Evropská komise šetří úhradu čistých nákladů České poště

Praha, 23. června 2020 – Evropská komise přistoupila k zahájení formálního šetření podle článku 108 Smlouvy o fungování EU. Jde o očekávaný krok v návaznosti na oznámený záměr České republiky poskytnout České poště, s. p., úhradu čistých nákladů za poskytování základních poštovních služeb v období let 2018–2022. Tento postup Evropské komise reaguje na notifikaci podanou Českým telekomunikačním úřadem prostřednictvím … Pokračování textu Evropská komise šetří úhradu čistých nákladů České poště

Monitorovací zpráva 6/2020

Praha, 18. června 2020 – Český telekomunikační úřad dnes vydal pravidelnou měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen. Kromě změny některých podmínek aukce kmitočtů 5G se v ní věnujeme především informování o podmínkách vrácení kreditu u předplacených služeb při změně operátora. Pokud se spotřebitel rozhodne změnit poskytovatele služeb elektronických komunikací, je mu nově od 1. dubna u předplacených … Pokračování textu Monitorovací zpráva 6/2020

Český telekomunikační úřad a veřejný ochránce práv jednali o záměru neukládat povinnost provozovat veřejné telefonní automaty

Praha 16. června 2020 – Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vítá zájem a iniciativu veřejného ochránce práv zabývat se problematikou veřejných telefonních automatů. V reakci na sdělení veřejného ochránce práv, který se rozhodl zahájit šetření z vlastní iniciativy v souvislosti se záměrem ČTÚ již neuložit od příštího roku povinnost provozovat veřejné telefonní automaty, došlo k jednání nejvyšších představitelů obou institucí. Obě strany na schůzce … Pokračování textu Český telekomunikační úřad a veřejný ochránce práv jednali o záměru neukládat povinnost provozovat veřejné telefonní automaty

Operátoři ruší poplatek za vrácení kreditu

Praha, 16. června 2020 – Český telekomunikační úřad začal na konci května letošního roku prověřovat výši poplatků účtovaných operátory za vrácení nespotřebovaného kreditu u předplacených služeb. V posledních několika dnech všichni tři největší operátoři oznámili, že poplatek svým zákazníkům přestanou účtovat. Značný mediální ohlas vyvolala informace zveřejněná v květnové monitorovací zprávě Českého telekomunikačního úřadu o existenci poplatku za … Pokračování textu Operátoři ruší poplatek za vrácení kreditu

Přeladění vysílací sítě

Praha, 9. června 2020 – Český telekomunikační úřad podpořil zrychlené přeladění televizní vysílací sítě společnosti Digital Broadcasting v Pardubickém a Královehradeckém kraji. Vzhledem k odložení přechodu zemského digitálního televizního vysílání na nový standard DVB-T2 v důsledku opatření přijatých v souvislosti s epidemií covid-19 došlo po spuštění polského vysílače Sněžné jámy na shodném rádiovém kanálu k rušení příjmu televizního vysílání v síti společnosti … Pokračování textu Přeladění vysílací sítě

Rada ČTÚ podpořila přesnou lokalizaci u tísňových volání z mobilních sítí

Praha, 5. června 2020 – Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila dne 2. června 2020 opatření obecné povahy č. SP/3/06.2020-8, kterým v síťovém plánu signalizace veřejných komunikačních sítí upravila podmínky pro možné nasazení funkcionality tzv. AML (Advanced Mobile Location) pro přesnější lokalizaci volajícího na tísňové linky z mobilních přístrojů s operačními systémy Android a iOS.  Tato úprava byla … Pokračování textu Rada ČTÚ podpořila přesnou lokalizaci u tísňových volání z mobilních sítí

ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci upravených podmínek výběrového řízení kmitočtů pro sítě 5G

Praha, 4. června 2020 – Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dnes zahájil novou veřejnou konzultaci k upravenému návrhu podmínek připravovaného výběrového řízení na kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. Připomínky k návrhu bude možné v rámci veřejné konzultace uplatnit do jednoho měsíce od zahájení. Na základě souhrnného posouzení všech připomínek z veřejné konzultace předchozího návrhu se ČTÚ rozhodl … Pokračování textu ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci upravených podmínek výběrového řízení kmitočtů pro sítě 5G

Rada ČTÚ projednala stanovisko ve sporu o velkoobchodní cenu za mobilní data

Praha, 29. května 2020 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala stanovisko ve sporu o velkoobchodní cenu za mobilní data mezi společnostmi Český bezdrát s.r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost T-Mobile nezohlednila ve velkoobchodní ceně vývoj vlastních nabídek na maloobchodním mobilním trhu. Stanovisko bude zároveň postoupeno Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rada projednala stanovisko připravené Úřadem … Pokračování textu Rada ČTÚ projednala stanovisko ve sporu o velkoobchodní cenu za mobilní data

Rada ČTÚ přijetím nových všeobecných oprávnění podpořila vyšší efektivitu sdíleného využití rádiového spektra

Praha 28. května 2020 - Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání ve 22. týdnu projednala a odsouhlasila vydání dvou nových všeobecných oprávnění na podporu vyšší efektivity využívání rádiového spektra. Všeobecným oprávněním č. VO-R/14/05.2020-7 Rada nově od 1. července 2020 umožňuje provozovatelům rádiových pevných sítí v pásmu 10 GHz využití rádiových kanálů i o šířce 56 MHz včetně dodatečných … Pokračování textu Rada ČTÚ přijetím nových všeobecných oprávnění podpořila vyšší efektivitu sdíleného využití rádiového spektra

ČTÚ umožňuje pokračování lokálního a regionálního televizního vysílání

Praha, 26. května 2020 – Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy, které upravuje podmínky pro lokální a regionální vysílání v návaznosti na proces změn v digitálním televizním vysílání. Rada ČTÚ na svém zasedání dne 20. května 2020 přijala opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2020-5 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz. V návaznosti na dokončení … Pokračování textu ČTÚ umožňuje pokračování lokálního a regionálního televizního vysílání