickým v Brně.  Technologické dny přilákaly i první vlaštovky v podobě podnikatelských záměrů na Tchaj-wanu.

O možnostech vzájemné výměny informací, lidí a o konkrétních programech podpory jednal v Taipei v pátek 11. listopadu se zástupci tchajwanského ministerstva hospodářských věcí a zástupci tchaj-wanské National Science Council Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: „S tchajwanskou stranou jsme se domluvili na dalších krocích, které bude třeba udělat pro nastavení vzájemné technologické spolupráce ve vytipovaných sektorech, jako jsou například informační komunikační technologie, energetika, biomedicínské technologie nebo nanotechnologie. Tchajwanské firmy bychom rádi zapojili do komunitárních programů jako je              7. rámcový program.“

„Malé a střední podniky tvoří na Tchaj-wanu téměř 98 % veškerého podnikání, mají velký inovační potenciál a stále více prostředků věnují do výzkumu a vývoje. Přesně takový směr bychom chtěli držet i v České republice, proto je pro nás Tchaj-wan z hlediska výzkumně-vývojové spolupráce velmi inspirativní,“ doplňuje Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest, která                            3. Česko-tchajwanské technologické dny spolu s dalšími partnery zorganizovala.

„Návštěva české delegace na National Chen Kung University v Tainanu a dalších špičkových pracovišť potvrdila, že styčné plochy pro společné výzkumné projekty s českými univerzitami existují a není jich málo. National Science Council, která v Tchaj-wanu zajišťuje podporu výzkumu a rozvoj technologických parků by měla navíc v dohledné době podepsat dohodu o mobilitě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,“ doplňuje Juraj Koudelka, vedoucí České ekonomické a kulturní kanceláře v Taipei.

V biomedicínském inženýrství nalezl se svým protějškem společná témata pro výzkum léčby poúrazových stavů a analýzy chůze Václav Křemen z katedry kybernetiky ČVUT v Praze, která je centrem excelence EU: „Shodli jsme se na možnosti vytvoření výzkumného pilotního projektu, který by se týkal biologické zpětné vazby a neurofyziologické rehabilitace chůze, přičemž my bychom poskytli část týkající se umělé inteligence – například algoritmy na klasifikaci pohybu a biologickou zpětnou vazbu –  zatímco tchajwanští partneři by dodali vyspělé technologické části,“ vysvětlil Křemen.

Podobné spektrum zájmů v oblasti jaderné energetiky nalezli na Tchaj-wanu i Jiří Martinec z katedry jaderné energetiky brněnského VUT a vedoucí katedry fyziky z pražského ČVUT Igor Jex. „Téma společného projektu bychom mohli zaměřit na krizi varu v atomovém reaktoru nebo na atomové reaktory IV. generace, kde nevzniká nutnost obohacování uranem,“ uvedl Martinec. „Návštěva Tchaj-wanu je pro nás důkazem toho, že to, co děláme v oblastech jaderné energetiky a vzdělávání v jaderných oborech, je mezinárodně srovnatelné, a máme mnohé co nabídnout,“ doplnil Jex.

O cenné zkušenosti s podnikáním na Tchaj-wanu se podělil také ředitel české společnosti KOUKAAM a.s. Petr Seliger, distributor IP kamerových zabezpečovacích systémů a výrobce samostatných nahrávacích zařízení pro IP kamery. „Tchaj-wan, coby matka IT průmyslu pro nás byl logickou volbou. Provádí transparentní vládní politiku a má produktivní výrobní prostředí,“ uvedl Seliger jako hlavní výhody svého působení na ostrově.

Česká delegace v Tchaj-wanu navštívila university Chen Kung, Tsing Hua, a nejvýznamnější technologické parky Tainan Scientific Park, Kaohsiung Science Park, Hsinchu Science Park a Industrial Technology Research Institute.

České technologické dny organizuje agentura CzechInvest ve formě bilaterálních mezinárodních setkání již od roku 2005. Od svého vzniku se uskutečnily již ve dvaadvaceti zemích světa. Zatím poslední se uskutečnily 8. – 11. listopadu v Tchaj-wanu a na jejich organizaci se kromě agentury CzechInvest podíleli také Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které akci zároveň pomáhá financovat, a dále Taipei Economic and Cultural Office in Prague, Česká ekonomická a kulturní kancelář v Taipei, National Cheng Kung University a National Science Council in Taiwan.