Měsíční monitorovací zpráva č. 12/2011 Českého telekomunikačního úřadu

Dne 30. prosince 2011 byl v částce 160 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 468/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tím byl završen proces implementace revidovaného evropského rámce pro elektronické komunikace vydaného Evropským společenstvím v prosinci 2009 (vice viz kap. č. 1). Zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2012. (TZ)

ČTÚ uspořádal dne 14. prosince 2011 dva workshopy. V rámci prvního workshopu ČTÚ představil návrh analýzy trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací (více viz kap. č. 2). Druhý workshop byl věnován vypořádání připomínek, které ČTÚ obdržel ke zveřejněnému návrhu základních principů připravovaného výběrového řízení (aukce) na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz.

Veřejná konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2011-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, skončila dne 15. prosince 2011. ČTÚ obdržel velké množství připomínek, proto připraví upravený návrh OOP 10, uspořádá workshop s dotčenými subjekty za účelem vysvětlení provedených úprav a následně zahájí novou veřejnou konzultaci k novému textu OOP 10 (více viz kap. 2).

Dne 30. prosince 2011 skončila konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Tímto opatřením ČTÚ navrhuje ustavit nový relevantní trh č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích (více viz kap. č. 2).

Na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení a rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ o výběru nejvhodnější nabídky byla dne 28. prosince 2011 mezi ČTÚ a společností Grant Thornton Advisory s.r.o. uzavřena smlouva na zajištění odborné podpory při přípravě výběrového řízení – aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz (více viz kap. č. 13).

Dne 2. ledna 2012 zveřejnil ČTÚ na portále Elektronického sběru dat https://monitoringtrhu.ctu.cz formuláře kategorie ART – P112, B112 a M112 za celorok 2011 pro sběr údajů pro analýzy trhů, mezinárodní vykazování a státní statistickou službu a formuláře PL11, K1-5 a K114 pro podnikatele v elektronických komunikacích. Termíny pro odevzdání vyplněných formulářů jsou uvedeny kromě záhlaví formulářů i ve zveřejněném programu zjišťování v roce 2012.

 1. Aktuální situace na trhu

Služby pevných sítí

Společnost Telefónica vydala dodatek č. 19 k ceníku O2 hlasových služeb a dalších služeb elektronických komunikací. Zavádí službu instalace VoIP linky typu IP telefonní přípojka ve variantě O2 Neomezená linka (i v případech zřízení přeměnou z jiných typů připojení) dvěma způsoby. Instalace formou samoinstalačního balíčku společnost nabízí pouze za cenu poštovného a balného, které činí 118,82 Kč. Instalaci služby prováděnou technikem na základě požadavku účastníka zpoplatňuje cenou 792,- Kč.

U služby O2 TEAM COMBI snížila společnost Telefónica u tarifu VPN Team Profi cenu za volání na „mobilního“ člena, a to z 1,80 Kč na 0,60 Kč.

V rámci speciální nabídky – O2 TV Promo 290 na 12 měsíců si mohli stávající zákazníci služby O2 Internetové připojení prostřednictvím zákaznické linky v období od 1. 11. do 31. 12. 2011 nově zřídit službu digitální televize O2 TV s tarifem O2 TV Flexi se závazkem na 12 měsíců a získat tak bonusy ve formě cenových zvýhodnění. Po dobu 12 měsíců ode dne zřízení služby zákazníci zaplatí za užívání tarifu O2 TV Flexi (včetně dvou povinných balíčků) cenu 290,- Kč/zúčtovací období, a po dobu trvání závazku zaplatí za pronájem set-top-boxu 1,- Kč/zúčtovací období. Obdobně zákazníci, kteří si u společnosti Telefónica v rámci speciální nabídky O2 Internet Bundle na témže přípojném vedení v období od 1. 11. do 31. 12. 2011 nově zřídili službu digitální televize O2 TV Flexi se závazkem na 12 měsíců a službu O2 internetové připojení s tarifem Internet Optimal, získali rovněž cenová zvýhodnění. Po dobu 12 měsíců ode dne zřízení služby budou zákazníci platit za užívání tarifu O2 TV Flexi (včetně dvou povinných balíčků) cenu 250,- Kč/zúčtovací období.

V rámci speciální nabídky Vánoce s O2 TV měli stávající zákazníci v období od 15. 12. 2011 do 1. 1. 2012 k dispozici všechny programy poskytované v rámci tarifu O2 TV Plus a dvojnásobek kapacity pro nahrávání, tj. 20 hodin s dobou uložení na 7 dní, a to za cenu stávajícího využívaného tarifu.

Zákazníci tarifu O2 TV Start mají v období od 15. 12. 2011 do 31. 1. 2012 v rámci akce Nova HD a ČT HD k dispozici programy NOVA HD a ČT HD.

Služby mobilních sítí

V rámci vánoční nabídky společnost Telefónica zdvojnásobila počet volných jednotek (minuty volání a SMS) u všech hlasových tarifů O2 zákazníků s dotovaným telefonem. Noví zákazníci mají dvojnásobek volných minut automaticky nastaven. Stávající zákazníci ho získají, pokud si prodlouží závazek z 24 na 36 měsíců nebo přejdou na vyšší (dražší) tarif. Výhodu lze aktivovat až do konce ledna 2012.

V prosinci začala být prodávána exkluzivně v obchodech Tesco vánoční předplacená sada O2 za 2 945,- Kč, která obsahovala telefon Samsung Wave Y. S předplacenou kartou z této sady je možné při pravidelném měsíčním dobíjení volat do všech sítí za 3,50 Kč a posílat SMS za 1,50 Kč. Aktivace těchto cen proběhne po prvním dobití. Dále je možné si zaktivovat Internet v mobilu na měsíc zdarma. Sada je k dostání do 31. ledna 2012.

Společnost T-Mobile začala v prosinci nabízet další dva nové balíčky, které spojují hlasové a datové tarify se slevou. Jedná se o balíček 2v1 – hlasový tarif + Internet na cesty Premium, u něhož je datový tarif poskytován v balíčku za měsíční paušál 789,- Kč (sleva o 210,- Kč oproti standardní ceně) v případě, že měsíční paušál za hlasový tarif je nižší než 600,- Kč. Pokud má zákazník měsíční cenu hlasového tarifu vyšší než 600,- Kč, cena datového tarifu je 699,- Kč/měsíc (sleva o 300,- Kč oproti standardní ceně). Druhým balíčkem je 3v1 – hlasový tarif + Internet na cesty Premium + ADSL Standard, u něhož je pro internetové tarify poskytována sleva 519,- Kč oproti standardní ceně (měsíční cena 1 179,-Kč) v případě, že měsíční paušál hlasového tarifu je nižší než 600,- Kč. Pokud je měsíční paušál hlasového tarifu vyšší než 600,- Kč sleva oproti standardní ceně internetu je 609,- Kč (cena internetových tarifů je tak 1089,- Kč/měsíc).

Služby přístupu k Internetu

V průběhu celého prosince 2011 poskytovala společnost Telefónica regionální akviziční nabídky k xDSL tarifům Internet Optimal a Internet Aktiv. Všichni noví zákazníci (fyzické i právnické osoby) mohli při objednávce se závazkem na 12 měsíců na některé z vybraných značkových prodejen v Benešově, Berouně, České Lípě, Děčíně, Havlíčkově Brodu, Chebu, Kadani, Kladně, Kolíně, Krnově, Kutné Hoře, Liberci, Litomyšli, Nymburce, Olomouci, Ostravě, Pelhřimově, Plzni, Poděbradech, Přerově, Příbrami, Rychnově nad Kněžnou, Svitavách, Táboře, Teplicích, Uherském Hradišti, Ústí nad Labem a Zlíně získat službu Internet Optimal za 400,- Kč za měsíc po dobu prvních 12 měsíců a službu Internet Aktiv pak za 500,- Kč za měsíc po dobu prvních 12 měsíců. Od 13. měsíce platí standardní ceny, tzn. 750,- Kč za Internet Optimal a 850,- Kč za Internet Aktiv.

Akční nabídku ke službě Internet Optimal prodloužila až do 31. prosince 2011 společnost Telefónica i pro své stávající zákazníky. Všichni zákazníci, kteří nevyužívali nabídku v podobě snížené ceny za službu O2 Internetové připojení a neměli sjednán závazek na využití této služby, si mohli přes bezplatnou O2 linku sjednat závazek na využívání služby Internet Optimal po dobu 12 měsíců výměnou za sníženou měsíční cenu ve výši 600,- Kč po dobu trvání závazku (12 měsíců).

Až do konce roku 2011 prodloužila společnost Telefónica akviziční nabídku ke službě Internet Start. V období od 15. listopadu 2011 do 31. prosince 2011 mohli noví zákazníci na vybraných značkových prodejnách v Českých Budějovicích, Bruntále, Vsetíně a Ústí nad Labem získat službu Internet Start (2 Mbit/s) se závazkem na 12 měsíců za zvýhodněnou měsíční cenu 250,- Kč. Od 13. měsíce platí standardní cena ve výši 400,- Kč.

Do konce prosince 2011 platily standardní akviziční nabídky společnosti UPC ke všem službám internetového připojení. Službu s rychlostí 10 Mbit/s bylo možné na prvních 12 měsíců získat za cenu 299,- Kč/měsíc, namísto standardní ceny 494,- Kč/měsíc. Službu s rychlostí 25 Mbit/s bylo možné rovněž na prvních 12 měsíců získat za 399,- Kč/měsíc, namísto standardní ceny 599,- Kč/měsíc a pro služby s rychlostmi 50 a 100 Mbit/s platila 50% sleva na první 4 měsíce. Nejrychlejší 100 Mbit/s připojení tak první 4 měsíce vyjde na 500,- Kč, od 5. měsíce pak na 999,- Kč. Zákazníci zároveň mohli zdarma získat zapůjčení modemu, instalaci za 1,- Kč a připojení za 190,- Kč (1,- Kč při objednání více služeb). Akviziční nabídky platily při uzavření smlouvy na 12 měsíců.

Akviziční nabídku měla společnost UPC připravenu i pro firemní zákazníky. Při uzavření smlouvy na 12 měsíců do 31. prosince 2011 bylo možné služby Internet Fiber Business 15, Internet Fiber Business 40 a Internet Fiber Business 110 získat po dobu prvních tří měsíců za zvýhodněnou měsíční cenu ve výši 1,- Kč. Od 4. měsíce platí standardní ceníkové ceny, tj. 599,- Kč pro službu Internet Fiber Business 15, 799,- Kč pro službu Internet Fiber Business 40 a 1 199,- Kč pro službu Internet Fiber Business 110.

Společnost T-Mobile nabízí od počátku prosince 2011 nový tarif pro mobilní přístup k Internetu s názvem Internet Komplet. Služba, která umožňuje přístup k Internetu jak z notebooku, tak z mobilního telefonu, je s datovým limitem 3 GB/měsíc a maximální rychlostí 10,8 Mbit/s dostupná za 499,- Kč/měsíc.

Vánoční a Novoroční provoz v sítích mobilních operátorů

Podle zveřejněných informací zaznamenali mobilní operátoři během Štědrého dne roku 2011 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku poprvé pokles v množství odeslaných SMS na cca 69 mil. SMS, což je o téměř 4,8 mil. méně než v roce předchozím (z toho zákazníci společnosti Telefónica O2 odeslali 24,2 mil. SMS, společnosti T-Mobile 27,34 mil. SMS a společnosti Vodafone 17 mil. SMS). Celkový počet odeslaných MMS ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zaznamenal nárůst. Posílil vánoční hlasový provoz ve srovnání s rokem 2010 o cca 1,3 mil. hovorů. Celkem lidé na vánoce uskutečnili cca 43,3 mil. hovorů. Nejvíce hovorů bylo dopoledne mezi 10. a 11. hodinou a potom mezi 19. a 21. hodinou. SMS si lidé posílali nejčastěji mezi 12:30 a 13. hodinou.

Během silvestrovské noci a v prvních hodinách Nového roku lidé více telefonovali, než posílali SMS. Meziročně klesl počet hovorů v mobilních sítích o 5 mil. na 52 mil. Počet SMS zpráv meziročně klesl o pět procent na 39,9 mil. (z toho 15,9 mil. T-Mobile, Telefónica O2 15,0 mil. a Vodafone 9,0 mil.). Celkový počet odeslaných MMS zaznamenal meziroční pokles o 8,1 % a činil 519 tis. (z toho T-Mobile 197 tis., Telefónica O2 160 tis. a Vodafone 162 tis.).

Nové technologie a služby

Společnost Vodafone začala ve středočeském Berouně testovat technologii Dual-Cell HSPA+, která teoreticky umožňuje stahovat data rychlostí až 43,2 Mbit/s. Reálně dosažitelná maximální rychlost se podle Vodafonu pohybuje okolo 30 Mbit/s. Této rychlosti lze dosáhnout pouze s datovým USB modemem Vodafone K4605, který ale není součástí standardní nabídky. Dual-Cell HSPA+ začnou v příštích dnech v Berouně testovat nejdříve vybrané firmy, které zde sídlí a jsou klienty Vodafonu. Pokud bude test úspěšný, plánuje Vodafone letos spuštění i v dalších městech. Vodafone také postupně upravuje své 3G vysílače na technologii HSPA+, která umožňuje stahovat data rychlostí až 21,6 Mbit/s (v praxi 12–18 Mbit/s). Do března příštího roku chce Vodafone přizpůsobit na technologii HSPA+ polovinu své 3G sítě. Technologii HSPA+ od listopadu loňského roku do své 3G sítě postupně nasazuje také T-Mobile. Rychlost HSPA+ podporují například telefony Samsung Galaxy SII nebo Samsung Galaxy Tab 10.1.

Téma měsíce – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Dne 30. prosince 2011 byl v částce 160 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 468/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Legislativní proces návrhu tohoto zákona byl zahájen již v roce 2010, kdy se konalo meziresortní připomínkové řízení. Dne 5. května 2011 pak vláda předložila návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

V Poslanecké sněmovně byl návrh zákona přikázán k projednání Hospodářskému výboru. Hospodářský výbor projednal návrh a dne 9. září 2011 přijal usnesení č. 347/1, kterým byly k předmětnému návrhu zákona navrženy pozměňovací návrhy. Druhé čtení návrhu zákona proběhlo na 23. schůzi Poslanecké sněmovny dne 21. září 2011. K návrhu zákona byly vedle pozměňovacích návrhů Hospodářského výboru uplatněny i další pozměňovací návrhy (sněmovní tisk č. 347/2). Třetí čtení návrhu zákona pak proběhlo v rámci téže schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to dne 27. září 2011, kdy byl návrh zákona (ve znění přijatých pozměňovacích návrhů) Poslaneckou sněmovnou schválen a následně, dne 5. října 2011, postoupen Senátu jako senátní tisk č. 214.

V rámci projednávání v Senátu se návrhem zákona zabýval Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky. Tato komise pak přijala usnesení č. 214/2, kterým k návrhu zákona uplatnila pozměňovací návrhy. Návrh zákona byl projednán dne 26. října 2011 na 13. schůzi Senátu s tím, že návrh zákona byl vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy.

Dne 1. listopadu 2011 byl návrh zákona, ve znění pozměňovacích návrhů přijatých Senátem, doručen a rozeslán poslancům. O tomto návrhu zákona hlasovala Poslanecká sněmovna dne 6. prosince 2011 na 32. schůzi. Poslanecká sněmovna setrvala na původním návrhu zákona.

Dne 9. prosince 2011 byl schválený návrh zákona doručen prezidentovi České republiky k podpisu. Pan prezident pak návrh zákona podepsal dne 19. prosince 2011.

Zákon pak byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 30. prosince 2011, a to v částce 160 pod číslem 468/2011.

Zákon č. 468/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je implementační novelou, jejímž hlavním cílem je implementovat do českého právního řádu revidované znění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací – konkrétně směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací. V minimální míře se novela věnuje rovněž narovnání některých výkladově sporných částí zákona o elektronických komunikacích.

V souladu s regulačním rámcem pro sítě a služby elektronických komunikací ve znění jeho revize z roku 2009 novela upravuje zejména:

 1. definiční část zákona o elektronických komunikacích, zejména s ohledem na technologický vývoj v tomto dynamicky se vyvíjejícím odvětví,
 2. cíle a základní zásady regulace, zejména v souvislosti se zvyšováním právní jistoty při regulaci trhu elektronických komunikací, prohlubování vnitřního trhu a zvyšování maximálních výhod z využívání moderních technologií pro zdravotně postižené uživatele,
 3. správu rádiového spektra, zejména s ohledem na prohloubení zásady technologické neutrality a neutrality služeb se zvýšením důrazu na využívání rádiového spektra na základě všeobecných oprávnění, dále problematiku a nástroje pro lepší zajištění obchodovatelnosti spektra, oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely, v neposlední řadě novela zavádí i nový způsob výběru při udělování přídělů rádiových kmitočtů formou aukce,
 4. přístup k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a národním číslům tísňových volání,
 5. přenositelnost telefonních čísel, zejména s ohledem na rozšíření této povinnosti z veřejné telefonní sítě na veřejnou komunikační síť,
 6. dílčí povinnosti v rámci univerzální služby, zejména pokud se týče jejich zpřesnění ve vztahu k vývoji v oblasti elektronických komunikací, ale bez jejich rozšiřování,
 7. zavedení povinnosti funkční separace jako nového nápravného opatření poslední instance,
 8. náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací,
 9. kvalitu služby, zejména stanovením pravomoci regulátora uložit podnikateli provozujícímu veřejnou komunikační síť parametry minimální kvality služeb,
 10. přístup ke službám a sdílení kapacit,
 11. zpřístupnění účastnického vedení,
 12. zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací, zejména s cílem vytvořit vnitřní postupy pro vyřizování žádostí o přístup oprávněných osob k osobním údajům uživatelům a dále stanovit postup v případě porušení ochrany osobních údajů,
 13. bezpečnost a integritu veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací,
 14. komplexní úpravu správních deliktů.

Předmětným zákonem se dále mění i některé další zákony. Mezi nejzásadnější patří změna zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), na jejímž základě se ČTÚ stává orgánem dohledu nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v oblasti služeb elektronických komunikací.

V neposlední řadě jsou touto novelou měněny i zákon o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb.) a zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.), které reagují na revizi směrnice 2002/58/ES a důsledně oddělují působnost ČTÚ a Úřadu pro ochranu osobních údajů v oblasti elektronických komunikací.

 1. Regulační opatření

Analýzy trhů

Trh č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací

Dne 14. prosince 2011 uspořádal ČTÚ informativní workshop k návrhu analýzy trhu č. 5, při kterém seznámil operátory s postupem při zpracování analýzy. Workshop navazoval na předchozí workshop k věcnému vymezení tohoto trhu. ČTÚ stanovil termín pro případné doplňující připomínky odborné veřejnosti k návrhu analýzy do konce roku 2011 s tím, že po vyhodnocení obdržených připomínek rozhodl o konání dalšího workshopu dne 18. ledna 2012.

Opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly

Dne 30. prosince 2011 skončila konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Důvodem změny opatření je návrh na zařazení nového relevantního trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích do seznamu relevantních trhů v ČR. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy uplatnilo 9 subjektů a jsou zveřejněny na diskuzním místě.

