HP pomáhá českým žákům bezpečně komunikovat na internetu

Praha, 6. prosince 2011 – Společnost HP zahájila sérii specializovaných jednohodinových přednášek a seminářů určených pro vyšší ročníky základních škol. V rámci těchto přednáškových bloků se žáci sedmých až devátých tříd dozvídají, co se rozumí pojmem soukromí, jaká rizika přináší komunikace prostřednictvím sociálních sítí, co je to kyberšikana či jak se obecně chovat na internetu. Zábavnou formou, vhodnou pro danou věkovou skupinu, se seznamují s riziky, které přináší komunikace na Facebooku. (TZ)

„Naším cílem je informovat žáky o možných nebezpečích v prostředí sociální sítě Facebook a ukázat jim názornými příklady, jak mohou uzpůsobit nastavení svého účtu tak, aby bylo chráněno jejich soukromí. Inspirovala jsem se příkladem kolegyně z pobočky HP ve Švédsku, která po zjištění, jak se na Facebooku chová její 13letý syn, sama zahájila podobný projekt pro švédské základní školy,“ řekla Radka Malečková, vedoucí online aktivit HP v ČR, které zahrnují web a komunikaci se zákazníky i fanoušky na sociálních sítích. „My jsme projekt pojali trochu jinak. Oslovili jsme odborníka v oboru sociálních sítí, financování realizujeme z programu HP Social Impact Responsibility a projekt přímo nabízíme ředitelům základních škol v Praze.“

Hodinový seminář aktivně zapojuje děti i učitele a klade maximální důraz na praktické příklady; díky interaktivnímu průběhu mají děti pocit, že ta nejdůležitější sdělení odvodily samy. Ze semináře si poté odnesou nejen užitečné a důležité informace, díky nimž se dokážou pohybovat na internetu bezpečněji, ale dozvědí se i méně známá fakta a zajímavosti, jež mohou dále využívat a třeba i předat rady vrstevníkům, kteří seminář neabsolvovali.

„Naučit děti zásadám bezpečného chování na Facebooku a internetu považuji v dnešní době za nezbytnost. Je až překvapující, jak dobře děti v sedmých až devátých třídách ZŠ chápou hrozby internetu,“ uvedl Daniel Dočekal, lektor a autor školení. „Je přitom velkým mýtem, že děti nedbají na své soukromí – vědí velmi dobře o většině rizik. Zásadní problémy ale vidím jinde. České děti věří Facebooku, že jejich soukromí ochrání a často se na něm proto, při zveřejňování osobních údajů, chovají velmi nezodpovědně.“

Dosud již v rámci projektu „Bezpečnost v sociálních sítích“ proběhlo 13 seminářů. Na první čtvrtletí roku 2012 je naplánováno dalších 17 přednáškových bloků.

Letošní semináře v pražských ZŠ přinesly řadu zajímavých zjištění o dětech ze sedmých až devátých tříd. Zde jsou některá z nich:

  • Vykazují vysokou míru pochopení rizik, které přináší internet a zejména sociální sítě.
  • Chápou, co je to soukromí, hlídají si, koho si na Facebooku přidávají do přátel, setkávají se čas od času s šikanou i kyberšikanou.
  • Rodiče mít mezi přáteli spíše nechtějí.
  • Chtěly by si přidávat mezi přátele i své učitele, to je ale pro některé učitele nepředstavitelné a žádosti o zařazení žáků mezi své přátele na Facebooku neakceptují.
  • Pokročilejší uživatelé z řad dětí dokonce vědí, že mohou vybrané informace na Facebooku skrýt.

Míra používání Facebooku žáky druhého stupně pražských ZŠ je ještě vyšší, než kolik se běžně uvádí v aktuálních studiích. V každé třídě, bez rozdílu věku, se obvykle najde pouze jeden až dva žáci, kteří nemají na Facebooku svůj účet – nejčastěji z důvodu nezájmu, výjimečně pak kvůli zákazu rodičů. Rodiče přitom své děti na Facebooku kontrolují jen velmi zřídka.

Přednášky a semináře HP týkající se bezpečnosti na internetu jsou určena zejména žákům 2. stupně základních škol a probíhají bezplatně přímo v centrále HP v pražské Vyskočilově ulici.

Školy, které mají zájem zprostředkovat seminář HP svým žákům, se mohou přihlásit prostřednictvím webu www.hp.cz/skola.

O společnosti HP

HP neustále vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.cz

Tagged