Český telekomunikační úřad zahájil sběr dat pro srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací

Praha, 18. ledna 2021 - Český telekomunikační úřad dnem 18. ledna 2021 zahájil sběr dat od podnikatelů provozujících služby elektronických komunikací pro účely provozování srovnávacího nástroje cen a kvality těchto služeb.  Pro podnikatele je odevzdání dat povinné podle § 66a odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, konkrétní povinnosti upravuje prováděcí vyhláška č. 582/2020. Nástroj přispěje k větší transparentnosti a porovnatelnosti služeb elektronických komunikací pro spotřebitele a napomůže jim k výběru nejvhodnější služby. Sběr dat započal první fází, rozesíláním výzvy k registraci, která proběhne … Pokračování textu Český telekomunikační úřad zahájil sběr dat pro srovnávací nástroj cen a kvality služeb elektronických komunikací

Monitorovací zpráva 12/2020

Praha, 15. prosinec 2020 – V prosincové monitorovací zprávě přinášíme informaci o přípravě srovnávacího nástroje cen a kvality služeb elektronických komunikací, jehož realizaci po ČTÚ požaduje § 66a zákona o elektronických komunikacích. Dalšími tématy jsou zdražení vybraných služeb pro smluvní zákazníky České pošty v novém roce a praxe ČTÚ při rozhodování sporů týkajících se přenesení čísla k jinému operátorovi … Pokračování textu Monitorovací zpráva 12/2020

Monitorovací zpráva 11/2020

Praha, 25. listopad 2020 – V listopadové monitorovací zprávě informujeme o soudním rozsudku, který se týká sporu o délku uzavření první smlouvy pro službu přístupu k internetu. Dalšími tématy je pravidelné čtvrtletní shrnutí stížností a dotazů spotřebitelů a proběhlé kontroly u operátorů i České pošty. Říjnový rozsudek Městského soudu v Praze potvrdil výklad § 63 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích … Pokračování textu Monitorovací zpráva 11/2020

Český telekomunikační úřad vydražil kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz

Praha, 13. listopadu 2020 – Skončila aukční fáze výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz. Dražené kmitočty si rozdělilo 5 subjektů.  Dnešního dne Úřad úspěšně dokončil aukční fázi podávání nabídek na jednotlivé aukční bloky nabízené v kmitočtových pásmech pro budoucí sítě 5. generace s těmito výsledky: V pásmu 700 MHz získala … Pokračování textu Český telekomunikační úřad vydražil kmitočty v pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz

Monitorovací zpráva 10/2020

Praha, 20. října 2020 – Hlavním tématem říjnové monitorovací zprávy ČTÚ je problematika tarifikace, tedy způsobu účtování telefonních hovorů, a s tím související volání na barevné linky. Ceny takových telefonátů se mohou značně lišit. Informujeme také o změnách, které přinesla novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikající fyzické osoby. V praxi se mohou spotřebitelé setkat s různým účtováním … Pokračování textu Monitorovací zpráva 10/2020

První krok k využití milimetrových vln pro sítě 5G

Praha 16. října 2020 – Rada ČTÚ na svém jednání tento týden přijala opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra pro pásmo 24,25–27,5 GHz.  Opatření stanoví základní technické podmínky a způsob autorizace prvního pásma milimetrových vln určeného pro sítě 5G, což je nezbytná podmínka pro ověření příležitostí jeho budoucího komerčního využití. Úsek pásma o … Pokračování textu První krok k využití milimetrových vln pro sítě 5G

Zájemci o kmitočty pro sítě 5G

Praha, 1. října 2020 – do výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz se přihlásilo 7 uchazečů. Dnešního dne proběhlo za účasti notáře otevírání obálek s přihláškami do výběrového řízení, které bude nadále probíhat dle předpokladů. Ve stanovené lhůtě podalo přihlášku … Pokračování textu Zájemci o kmitočty pro sítě 5G

Monitorovací zpráva 9/2020

Praha, 23. září 2020 – ČTÚ v zářijové monitorovací zprávě informuje o působnosti Úřadu v oblasti poštovních služeb; zaměřuje se zejména na poskytování tzv. základních služeb. ČTÚ také vydal novelizované znění všeobecného oprávnění, podle kterého musí být rychlostní parametry služeb internetového připojení odvozovány od inzerované rychlosti. Uživatelé tím získají lepší přehled o tom, co mohou od nabízené … Pokračování textu Monitorovací zpráva 9/2020

Monitorovací zpráva 8/2020

Praha, 26. srpna 2020 – V srpnové monitorovací zprávě přinášíme shrnutí vyhlášeného výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí 5G, kterému jsme se věnovali již v samostatné tiskové zprávě. Jedním z dalších témat je pravidelné čtvrtletní shrnutí stížností a dotazů spotřebitelů. ČTÚ v monitorovací zprávě také upozorňuje na problematické situace, ke kterým … Pokračování textu Monitorovací zpráva 8/2020

Český telekomunikační úřad zpřístupňuje pásmo 26 GHz

Praha, 11. srpna 2020 – Český telekomunikační úřad dnes zahájil veřejnou konzultaci k návrhu části plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz. Jde o jedno ze tří pásem, která jsou v Evropě určena pro zavádění sítí 5G. Po pásmech 700 MHz a 3,4–3,8 GHz jde o první pásmo milimetrových vln pro tyto sítě.  … Pokračování textu Český telekomunikační úřad zpřístupňuje pásmo 26 GHz