Přenositelnost čísel

Dne 15. prosince 2011 skončila veřejná konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2011-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel. Mezi hlavní navrhované změny oproti současnosti patří zkrácení celkové maximální lhůtu pro realizaci přenesení telefonního čísla mezi mobilními operátory o 14 dní. Na základě zkušeností ČTÚ při výkonu státní kontroly a v zájmu posílení ochrany spotřebitele je dále navržena operátorům povinnost uchovávat minimálně 6 měsíců informace o realizaci dílčích procesů při přenášení čísel. Návrh opatření obecné povahy dále obsahuje další dílčí změny.

Ve veřejné konzultaci uplatnily připomínky tyto subjekty: Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), CNPAC, s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., ICT UNIE o.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Občanské sdružení spotřebitelů TEST.

S ohledem na skutečnost, že v rámci veřejné konzultace ČTÚ obdržel velké množství připomínek, znovu směřujících k dříve projednaným záměrům, a současně na potřebu promítnout do návrhu OOP 10 článek 30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES, rozhodla Rada ČTÚ připravit upravený návrh OOP 10, uspořádat workshop s dotčenými subjekty za účelem vysvětlení provedených úprav a následně zahájit novou veřejnou konzultací k novému textu OOP 10.

Všeobecné oprávnění č. 1

Dne 9. prosince 2011 ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2012-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11.

Návrh všeobecného oprávnění byl zpracován v souvislosti s potřebou stanovit konkrétní podmínky potřebné pro zajištění ochrany spotřebitele podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o elektronických komunikacích v případech, kdy uplatňuje požadavky na změnu či zrušení poskytovaných služeb. Připomínky k návrhu všeobecného oprávnění bylo možné uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění výzvy k uplatnění připomínek.

Metodika účelového členění nákladů a výnosů

Telekomunikačním věstníku č. 16/2011 ze dne 9. prosince 2011 ČTÚ zveřejnil opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2011-19, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1. Tímto opatřením ČTÚ změnil hodnotu procenta návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním WACC, a to z dosud platné hodnoty 11,5 % na hodnotu 8,26 %, účinností od 1. ledna 2012. Novou hodnotu WACC ČTÚ použije v případech uplatnění regulace cen. ČTÚ současně dne 7. prosince 2011 zveřejnil na diskusním místě vypořádání připomínek z veřejné konzultace k návrhu výše uvedeného opatření obecné povahy.

Poštovní trh

ČTÚ v rámci projektu podporovaného z Evropského sociální fondu, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem „Liberalizovaný poštovní trh“, reg. č. CZ.1.04/4.1.0/48.00020, zahájil práci na studii zaměřující se na vytvoření metodiky výpočtu čistých nákladů a přiměřeného zisku poskytovatele univerzální služby v sektoru poštovních služeb. Studie, která bude pokladem pro související prováděcí předpisy k novele zákona o poštovních službách, je vytvářena ve spolupráci s poradenskou společností Ernst & Young, s.r.o. a bude průběžně konzultována s dotčenými subjekty. První workshop proběhl v prosinci 2011, další budou následovat v průběhu roku 2012.

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích

Řízení zahájená v prosinci 2011

V prosinci 2011 nebylo ve věci sporů podle § 127 zákona o elektronických komunikacích zahájeno žádné řízení.

Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v prosinci 2011

V prosinci 2011 nebylo ve věci sporů podle § 127 zákona o elektronických komunikacích pravomocně ukončeno nebo vráceno k novému projednání žádné řízení.

4. Univerzální služba (US)

Poskytování služeb v rámci US

Dne 6. prosince 2011 uzavřela výběrová komise hodnocení přihlášek podaných na základě vyhlášení výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích. Komise doporučila Radě ČTÚ uložit povinnost poskytování uvedené dílčí služby společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Rada ČTÚ rozhodla o zahájení správního řízení v této věci.

Financování US

Čisté náklady na poskytování univerzální služby za rok 2010 stanovené rozhodnutím čj. ČTÚ-75 383/2011-611/V. vyř. ve výši 46 582 341,- Kč byly společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., uhrazeny dne 9. prosince 2011 ze státního rozpočtu.

Rozhodnutím čj. ČTÚ-78 510/2011-611/IV.vyř. ze dne 1. prosince 2011 byla společnosti Telefónica Czech Republic a.s. stanovena ztráta z poskytování zvláštních cen ve výši 111 984 300,- Kč, která byla společnosti na účet převedena dne 13. prosince 2011.

Společnosti Vodafone Czech Republic a.s. byla rozhodnutím čj. ČTÚ-56 471/2011-611/V.vyř. ze dne 3. listopadu 2011 stanovena ztráta z poskytování zvláštních cen ve výši 2 107 891,- Kč a na její účet byla tato částka převedena dne 15. listopadu 2011.

Nové rozhodnutí ve věci stanovení podílů a příspěvků na účet univerzální služby za rok 2004 bylo pod čj. ČTÚ-52 223/2011-611/IV.vyř. vydáno v obnoveném řízení dne 29. prosince 2011.

5. Kontrolní činnost

Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických komunikací

V průběhu měsíce prosince ČTÚ prováděl následující kontrolní akce:

