97 % zákazníků služby přístupu k internetu je už poskytovateli správně informováno o parametrech služby

Praha, 07. 04. 2021 – Poskytovatelé služby přístupu k internetu ve velké většině již ve svých smluvních dokumentech správně informují zákazníky o parametrech služby tak, jak jim to nařizuje všeobecné oprávnění, platné od 1. 1. 2021. Jedná se tak o naprosto zásadní posun oproti únoru 2021, kdy povinnosti splnila pouhá necelá čtyři procenta poskytovatelů. Český telekomunikační úřad se … Pokračování textu 97 % zákazníků služby přístupu k internetu je už poskytovateli správně informováno o parametrech služby

Blokace nepovoleného hazardu je povinností poskytovatelů připojení

Praha, 30. 3. 2021 – Internet je stále častěji místem, kde se hráči účastní hazardních her. Účast na nich s sebou nese pro hráče řadu rizik a provozování hazardních her je tak umožněno pouze subjektům disponujícím základním povolením vydaným Ministerstvem financí. Poskytovatelé připojení k internetu mají dle zákona o hazardních hrách povinnost zamezit v přístupu k internetovým stránkám … Pokračování textu Blokace nepovoleného hazardu je povinností poskytovatelů připojení

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 3/2021: Ohlédnutí za rokem 2020 v ČTÚ – 5G především; spustili jsme srovnávací nástroj; jak správně podat námitku proti vyřízení reklamace

Praha, 23. března 2021 – Březnovou monitorovací zprávu začínáme ohlédnutím za činností ČTÚ v roce 2020. Úřad považuje za důležité, že se v roce 2020 a na počátku roku 2021 podařilo dokončit aukci kmitočtů 5G a vytvořit tak podmínky pro budování mobilních sítí 5. generace. V monitorovací zprávě dále informujeme o spuštění srovnávacího nástroje cen … Pokračování textu MONITOROVACÍ ZPRÁVA 3/2021: Ohlédnutí za rokem 2020 v ČTÚ – 5G především; spustili jsme srovnávací nástroj; jak správně podat námitku proti vyřízení reklamace

Český telekomunikační úřad spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací

Praha, 1. března 2021 - ČTÚ dne 01. 03. 2021 spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací. Spotřebitel může porovnat ceny a parametry služeb mobilního volání, SMS a dat a mobilního internetu. Od 01. 04. 2021 přibydou k porovnání služby volání v pevném místě, internetu v pevném místě a placené televize. Do května 2021 poběží srovnávač v pilotním provozu.  Přehledné informace o parametrech a cenách služeb do srovnávače povinně … Pokračování textu Český telekomunikační úřad spustil srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 2/2021: Není 5G jako 5G; ČTÚ dohlíží na plnění nových povinností poskytovatelů internetu

Praha, 23. února 2021 – Český telekomunikační úřad upozorňuje, že někteří poskytovatelé přístupu k internetu patrně používají obchodní označení „5G“ potenciálně zavádějícím způsobem, protože pro poskytování svých služeb ve skutečnosti využívají mobilní sítě, které sítěmi 5G nejsou. Pokračuje také kontrola toho, zda poskytovatelé správně implementovali do svých smluv o službách přístupu k internetu nová ustanovení, týkající se … Pokračování textu MONITOROVACÍ ZPRÁVA 2/2021: Není 5G jako 5G; ČTÚ dohlíží na plnění nových povinností poskytovatelů internetu

Většina poskytovatelů přístupu k internetu nesplnila nové povinnosti přesně informovat zákazníky o parametrech služby

Praha, 10. února 2021 – Český telekomunikační úřad prověřil všechny poskytovatele služby přístupu k internetu, zda plní nové povinnosti stanovené všeobecným oprávněním, platným od 1. 1. 2021. Ve smluvních dokumentech musí poskytovatelé nově stanovovat přesně specifikované parametry služby přístupu k internetu. Podle předběžných výsledků kontroly k 3. 2. 2021 naprostá většina poskytovatelů nové povinnosti nesplnila.  Nové povinnosti do smluvních … Pokračování textu Většina poskytovatelů přístupu k internetu nesplnila nové povinnosti přesně informovat zákazníky o parametrech služby

Aukce 5G u konce: rozhodnutí o přídělech kmitočtů nabyla právní moci

Praha, 05.02.2021 – Všechna rozhodnutí o přídělech kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz, která byla Českým telekomunikačním úřadem vydána dne 18. 01. 2021, již nabyla právní moci.  Poslední z rozhodnutí o přidělení rádiových kmitočtů společnosti Nordic Telecom 5G a.s.; CentroNet, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s.; Vodafone Czech Republic … Pokračování textu Aukce 5G u konce: rozhodnutí o přídělech kmitočtů nabyla právní moci

Monitorovací zpráva 1/2021

Praha, 20. leden 2021 – V lednové monitorovací zprávě přinášíme informaci o změnách, které přicházejí s novým rokem. Došlo k významnému zlepšení postavení koncových uživatelů, kteří se nyní mohou snáze bránit v situacích, kdy výkon služby přístupu k internetu nedosahuje sjednané úrovně. K 1. lednu také přestala ve Velké Británii platit unijní regulace roamingu. Dalšími tématy monitorovací zprávy jsou např. plán … Pokračování textu Monitorovací zpráva 1/2021

Český telekomunikační úřad zahájil sběr dat pro srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací

Praha, 18. ledna 2021 - Český telekomunikační úřad dnem 18. ledna 2021 zahájil sběr dat od podnikatelů provozujících služby elektronických komunikací pro účely provozování srovnávacího nástroje cen a kvality těchto služeb.  Pro podnikatele je odevzdání dat povinné podle § 66a odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, konkrétní povinnosti upravuje prováděcí vyhláška č. 582/2020. Nástroj přispěje k větší transparentnosti a porovnatelnosti služeb elektronických komunikací pro spotřebitele a napomůže jim k výběru nejvhodnější služby. Sběr dat započal první fází, rozesíláním výzvy k registraci, která proběhne … Pokračování textu Český telekomunikační úřad zahájil sběr dat pro srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací

Monitorovací zpráva 12/2020

Praha, 15. prosinec 2020 – V prosincové monitorovací zprávě přinášíme informaci o přípravě srovnávacího nástroje cen a kvality služeb elektronických komunikací, jehož realizaci po ČTÚ požaduje § 66a zákona o elektronických komunikacích. Dalšími tématy jsou zdražení vybraných služeb pro smluvní zákazníky České pošty v novém roce a praxe ČTÚ při rozhodování sporů týkajících se přenesení čísla k jinému operátorovi … Pokračování textu Monitorovací zpráva 12/2020