Systém xComfort si nyní poradí i se železobetonovými zdmi

Praha, 14. listopadu 2011 – Eaton Elektrotechnika (dříve Moeller Elektrotechnika), významný výrobce a distributor elektrotechnického zařízení, v těchto dnech zahájil prodej nové komunikační jednotky ECI, která bezdrátově ovládá přístroje xComfort v dosahu svého radiofrekvenčního signálu. Nyní však může být navíc zapojena do rozsáhlých systémů i pomocí ethernetu nebo WiFi. Vhodně umístěné jednotky tak mohou ovládat bezdrátová zařízení na jakémkoliv místě v budově a v rozsáhlých objektech dokonce zajišťovat komunikaci mezi RF přístroji. Jde o nové řešení systému xComfort pro velké komerční a administrativní budovy. (TZ)

Novou komunikační jednotku ECI (Ethernet Communication Interface) s bezdrátovou komunikací v provedení LAN nebo WiFi lze využít v bytech, domech a v kancelářských budovách v případech, kdy jsou mezi patry nebo objekty problematické železobetonové zdi nebo stropy, kterými standardní radiofrekvenční signál neprostoupí. Přímá komunikace mezi bezdrátovými přístroji (aktory/senzory) by mohla být vlivem nedostatečného signálu ohrožena. V tomto případě není možné použít mezi přístroji klasický routing signálu vzduchem, ale je nutné zvolit bezpečnější komunikaci – routing po kabelu. Stačí na obou místech nainstalovat rozhraní ECI, jež jsou propojena ethernetovým kabelem do klasické datové sítě (IPv4 nebo IPv6).

Jednotky se tedy připojují přes LAN router do samostatné ethernetové sítě anebo se využije stávající datová síť v budově. Pokud ethernetová síť není dostupná, použijí se ECI jednotky s WiFi komunikací. Při požadavku vzdáleného ovládání je pokyn uživatele nebo ze senzoru převeden do systému přes nejbližší ECI rozhraní v dosahu vyslání požadavku a přes kabel LAN, případně signálem WiFi předán do druhého ECI pro zpracování požadavku.

Jak zasíťovat malé i velké budovy?

ECI interface jsou vyráběny pro různé standardy komunikace a možnosti napájení. K dispozici jsou ve třech provedeních – pro ethernetové sítě ECI-LAN s externím napájením a ECI-LAN (PoE) s napájením jednotky z ethernetu (ethernet je zdrojem energie). Pokud je vyžadována bezdrátová komunikace, použije se jednotka ECI-WiFi s externím napáječem. Jednotky zapínají nebo vypínají spotřebiče nebo osvětlení radiofrekvenčním signálem (RF). Řízeny mohou být rovněž centrálními jednotkami Home Manager nebo Room Manager, rovněž signálem RF.

Navrhované projekty pro malé budovy obvykle vystačí s „routingem vzduchem“. Každý aktor bezdrátového systému xComfort je navíc routerem, jenž pomáhá v komunikaci mezi přístroji. Při nedostatečném RF signálu je ovšem už jednotka ECI-LAN nebo ECI-WiFi nezbytná. ECI jednotky jsou tedy propojeny kabelem LAN a předávají si tak pokyny pro ovládání přístrojů, i když jsou mezi nimi železobetonové zdi nebo delší vzdálenosti.

Projekty pro rezidenční domy a velké komerční a administrativní budovy uvažují vždy s rozhraními ECI-LAN. V objektu lze využít mnoho těchto rozhraní, může jich být použito dokonce až 255. Ke každému ECI lze přiřadit až 99 RF přístrojů, teoreticky lze tedy uvažovat budovu s celkem 22.950 bezdrátovými komponenty! Pokud je nainstalováno více ECI, není již celkový počet RF komponent v jednom projektu omezen, neboť hlavní páteřní komunikace mezi patry či objekty probíhá po datovém kabelu LAN. RF přístroje v tomto případě bezdrátově komunikují pouze s přiřazenou jednotkou ECI a v rámci jednoho patra, která předává data do sítě.