 • kontrola dodržování plánovacích parametrů při provozování VKV FM vysílačů. V prosinci bylo provedeno měření celkem 60 českých vysílačů 14 provozovatelů; parametr výkon multiplexního signálu (MPX výkon) nebyl dodržen v 59 případech, špičkový kmitočtový zdvih ve 34 případech. Při nedodržení kmitočtového zdvihu je vydávána výzva k odstranění nedostatků podle § 114 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Pro porovnání bylo změřeno 6 polských, 5 slovenských a 4 rakouské vysílače, u kterých kmitočtový zdvih nebyl překročen ani v jednom případě. Rakouské a slovenské vysílače překračují MPX výkon max. do 2 dBr, polské vysílače max. do 5 dBr, ale 85 % českých vysílačů dosahuje hodnot 5–9,9 dBr (plánovací hodnota MPX výkonu, pro kterou byly kmitočty zkoordinovány je 0 dBr),
 • měření pokrytí obcí signálem digitální televize. V územní oblasti Jeseník bylo podle vyhlášky č. 163/2008 Sb. změřeno pokrytí 12 obcí a za jízdy 23 obcí,
 • kontrola využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění a po skončení platnosti oprávnění. Bylo provedeno celkem 88 kontrol využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání a dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. V případě zjištění porušení zákona o elektronických komunikacích byla zaslána výzva podle § 114 zákona o elektronických komunikacích a bylo zahájeno správní řízení,
 • kontrola dodržení podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé služby. Při kontrole rádiových zařízení říční lodi PERUN (OL 9016) v Děčíně bylo zjištěno provozování vysílacího rádiového zařízení odlišného od zařízení uvedeného v oprávnění. Zjištěná závada bude řešena výzvou k odstranění nedostatku a projednána v řízení o uložení pokuty,
 • kontrola dodržení podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz. U kontrolovaných subjektů nebyly zjištěny nedostatky,
 • kontrola dodržení podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz. Porušení podmínek tohoto oprávnění bylo zjištěno například v Kladně, Jihlavě, Plané a Mariánských Lázních. Zjištěné závady budou řešeny výzvou k odstranění nedostatků a ve věci budou zahájena správní řízení. Ve Zlíně a Vsetíně bylo zjištěno využívání kmitočtů třemi subjekty mimo kmitočtová pásma stanovená uvedeným všeobecným oprávněním,
 • zjišťování zdrojů rušení a příčin nekvalitního příjmu. Bylo provedeno celkem 91 šetření. Kromě šetření rušení televizního a rozhlasového příjmu bylo řešeno rušení služeb GSM a UMTS. Rušení mobilních služeb je způsobováno zejména vyzařováním aktivních televizních antén, zařízení IT a wifi a opakovačů GSM. V případě zjištěného zdroje rušení byly dotčeným subjektům zaslány výzvy k odstranění zjištěných nedostatků podle § 114 zákona o elektronických komunikacích,
 • spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí při kontrole u prodejců telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. V rámci této kontrolní činnosti byl v Mimoni zjištěn prodej rádiově řízených modelů aut pracujících v pásmech 50 MHz
  a 56 MHz. Tato rádiová zařízení nelze v České republice provozovat
  bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. V Brně proběhly kontroly technických parametrů výrobků (rádiově ovládaných modelů), při níž byly zjištěny závady celkem u sedmi výrobků z jedenácti kontrolovaných. Zjištěné závady řeší ve své kompetenci ČOI,
 • průběžná kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel na testovacích pracovištích ČTÚ. Kontrolou nebyly zjištěny případy využívání čísel v rozporu s oprávněním k využívání čísel.

Kontrolní činnost v oblasti cen

ČTÚ v prosinci 2011 zahájil státní kontrolu u společnosti Telefónica s cílem ověřit náklady vstupující do modelu pro výpočet cen služby zpřístupnění účastnického vedení včetně kolokace. Po ukončení kontroly ČTÚ předpokládá zahájení správního řízení ve věci změny regulovaných maximálních cen služeb zpřístupnění účastnického vedení a kolokace.

6. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy

Nový virtuální operátor v Německu

Německý kabelový operátor Unitymedia (majitelem je americká společnost Liberty Global, jež vlastní také českou a slovenskou část UPC) oznámil rozšíření svého portfolia o poskytování mobilních hlasových a datových služeb. Nové služby jsou poskytovány v rámci sítě mobilního operátora Telefonica Germany. Na výběr jsou k dispozici celkem tři tarifní programy, přičemž všechny umožňují bezplatné volání v rámci vlastní mobilní i pevné sítě a celkem až pět SIM karet pro jednu domácnost. Z pohledu českého zákazníka jsou zajímavě postaveny tarifní programy. Za nejnižší tarifní program „Friends&Family“ se neplatí stálý měsíční poplatek a minutové hovorné do všech ostatních sítí je 0,15 Euro. Tarifní program „Friends&Family Surf“ je nabízen za měsíční paušál 5 Euro a přidává k poskytovaným službám vysokorychlostní připojení k Internetu (až 7,2 Mb/s) s FUP 200 MB přenesených dat. Po vyčerpání limitu není připojení k Internetu přerušeno, pouze do konce zúčtovacího období je přenosová rychlost omezena na hodnotu sítě GPRS. Tarifní program „All Net + Surf“ nabízí za 35 Euro měsíčně neomezené surfování a volání do všech domácích mobilních i pevných sítí bez dalších účtovaných poplatků.

BT nastínil své plány rozvoje optické sítě ve Skotsku

Britský operátor BT ohlásil záměr investovat ve Skotsku celkem 2,5 mld. GPB do vysokorychlostní infrastruktury. V konečném důsledku to znamená přivést optická vlákna na celkem 277 000 míst na území Skotska s technologiemi FTTC (fibre-to-the-cabinet) a FTTP (fibre-to-the-premises). Pro Skotsko to bude znamenat dosud největší projekt superrychlého připojení na základě optických vláken v jeho historii.

T-Mobile Hungary zahájil provoz LTE sítě v Budapešti

Dne 1. ledna 2012 spustila společnost T-Mobile Hungary komerční provoz mobilní LTE sítě v Budapešti. V současné době je signálem pokryto cca 40 % populace hlavního města a v roce 2012 hodlá operátor rozšiřovat dostupnost i na další městské části. Pro zájemce o využití této služby nabízí operátor tarif s názvem Net&Roll 4G s max. rychlostí stahování 60 Mbit/s a limitem stažených dat (FUP) 40 GB za měsíc. K tarifu je dodáván USB modem Huawei E398.

Everything Everywhere zveřejnil své rozvojové plány

Operátor Everything Everywhere (EE), což je společný podnik britských telekomunikačních operátorů Orange UK a T-Mobile UK, hodlá v následujících třech letech investovat do integrace a rozvoje síťové infrastruktury obou společností, a přípravy pro zahájení poskytování 4G služeb celkem přes 1,5 miliardy liber (43 miliard Kč). Rok po spuštění služby Free roaming mezi sítěmi uvedených operátorů navzájem, ohlásil EE i sdílení implementace 3G sítí, což operátoři označili termínem “Velké spojení” (The big switch on). Uživatelé sítě EE tak mají přístup do největší 3G sítě ve Velké Británii s nejširším pokrytím. K výhodám sdílení sítí lze přičíst především snížení výpadků při hovorech o 20 %. V příštím roce společnost plánuje některá další zlepšení služeb sítí, především automatické přepínání uživatelských terminálů mezi sítěmi obou operátorů na základě vyhodnocení síly přijímaného signálu.

