Televizní zpravodajství neztrácí dech, mobilní nabírá rychlost

Na rozdíl od rostoucí konzumace mobilního a televizního zpravodajství, sledovanost zpravodajských webů v roce 2011 spíše stagnovala. I nadále klesá čtenost tištěných novin a potvrzují se mezinárodní čísla fragmentace zpravodajství do různých platforem. Tyto a další trendy v konzumaci zpravodajství sleduje již 4. rokem výzkum Zpravodajské weby společnosti MEDIARESEARCH, koncem roku 2011 prováděný na vzorku 1009 respondentů starších 15+ let z internetového NetPanelu. (TZ)

Stejně jako v minulých letech jsou pro internetovou populaci nejvýznamnějšími zdroji zpravodajství televizní vysílání a zpravodajské weby. Zhruba tři čtvrtiny uživatelů internetu sledují internetové a televizní zpravodajství alespoň jednou denně. Třetí nejsledovanější je zpravodajství v rádiu, alespoň jednou denně si je vyslechne polovina respondentů. Zpravodajství v tisku si stále drží čtvrté místo ve zpravodajských zdrojích, ale jak se zdá mílovými kroky je dohání zpravodajství v mobilních zařízeních. Zpravodajství v mobilu totiž alespoň denně konzumuje již 16 % respondentů, kdežto noviny čte s touto frekvencí jen o 8 % lidí více (celkem čtvrtina dotázaných).

Zpravodajství v mobilních zařízeních pak oproti loňskému roku nabralo slušný vítr do plachet a zdá se, že mírně roste i sledovanost zpravodajství v televizi. Příčinou může být přivyknutí na rozšířené formáty průběžného denního zpravodajství i proniknutí TV na internet (archivy, online sledování televize). Roste totiž i deklarovaný počet minut strávených s televizním zpravodajstvím.  Naproti tomu čtenářů tištěného zpravodajství postupně ubývá, v souladu s celosvětovými trendy.

Celková konzumace zpravodajství na internetu spíše stagnuje a téměř to vypadá, že i zpravodajským webům z koláče sledovanosti ujedla již zmiňovaná mobilní zařízení.

Nejvíce respondentů sleduje zpravodajství na Novinky.cz (52 % alespoň denně, 80 % alespoň týdně) a iDNES.cz (46 % alespoň denně, 74 % alespoň týdně). Bronz v konzumaci internetového zpravodajství připadá tradičně Aktuálně.cz (30 % alespoň denně, 61 % alespoň týdně). Velmi podobnou navštěvovanost zpravodajství pak mají dle deklarace respondentů z internetového panelu servery Tn.cz, ČT24.cz a iHNed.cz (alespoň denně cca 10 %, alespoň týdně cca 27 %).

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

NetPanel je rozsáhlý reprezentativní a profesionálně spravovaný vzorek respondentů v ČR a SR s možností definice vlastní cílové skupiny. Hlavními výhodami netpanelu jsou rychlost získání potřebných informací (report dat do několika dnů podle rozsahu vzorku), využití moderních technologií (multimédia, chat apod.) a možnost zásahu celé populace.