MONITOROVACÍ ZPRÁVA 07/2022: Radíme s přenositelností internetu; jak je to s automatickým prodloužením smlouvy; Evropská konference ke správě rádiového spektra

Praha, 20. července 2022 – V červencové monitorovací zprávě informujeme spotřebitele, jakým způsobem krok za krokem změnit poskytovatele služby přístupu k internetu a představujeme i názornou pomůcku ke změně na našich webových stránkách, kde je možné získat další doplňující informace. Edukaci spotřebitele se věnuje i materiál o zákonitostech automatického prodloužení smlouvy ze strany poskytovatele služby. Přinášíme také obsáhlý materiál o Evropské konferenci ke správě rádiového spektra. 

Continue reading „MONITOROVACÍ ZPRÁVA 07/2022: Radíme s přenositelností internetu; jak je to s automatickým prodloužením smlouvy; Evropská konference ke správě rádiového spektra“

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 6/2022: Provoz zesilovačů signálu mobilních sítí podléhá jasným pravidlům; Zpráva o plnění povinností České pošty v roce 2021

Praha, 24. 06. 2022 – V červnové monitorovací zprávě blíže rozebíráme podmínky, podle kterých lze provozovat zesilovače signálu mobilních sítí. Přinášíme také např. shrnutí každoroční Zprávy o plnění povinností držitele poštovní licence. 

Continue reading „MONITOROVACÍ ZPRÁVA 6/2022: Provoz zesilovačů signálu mobilních sítí podléhá jasným pravidlům; Zpráva o plnění povinností České pošty v roce 2021“

TISKOVÉ SDĚLENÍ předsedkyně Rady ČTÚ po jednání s ministrem průmyslu a obchodu

Praha, 06. 05. 2022 – Dne 06. 05. 2022 se na Českém telekomunikačním úřadě uskutečnilo jednání ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely s Radou Českého telekomunikačního úřadu. Český telekomunikační úřad dlouhodobě žádal o tuto schůzku z důvodu seznámení ministra s důležitými otázkami a problematikami. Předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková se po skončení krátké schůzky ohrazuje vůči průběhu jednání. 

Continue reading „TISKOVÉ SDĚLENÍ předsedkyně Rady ČTÚ po jednání s ministrem průmyslu a obchodu“

Operátoři z Ukrajiny a EU spolupracují na zajištění výhodných komunikačních služeb pro občany Ukrajiny

Praha, 08. 04. 2022 – Za přispění institucí EU se podařilo otevřít cestu pro dlouhodobou udržitelnost zajištění výhodných komunikačních služeb pro ukrajinské občany, kteří jsou nyní na území Unie, s cílem umožnit jim možnost kontaktu s jejich blízkými na Ukrajině. 

Continue reading „Operátoři z Ukrajiny a EU spolupracují na zajištění výhodných komunikačních služeb pro občany Ukrajiny“