7. Asociace

Asociace provozovatelů mobilních sítí zveřejnila informaci o vyhodnocení půlročního pilotního projektu bezkontaktních plateb, které provedly společnosti Telefónica Czech Republic, VISA Europe, Komerční banka, Citibank Europe a Globus ČR. Závěr projektu jednoznačně potvrdil, že čeští zákazníci i obchodníci jsou na nový způsob placení připraveni. Prokázána byla také připravenost technologií a infrastruktury, protože v rámci pilotního projektu proběhla naprostá většina plateb bezproblémově.

8. Spotřebitelské otázky

Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace

V průběhu měsíce prosince bylo doručeno 32 558 nových podání na zahájení správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Bylo vydáno 4 216 rozhodnutí ve věci, z toho 4 197 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Celkově za rok 2011 ČTÚ zahájil 122 963 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné
a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Bylo vydáno 66 431 rozhodnutí ve věci, z toho 66 134 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Na začátku měsíce prosince byla na internetových stránkách ČTÚ (viz zde) nově upravena sekce „Ochrana spotřebitele“. Na těchto stránkách ČTÚ zveřejňuje praktické informace z oblasti služeb elektronických komunikací, dále informace z oblasti používání rádiových a koncových telekomunikačních zařízení s cílem poskytnout účastníkům/spotřebitelům takové informace, aby se dokázali vyhnout rizikovým situacím, podvodnému jednání a nekalým obchodním praktikám v oblasti elektronických komunikací. Součástí těchto stránek jsou i důležité odkazy na další subjekty státní správy (především Českou obchodní inspekci) a další organizace, které se problematikou ochrany spotřebitele také zabývají a na svých stránkách zveřejňují informace, které s problematikou ochrany spotřebitele služeb elektronických komunikací úzce souvisejí.

Dne 30. prosince 2011 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 468/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Touto novelou zákona o elektronických komunikacích došlo rovněž ke zvýšení pravomocí ČTÚ v oblasti ochrany spotřebitele. ČTÚ nad rámec své dosavadní kompetence posílí ochranu spotřebitele v oblasti elektronických komunikací, což byl i jeden z požadavků nového regulačního rámce. Toto zmocnění ukládá ČTÚ provádět v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kontrolu dodržování poctivosti při poskytování služeb, řešit nekalé, klamavé a agresivní obchodní praktiky, kontrolovat dodržování zákazu diskriminace spotřebitele, kontrolovat plnění informačních povinností poskytovatelů služeb elektronických komunikací a dodržování dalších povinností při poskytování služeb elektronických komunikací. V souvislosti s touto novou právní úpravou lze očekávat, že dojde k nárůstu počtu stížností účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací, jejichž vyřizování bude, vzhledem k současným personálním možnostem ČTÚ, čím dál tím obtížnější a zdlouhavější.

9. Změny legislativní

Dne 8. prosince 2011 byl v částce 131 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Tímto zákonem se v souvislosti s novými zákony č. 372/2011 Sb., č. 373/2011 Sb. a č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, mění mimo jiné i zákon o elektronických komunikacích, a to v části devadesáté druhé zákona č. 375/2011 Sb. Provedené změny se týkají úpravy terminologie, resp. uvedení terminologie užívané zákonem o elektronických komunikacích do souladu s terminologií výše uvedených zákonů (§ 17 odst. 9 a § 100 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích). Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (tj. dnem 1. dubna 2012).

Dne 22. prosince 2011 byl v částce 146 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tímto zákonem se v souvislosti s novým zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, mění mimo jiné i zákon o elektronických komunikacích, a to v části třicáté sedmé zákona č. 420/2011 Sb. Provedené změny se týkají problematiky bezúhonnosti a jejího prokazování zejména při vzniku oprávnění k podnikání v elektronických komunikacích s tím, že tato povinnost se v důsledku zákona č. 418/2011 Sb. tímto rozšiřuje i na právnické osoby (§ 8 odst. 3, odst. 4 a odst. 6 zákona o elektronických komunikacích). Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Dne 30. prosince 2011 byl v částce 157 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky. Tímto zákonem se v souvislosti s novým zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, mění mimo jiné i zákon o elektronických komunikacích, a to v části dvacáté šesté zákona č. 457/2011 Sb. Provedené změny se týkají úpravy terminologie, resp. uvedení terminologie užívané zákonem o elektronických komunikacích do souladu s terminologií zákona č. 456/2011 Sb. (§ 8 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích). Tento zákon nabývá účinnosti ve vztahu ke změně zákona o elektronických komunikacích dnem 1. ledna 2013.

Dne 30. prosince 2011 byl v částce 158 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Tímto zákonem se v souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa mění mimo jiné i zákon o elektronických komunikacích, a to v části šedesáté zákona č. 458/2011 Sb. Provedené změny se týkají sjednocení úpravy a terminologie zavedené pro prokazování bezdlužnosti daňových subjektů (§ 8 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích).

Tento zákon nabývá účinnosti ve vztahu ke změně zákona o elektronických komunikacích dnem 1. ledna 2015.

Dne 30. prosince 2011 byl v částce 160 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 468/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tímto zákonem se do českého právního řádu implementuje revidované znění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací – podrobněji v kapitole 1 – Téma měsíce. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

V průběhu prosince 2011 nebyly ve Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní předpisy, které by měly zásadní dopad do oboru poštovních služeb.

10. Evropská unie

Dne 1. prosince 2011 zveřejnila Evropská komise zprávu o založení Koalice, která by měla poskytnout dětem i rodičům transparentní a důsledné prostředky ochrany, aby mohli svět internetu co nejlépe využívat pro sebe. Zakládajícími členy Koalice jsou tyto společnosti: Apple, BSkyB, BT, Dailymotion, Deutsche Telekom, Facebook, France Telecom-Orange, Google, Hyves, KPN, Liberty Global, LG Electronics, Mediaset, Microsoft, Netlog, Nintendo, Nokia, Opera Software, Research in Motion, RTL Group, Samsung, Sulake, Telefonica, Teliasonera, Telenor Group, Tuenti, Vivendi, Vodafone. Přednostní akce zahrnují snadnější ohlašování škodlivého obsahu, zajištění nastavení ochrany soukromí přiměřené věku a nabízení širších možností rodičovské kontroly, odrážejících potřeby generace, která se dostává k internetu ve stále útlejším věku.

