Monitorovací zpráva 10/2019

Praha, 16. října 2019 – Česká pošta odpovídá za škodu způsobenou nesprávně poskytnutou radou svého zaměstnance. Vyplývá to z rozhodnutí o námitkách proti vyřízení reklamace, o kterém informuje dnes vydaná monitorovací zpráva. Odesílatel při podání požádal pracovnici za překážku o radu, jakým způsobem má odeslat zlatý dukát Királya z roku 1845. Zaměstnankyně pošty mu nabídla využití dvou … Pokračování textu Monitorovací zpráva 10/2019

Reklamy

Monitorovací zpráva 9/2019

Praha, 18. září 2019 – Použije-li Česká pošta ve svých podmínkách služeb neurčitý pojem, aniž by ho blíže vysvětlila, je spravedlivé jej vykládat vždy k její tíži. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí o námitkách proti vyřízení reklamace, o kterém informuje dnes vydaná monitorovací zpráva. Odesílatel reklamoval ztracenou zásilku do zahraničí s tvrzením, že obsahovala použité poštovní známky pro … Pokračování textu Monitorovací zpráva 9/2019

Monitorovací zpráva 8/2019

Praha, 15. srpna 2019 – Novela zákona o elektronických komunikacích, která zkrátila maximální délku výpovědní doby smluv s operátory na 30 dní, platí už téměř dva roky. Výsledky kontrol ale ukazují, že ne všichni operátoři pravidla dodržují. Upozorňuje na to dnes vydaná monitorovací zpráva. Nová pravidla se přitom vztahují nejen na smlouvy uzavřené po účinnosti novely, … Pokračování textu Monitorovací zpráva 8/2019

Monitorovací zpráva 7/2019

Praha, 12. července 2019 – Rada ČTÚ je opět kompletní. Radního Josefa Bednáře, kterému v květnu skončil mandát, od 1. července nahradil Lukáš Zelený. Dříve působil jako vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest a vláda jej jmenovala do Rady ČTÚ na pět let. Informuje o tom dnes vydaná monitorovací zpráva.  Ta se dále věnuje tématu síťové … Pokračování textu Monitorovací zpráva 7/2019

ČTÚ zahájil konzultaci podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G

Praha, 26. června 2019 – Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil návrh podmínek chystané aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz. Šedesátistránkový dokument je k dispozici v průběhu třiceti dnů veřejné konzultaci v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Po vypořádání připomínek bude materiál projednán s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s Evropskou komisí. Vyhlášení výběrového řízení je plánováno … Pokračování textu ČTÚ zahájil konzultaci podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G

Monitorovací zpráva 6/2019

Praha, 19. června 2019 – Od září už nebude vydáván současný omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby (OFN). Místo něho budou k dispozici dva nové průkazy odborné způsobilosti: pro obsluhu lodních stanic pro pásmo VKV v příbřežní plavbě bez použití prvků systému GMDSS (průkaz OFP) a pro obsluhu stanic na vnitrozemských vodních cestách (průkaz OFV). Vyplývá to … Pokračování textu Monitorovací zpráva 6/2019

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze trhu mobilních služeb

Praha, 14. června 2019 – Žádná z obdržených kritických připomínek k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb není natolik přesvědčivá, aby zvrátila závěry analýzy, které ČTÚ i nadále považuje za platné. Vyplynulo to z dnes publikovaného vypořádání připomínek vzešlých z veřejné konzultace. Část subjektů závěry předběžné analýzy podporuje a případně navrhuje další rozšíření analýzy o skutečnosti, které z jejich pohledu závěry … Pokračování textu ČTÚ vypořádal připomínky k analýze trhu mobilních služeb

Monitorovací zpráva 5/2019

Praha, 22. května 2019 – Nerespektování výpovědi účastníka může vést až k trestu za agresivní obchodní praktiku. Ukazuje to případ operátora Vodafone, který po svém dřívějším zákazníkovi požadoval platbu za služby poskytované po zániku smlouvy. ČTÚ za to operátorovi vyměřil pokutu 25 tisíc korun. O pravomocném rozhodnutí informuje dnes vydaná monitorovací zpráva. Spotřebitel v tomto případě řádně … Pokračování textu Monitorovací zpráva 5/2019

ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2018

Praha, 21. května 2019 – V mobilních sítích se v roce 2018 přeneslo 368 petabajtů dat. To je více než dvojnásobně než v roce předešlém. Zásluhu na tom má služba fixní LTE. Zatímco přes mobilní službu uživatelé přenesli celkem 135 PB, přes fixní LTE objem přenesených dat překonal 234 PB. Vyplývá to z dat, která ČTÚ zveřejnil v rámci své výroční … Pokračování textu ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2018

Monitorovací zpráva 4/2019

Praha, 17. dubna 2019 – Celkem 11 svých poboček Česká pošta neoprávněně uzavřela na pět až 77 dní. Porušila tím svou povinnost zajistit podle vyhlášky 464/2012 Sb. dostupnost pošt každý pracovní den minimálně v rozsahu 15 dnů v týdnu, který má pět pracovních dní. ČTÚ jí za to udělil pokutu 515.698 Kč. O pravomocném rozhodnutí za správní … Pokračování textu Monitorovací zpráva 4/2019