Barracuda Spam & Virus Firewall ochrání také interní poštu

Přestože počty i druhy on-line hrozeb se stále zvyšují, v první linii obrany uživatelů stále stojí ochrana proti spamu, virům a dalším typům škodlivých kódů šířených prostřednictvím elektronické pošty. Barracuda Spam & Virus Firewall již řadu let poskytuje desítkám tisíc uživatelů po celém světě vysoce účinnou a efektivní ochranu proti uvedenému typu hrozeb a společnost Barracuda Networks neustále rozšiřuje funkční možnosti tohoto svého nejpopulárnějšího produktu. (TZ)

Firmy a organizace se samozřejmě musí primárně chránit proti útokům zvenčí, avšak nelze zapomínat ani na bezpečnostní hrozby pocházející zevnitř, jejichž obvyklou příčinou je nezodpovědné jednání či nepozornost zaměstnanců.

Barracuda Spam & Virus Firewall proto chrání své uživatele nejenom před vnějšími hrozbami, ale pomáhá jim zajistit, aby se sami nemohli stát šiřiteli spamu či virů při komunikaci s vnějším světem. Barracuda Spam & Virus Firewall dále umožňuje automaticky kontrolovat odchozí elektronickou poštu, zda neobsahuje citlivé údaje, které jejich odesilatel zahrnul do zprávy ať už úmyslně či omylem. Typicky se může jednat například o rodná čísla, čísla bankovních účtů nebo kreditních karet. Administrátoři mají k dispozici efektivní nástroje, jak definovat pravidla pro obsah zpráv tak, aby se zamezilo odesílání neautorizovaně vložených citlivých údajů. Navíc lze nastavit požadavek na šifrování e-mailových zpráv dle standardu SMTP/TLS.

Zatím nejnovější vylepšení pro Barracuda Spam & Virus Firewall, které je dostupné v rámci poslední verze firmware 5.1, se týká kontroly interní elektronické pošty rozesílané uvnitř organizace prostřednictvím Microsoft Exchange. S pomocí Barracuda Spam & Virus Firewall lze detekovat a blokovat interní e-maily obsahující škodlivé kódy a zamezit tak již v zárodku jejich šíření uvnitř organizace. Kromě toho přináší nový firmware další administrátorské nástroje pro komfortnější práci s šifrovanou elektronickou poštou.

Více informací o produktu Barracuda Spam & Virus Firewall můžete získat na stránkách
http://www.gestocomm.cz/gesto-communications-produkt-barracuda-networks-spam-firewall.htm

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications.