Průzkum GFI Software: 40 % SMB firem zažilo prolomení ochrany kvůli nebezpečnému surfování po webu

PRAHA – 22. listopadu 2011 – Společnost GFI Software, přední poskytovatel infrastruktury pro malé a středně velké podniky (SMB), na základě svého průzkumu zjistila, že malé a středně velké společnosti (SMB) nevlastní adekvátní bezpečností řešení a ani nemají nastavenou politiku v oblasti využívání podnikového internetu vlastními zaměstnanci sloužící k ochraně proti škodlivým webovým stránkám a dalším online hrozbám. Průzkum byl proveden na 200 amerických podnicích s 5 – 249 zaměstnanci výzkumnou agenturou Opinion Matters s cílem porozumět procesům SMB firem v oblasti webového monitorování a filtrování. (TZ)

Získaná zjištění ukazují, že 40 % sledovaných SMB společností s naprostou jistotou ví, že v nedávné minulosti došlo k prolomení jejich bezpečnosti v důsledku brouzdání vlastních zaměstnanců po webových stránkách obsahujících malware či nakažené soubory ke stažení, nebo byly napadeny škodlivým kódem.

Překvapivé však je, že i přes hrozby infekce škodlivým obsahem neuvádí většina podniků ochranu své sítě jako hlavní důvod nasazení bezpečnostního řešení. 24 % respondentů používá tento software především ke zvýšení produktivity svých zaměstnanců, 13,5 % k zachování propustnosti a rychlosti internetového připojení, a 11,5 % k prevenci před návštěvou nevhodných stránek svými zaměstnanci. Dalších 11,5 % všech respondentů zase nevyužívá software pro webový monitoring či filtrování vůbec.

Klíčová zjištění průzkumu zahrnují:

  • 40 % všech SMB podniků zažilo prolomení bezpečnostní ochrany kvůli brouzdání zaměstnanců po webových stránkách obsahující malware.

  • 55 % SMB firem, které využívají řešení pro webový monitoring, tvrdí, že ochrana před nakaženými stránkami není jejich hlavní prioritou.

  • 70 % respondentů, kteří nevyužívají software pro monitorování a filtrování webového přístupu, prohlašuje, že využívání webu není problémovou oblastí v jejich firmě.

  • Téměř jedna třetina (27,5 %) SMB podniků nemá nastavenou politiku řízení přístupu zaměstnanců k webu v oblasti sociálních sítí jako Facebook a Twitter.

  • 16 % SMB organizací má problematiku sociálních sítí nastavenou, ale nemají žádnou možnost zjistit, zda ji zaměstnanci dodržují či ne.

  • 42,5 % respondentů nevyužívá řešení, které měří míru bezpečnosti dané webové stránky na základě hodnocení její reputace, avšak 27 % firem se o tuto funkcionalitu zajímá.

„Výsledky průzkumu indikují nedostatečné povědomí o možnostech softwaru pro monitorování přístupu na internet a o způsobu, jak se tato řešení transformují na kriticky důležité nástroje pro zajištění bezpečnosti podnikové sítě,“ řekl Martin Říha, ředitel pro strategii ve společnosti GFI Česká republika a Slovensko. „Vedle udržení produktivity pracovníků a kapacity připojení k internetu by měla být ochrana sítě před webovými stránkami se škodlivým obsahem hlavní prioritou každého IT manažera. Řešení webového monitoringu, jež vybavují IT administrátory další vrstvou síťové ochrany, chrání proti online hrozbám a poskytují zaměstnancům nástroje potřebné k lepší práci a bezpečnějšímu rozhodování při práci online. Podnikům zase umožňují vyvážit přínosy přístupu k internetu s riziky, která generuje.“

Více o řešení pro webový monitoring naleznete na: http://www.gfi.cz/webmon/.

O GFI

GFI Software je předním softwarovým vývojářem. Malým a středním podnikům nabízí jednotný zdroj řešení pro oblast webové a emailové bezpečnosti, archivace, zálohování a faxování, síťového a bezpečnostního softwaru i hostovaných technologií. Produkty GFI jsou dostupné formou softwaru, v rámci cloud architektury (model SaaS) nebo jako hybridní řešení nabízející to nejlepší z obou těchto modelů. Díky technologiím s řadou ocenění, vstřícné cenové politice a silnému zaměření na požadavky SMB sektoru uspokojuje GFI potřeby produktivity a kontinuity vyžadované podniky po celém světě. Společnost má pobočky v USA, Velké Británii (Londýn a Dundee), Rakousku, České republice, Austrálii, Filipínách na Maltě a dalších částech světa, které se starají o stovky tisíc instalací. Obchodní model společnosti GFI je postaven na nepřímém prodeji přes partnerský kanál čítající celosvětově tisíce partnerů. Společnost je také Microsoft Gold Certified Partnerem. Více informací o společnosti naleznete na http://www.gfi.cz.