Zakládající členové se shodli na dokumentu Statement of Purpose (Vytyčení cílů), který zahrnuje pět oblastí činnosti:

 • Jednoduché a solidní ohlašovací nástroje: snadno naleznutelné a rozpoznatelné funkce ve všech zařízeních, jimiž se umožní efektivní ohlašování obsahu a kontaktů, jež se jeví jako dětem škodlivé, a efektivní reakce na ně.
 • Nastavení ochrany soukromí odpovídající věku: nastavení, která zohlední potřeby různých věkových skupin (tato nastavení určují, v jakém rozsahu mohou být informace o uživateli dostupné; např. zda mají být kontaktní údaje nebo fotografie dostupné pouze osobním přátelům, a nikoli obecné veřejnosti).
 • Širší používání klasifikace obsahu: vypracovat obecně platný přístup k věkové kategorizaci, který by se mohl používat napříč odvětvími a poskytovat rodičům pochopitelné věkové kategorie.
 • Posílení rodičovské kontroly: aktivní prosazování nástrojů vstřícných k uživateli s cílem dosáhnout jejich nejširšího možného využívání.
 • Účinné odstraňování materiálů o zneužívání dětí: zlepšení spolupráce s orgány činnými v trestním řízení a s ohlašovacími linkami s cílem činit proaktivní kroky k odstraňování materiálu o zneužívání dětí z internetu.

Ve dnech 8. a 9. prosince 2011 se v Bukurešti konalo 9. společné zasedání Generálního shromáždění IRG (IRG General Assembly) a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Jedním z projednávaných témat byl návrh stanoviska  BEREC na veřejnou konzultaci EK k  systémům nákladového účetnictví pro ceny klíčových velkoobchodních produktů, která byla zahájena 3. října 2011. Rada regulátorů BoR projednala mimo jiné dokument o transparentnosti poskytování informací v souvislosti se síťovou neutralitou a střednědobou strategii pro BEREC, jejichž účelem je vymezení výchozí pozice BEREC mezi dalšími zainteresovanými stranami (EK, EP, operátoři atd.) a stanovení střednědobých principů organizace práce regulátorů tak, aby byl BEREC považován za důvěryhodnou organizaci všemi dalšími subjekty.  BoR vyhodnotil pracovní plán BEREC na rok 2011 a projednal pracovní plán BEREC na rok 2012.

Dne 13. prosince 2011 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2011, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu. Rozhodnutím 2006/771/ES se harmonizují technické podmínky využívání spektra pro široký okruh zařízení krátkého dosahu včetně aplikací, jako jsou například poplašné systémy, místní komunikační zařízení, zařízení pro otevírání dveří, zdravotnické implantáty a inteligentní dopravní systémy. Zařízení krátkého dosahu jsou typicky masově prodávané a/nebo přenosné výrobky, které lze snadno přenášet přes hranice a používat v zahraničí. Jde o 4. aktualizaci uvedeného rozhodnutí, kterým se zejména sjednocují podmínky pro volný pohyb a užití výrobků, snižují se jejich výrobní náklady a předchází nebezpečí škodlivé interference s jinými rádiovými aplikacemi a službami. Zařízení provozované v rámci podmínek stanovených v rozhodnutí 2011/829/EU by mělo rovněž být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody, aby bylo spektrum účinně využíváno s cílem zabránit škodlivé interferenci; soulad se prokazuje buď splněním harmonizovaných norem, nebo alternativních postupů posuzování shody. Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum.

Dne 13. prosince 2011 se v Bruselu uskutečnila konference pořádaná společností Cullen International s názvem Digitální agenda pro jihovýchodní Evropu. Cílem této konference na vysoké úrovni bylo shromáždit představitele politických orgánů EU, vnitrostátních regulačních orgánů, průmyslových aktérů a velkých investorů v regionu jihovýchodní Evropy a poskytnout široký prostor pro diskusi o rozvoji regulace v oblasti elektronických komunikací se zaměřením na Digitální agendu.

Dne 15. prosince 2011 v Bruselu proběhlo 38. zasedání Výboru pro rádiové spektrum (RSC). Zasedání se zabývalo implementací evropského práva o spektru – plněním Rozhodnutí EK 2007/344/ES o poskytování informací v systému EFIS; harmonizací technických podmínek užití pásma 2 GHz – studií vypracované společností Helios obsahující 4 scénáře využití nepárových úseků pásma a návrhem Rozhodnutí Evropské komise k liberalizaci pásma, k němuž probíhá veřejná konzultace s termínem prodlouženým do 27. ledna 2012; projednalo a odsouhlasilo návrh mandátu CEPT k vypracování studie k harmonizaci spektra pro užití bezdrátovými mikrofony a bezdrátovými kamerami; vzalo na vědomí přijetí 4. aktualizace Rozhodnutí Evropské komise 2006/771/EC (viz informace výše), jehož termín implementace je 1. červen 2012; a kroky k přípravě inventáře spektra, který bude realizován na základě přijetí Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o přijetí programu politiky rádiového spektra.

Dne 16. prosince 2011 se v Bruselu uskutečnil workshop k otázce sdílení rádiového spektra v souvislosti se studií vypracovávanou společností SCF Associates Ltd., kterou zadala Evropská komise. Podkladem pro studie možností sdílení spektra jsou poznatky o relativně nízké efektivitě užití spektra v současném režimu výhradní autorizace uživatelů a rostoucí požadavky na objem dostupného spektra vzhledem k jeho sociálně ekonomické hodnotě, tj. zejména pro mobilní vysokorychlostní komunikace. Teoretické úvahy studie směřují zejména na „bezlicenční“ pásma a regulatorní mechanismy pro sdílení spektra užívaného na základě autorizace. Předběžné závěry vedou na požadavek rozšíření „bezlicenčních“ pásem a umožnění sdílení spektra i v pásmech, která jsou předmětem autorizace uplatněním principu ASA (Authorised Shared Access) založeným na nasazení kognitivních technologií, mesh konfigurací a regulatorních kroků k využití bílých míst.

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace

CEPT/ECC

Ve dnech 5. až 9. prosince 2011 se v Kazani, Ruská federace, uskutečnilo 30. plenární zasedání Výboru pro elektronické komunikace (ECC). K nejvýznamnějším výsledkům zasedání patřilo přijetí harmonizačních dokumentů Rozhodnutí ECC/DEC/(11)06 “Harmonised frequency arrangements for IMT systems used for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400–3600 MHz and 3600–3800 MHz”, Rozhodnutí ECC/DEC/(11)04 „on exemption from individual licensing of digital terminals of circulation and use of digital terminals of narrowband or wideband PPDR systems operating in the 80 MHz, 160 MHz, 380–470 MHz and 800/900 MHz bands“, aktualizací Rozhodnutí ECC/DEC/(02)05 „on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876–880 MHz and 921–925 MHz bands”, úpravy Rozhodnutí ECC/DEC/(04)06 „on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands”, Rozhodnutí ECC/DEC/(06)04 „on the harmonised conditions for devices using Ultra Wideband (UWB) technology in bands below 10.6 GHz“, Rozhodnutí ECC/DEC/(01)17 „on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Ultra Low Power Active Medical Implant (ULP-AMI) communication systems operating in the frequency band 401–406 MHz on a secondary basis” a návrhu Rozhodnutí ECC/DEC/(12)AA „on exemption from individual licensing and free circulation and use of terrestrial and satellite mobile terminals operating under the control of networks” k veřejné konzultaci.

