Televizní obsah na internetu není žádnou popelkou

Nejčastěji si lidé přehrávají videa na YouTube a Facebooku. V týdenní frekvenci jim nejvíce konkurují Novinky a iDNES. Pořadí je stejné jako loni, dle výsledků výzkumu i článků z oboru panovala v posledním roce v oblasti videoserverů spíše nuda (hodnotí Alena Ivánková z MEDIARESEARCH). Výzkum MEDIARESEARCH přináší ohlédnutí za internetovým videem ve studii Video na internetu. Výzkum proběhl koncem minulého roku na internetovém NetPanelu a odpovídalo na něj přes tisíc respondentů reprezentující aktivní internetovou populaci ČR. (TZ)

Stejně jako v minulých letech zabírá internetové video značnou část času stráveného na internetu.  Necelá čtvrtina respondentů deklaruje, že se na video na internetu dívá alespoň jednou za den a téměř dvě třetiny aktivní internetové populace sledují videa online alespoň jednou týdně. Nejpopulárnější je přitom neteleviziní video na internetu. Ani televizní videa však nejsou na internetu žádnou popelkou  – dle výsledků výzkumu sleduje týdně TV archivy více než třetina internetových uživatelů, online vysílání si týdně pustí více než čtvrtina. Právě týdenní frekvence se zdá být do budoucna jedním z vhodných ukazatelů výkonosti videoserveru neboť podíl uživatelů sledujících několikrát za týden nebo jednou do týdne je oproti denním uživatelům i několikanásobný.

A jak si vedou konkrétní videoservery? I toto pole zábavy je na českém internetu doménou zahraničních YouTube a Facebooku. Alespoň jedno video na YouTube zhlédne denně více než čtvrtina konzumentů videoobsahu, stejně jako na Facebooku. Další nejsledovanější jsou pak zpravodajská videa na Novinky.cz a iDNES.cz (denně 18 %, resp. 15 %), Aktuálně, nova.cz a Stream. Pořadí sledovanosti videí na videoserverech v týdenní frekvenci je však již odlišné. V týdenní konzumaci videoobsahu vede YouTube se značným náskokem, následovaný Facebookem a Novinkami, dále iDNES, Stream a Aktuálně. Jak již bylo řečeno, zajímavé sledovanosti videí dosahuje televizní video přístupné na internetu a tedy televizních weby a archivy (zj. iVysílání, iPrima, Nova.cz, ČT24.cz a nova.cz). Oproti loňsku se však celkový žebříček příliš nezměnil – z trendů může zaujmout spíše mírný pokles frekvence zhlédnutí videí, a to napříč celým webem. Část lidí, která doteď žádné video téměř nebo vůbec nesledovala, to začala zkoušet trochu víc.

Doplňující informace:

Společnost MEDIARESEARCH (www.mediaresearch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.

NetPanel je rozsáhlý reprezentativní a profesionálně spravovaný vzorek respondentů v ČR a SR s možností definice vlastní cílové skupiny. Hlavními výhodami netpanelu jsou rychlost získání potřebných informací (report dat do několika dnů podle rozsahu vzorku), využití moderních technologií (multimédia, chat apod.) a možnost zásahu celé populace.