Konfiguraci celého projektu včetně ECI interfaců je možné provést novým softwarem Eaton MRF 2.05. Software navíc dovoluje nastavit příslušné síťové parametry ECI jednotky (IP adresu, masku podsítě, gateway adresu) a uskutečnit test IT komunikace. I zde není omezen počet RF komponent v jednom projektu.

Možnosti ovládání a vzdáleného řízení

Systém xComfort pro automatizaci budov je možné ovládat mobilním telefonem, panely Home Manager a Room Manager, tabletem, touch screenem nebo z počítače s instalovaným vizualizačním softwarem xVision, ale také z nadřazených systémů, případně i přes internet. Přímo z místa, ale také pohodlně na dálku, lze řídit osvětlení a spínání spotřebičů, otevření příjezdové brány, ovládat rolety, vytápění (i jednotlivé radiátory), zabezpečení domu, kontrolovat spotřebu energií a řadu dalších funkcí.

Ovládání mobilním telefonem

Mobilním telefonem je možné ovládat RF komponenty pomocí SMS nebo i prozvoněním. Je k tomu však zapotřebí propojení Room Manageru (integrovaný Bluetooth) s průmyslovým GPRS SMS Bluetooth modemem nebo starším mobilním telefonem. Modem zajišťuje obousměrnou komunikaci s telefonem uživatele právě prostřednictvím SMS zpráv nebo prozvonění. Systém povoluje přístup až pěti autorizovaným uživatelům.

Ovládání RF systému z „nadřazených“ systémů (např. audio) je umožněno díky zmíněnému rozhraní ECI, které umožňuje připojení k internetu pro případnou aktualizaci funkcí a je již dopředu připraveno pro nadcházející éru adresace IPv6.

Cena jednotky ECI pro koncové zákazníky je 5 900 Kč bez DPH.

Více informací získáte na http://www.eatonelektrotechnika.cz

O společnosti Eaton Elektrotechnika

Eaton Elektrotechnika s.r.o., výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů patří od dubna roku 2008 do skupiny Eaton Corporation. Společnost vstoupila na český trh v roce 1993. V září 2009 změnila společnost v souvislosti s integrací do skupiny Eaton název z Moeller na Eaton Elektrotechnika s.r.o. Významnou součástí společnosti Eaton Elektrotechnika je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí, kde se vyrábějí proudové chrániče a jističe a rozváděčové skříně. Se svými více než tisíci pracovníky se společnost řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Jihočeském kraji.

Důležitou roli v rámci koncernu plní také distribuční a skladové centrum BDC v Pohořelicích u Brna, které zajišťuje dodávky celého sortimentu produktů Eaton a Moeller zákazníkům v České republice a zemích střední a východní Evropy.

V roce 2011 se umístila na 4. příčce žebříčku Czech TOP 100 v kategorii elektrotechnika, také v žebříčku TOP100 ICT na 6. příčce a celkově v roce 2010 navýšila tržby o 5,8 % na 5,041 mld. Kč.

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.EatonElektrotechnika.cz.

O společnosti Eaton Corporation

Elektro sektor společnosti Eaton Corporation je globálním lídrem dodávajícím zařízení a služby pro distribuci energie, správu kvality napájení, automatizaci, monitorování výkonu a řízení energetických systémů. Skupina Eaton je schopna se svým širokým produktovým sortimentem vyřešit nejpalčivější úkoly v oblasti energetického hospodářství a to pod obchodními značkami Cutler-Hammer®, Moeller®, Powerware®, Holec®, MEM® a Santak®.

Eaton Corporation, zabývající se správou kvalitního napájení oslavil v roce 2011 již 100 let své existence. Obrat celé skupiny dosáhl v roce 2010 částky 13,7 miliard USD.

Eaton je celosvětově působící společností v oblasti elektrických systémů, zařízení pro distribuci a řízení elektrické energie; hydraulických a pneumatických komponent pro civilní i armádní využití; systémů hnacích ústrojí a jednotek pro nákladní a osobní vozidla zajišťujících optimalizaci výkonu, spotřeby paliva a bezpečnosti. Společnost Eaton má přibližně 73.000 zaměstnanců a své produkty dodává zákazníkům ve více než 150 zemích.

Další informace naleznete na http://www.eaton.com.