ETSI

Ve dnech 29. listopadu až 30. listopadu 2011 se konalo ve francouzském Cannes Generální shromáždění ETSI – GA58(11). Mezi hlavní body agendy jednání patřilo přijetí Dlouhodobé Strategie ETSI, která nově směřuje k rozšíření skladby standardizačních norem, zrychlení aktivit směřujících k definování specifikací mobilních komunikačních systémů a zavedení veřejných konzultací. Zlepšením propagace výsledků vlastních činností prosadí ETSI  nové aktivity, které povedou k lepšímu propojení různých sektorů průmyslu s cílem vývoje nových mezioborových standardů v oblasti ICT aplikací. Další body agendy jednání se týkaly vyhodnocení hospodaření ETSI ke konci roku 2011, které aktuálně vykazuje vyrovnaný rozpočet. V průběhu příštího roku bude provedena revize řídicích struktur ETSI a budou uplatňovány postupy, které zajistí lepší využití finančních a personálních zdrojů ETSI. V personální oblasti došlo k volbě nového místopředsedy Generálního shromáždění, odstupující místopředsedkyni paní Iffour Karine nahradil pan Yongden Tillmann.

OECD

Pracovní skupina OECD zabývající se politikou telekomunikačních a informačních služeb Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy (WP CISP) uspořádala v Paříži ve dnech 5. až 6. prosince 2011 své 46. pracovní jednání.

Mezi hlavní body programu patřila témata z oblasti vývoje problematiky digitálního obsahu (Digital Content), mezinárodní mobilní roaming, koexistence mobilních a pevných sítí, dále otázky univerzální služby v souvislosti s národními plány širokopásmového přístupu a návrh spotřebních košů pro bezdrátové mobilní služby. Účastníci byli seznámeni s informacemi z významných mezinárodních jednání, zejména ze setkání OECD na nejvyšší úrovni k ekonomice internetu (HLM on the Internet Economy), dále z  ICCP Foresight Forum a Internet Governance Forum. Za významné byly jednoznačně pokládány výsledky semináře o stanovení metrik pro sledování broadbandu, které by byly využitelné pro mapování souvislostí i napříč různými oblastmi, jako je ekonomika, informačních technologie, sociální a politické dopady. Bylo rozhodnuto, že se v polovině června 2012 v Londýně uskuteční k dané problematice navazující seminář.

12. Digitalizace RTV

V průběhu prosince 2011 bylo ve vysílací síti 1 zahájeno vysílání digitálních dokrývačů v lokalitách Jablunka, Hanušovice, Kopřivná a v oblasti Frýdlantského výběžku na stanovišti vysílače Raspenava.

V územních oblastech Jeseník a Zlín, ve kterých přetrvává v souladu s Technickým plánem přechodu analogové televizní vysílání, probíhá měření a vyhodnocování pokrytí vybraných lokalit digitálními signály.

13. Správa rádiového spektra

Dne 15. prosince 2011 zveřejnil ČTÚ Oznámení o zveřejnění závěrů přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3480–3500 MHz a 3580–3600 MHz a Oznámení o zveřejnění závěrů přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 3459–3480 MHz a 3559–3580 MHz. Na základě vyhodnocení stavu využití této části rádiového spektra dospěl ČTÚ k závěru, že omezení počtu práv v uvedených kmitočtových úsecích již nemá opodstatnění a s ohledem na potřebu harmonizace dotčených kmitočtových úseků je nutné a žádoucí toto omezení zrušit. ČTÚ podle § 130 zákona o elektronických komunikacích zahajuje s dotčenými subjekty konzultaci o záměru zrušit omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v dotčených kmitočtových úsecích a současně vyzývá dotčené koncové uživatele a spotřebitele, aby se ke zveřejněným závěrům přezkoumání v rámci této konzultace vyjádřili.

Dne 8. prosince 2011 byla rozhodnutím předsedy Rady ČTÚ jako nejvhodnější nabídka na realizaci nadlimitní veřejné zakázky „Odborná podpora při přípravě výběrového řízení – aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz“ vybrána na základě nejnižší ceny nabídka uchazeče Grant Thornton Advisory s.r.o. Dne 28. prosince 2011 byla s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva o dílo. Úkolem vybraného poradce je poskytnout ČTÚ potřebnou odbornou pomoc tak, aby podmínky aukce, která proběhne v roce 2012, přispěly k podpoře technologické inovace, rozvoji nových mobilních služeb, rozvoji vysokorychlostního přístupu k internetu a k prohloubení konkurence na trhu.

Plán využití rádiového spektra

Dne 6. prosince 2011 projednala Rada ČTÚ návrh nového vydání části plánu využití rádiového spektra č. PV P/1/XX.2012-Y pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz. Důvodem aktualizace této části plánu je zejména zohlednění aktuálního stavu přechodu na harmonizované využití rádiového spektra, uvolnění kmitočtů od necivilního využití, doplnění informací o harmonizačních záměrech a celková revize všech článků. Návrh příslušného opatření obecné povahy ČTÚ zveřejnil ke konzultaci. Lhůta pro zasílání připomínek k uvedenému návrhu opatření obecné povahy končí 31. ledna 2012.

14. Poštovní služby

V průběhu prosince nabylo právní moci rozhodnutí o uložení pokuty České poště s.p. za nepředání opakované výzvy k vyzvednutí doporučené zásilky ze zahraničí adresátovi, v důsledku čehož byla poštovní zásilka vrácena zpět odesílateli. Důvodem, proč Česká pošta výzvu nepředala, bylo zjištění, že s poštovní zásilkou nakládala způsobem, jako by adresát požádal o tzv. odnášku poštovních zásilek, u nichž se výzva nepředává. Ačkoli adresát žádnou žádost o odnášku nepodal, nedozvěděl se o konci úložní lhůty a o poštovní zásilku se tak u pošty začal zajímat v době, kdy již byla na cestě zpět k odesílateli.

Projednáno Radou ČTÚ dne 11. ledna 2012