Monitorovací zpráva 2/2019

Praha, 13. února 2019 – Pokud poškozená zásilka při reklamaci váží téměř dvojnásobek toho, co měla vážit při podání, ukazuje to na nedodržení správného postupu při podání zásilky a není to důvod k zamítnutí reklamace úbytku obsahu. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí o námitkách proti vyřízení reklamace vad poštovní služby, o kterém informuje dnes vydaná monitorovací zpráva. … Pokračovat ve čtení Monitorovací zpráva 2/2019

Reklamy

Monitorovací zpráva 1/2019

Praha, 16. ledna 2019 – Česká pošta porušila zákaz diskriminace, když vybrané zásilky doručovala za třetinu běžné ceny. ČTÚ za to poště udělil maximální, dvoumilionovou pokutu. O pravomocném rozhodnutí informuje dnes vydaná monitorovací zpráva. Česká pošta v roce 2012 umožnila společnosti Tesco Stores ČR a.s. zaslat 1,3 milionu zásilek s vyúčtováním bodů v rámci klubu Clubcard v režimu služby … Pokračovat ve čtení Monitorovací zpráva 1/2019

Monitorovací zpráva 12/2018

Praha, 19. prosince 2018 – Případné doúčtování rozdílu mezi standardní a věrnostní cenou je třeba posuzovat jako smluvní pokutu. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí sporu mezi UPC a jeho zákazníkem, o kterém informuje dnes vydaná monitorovací zpráva.   Ve správním řízení UPC argumentovalo, že rozdíl mezi standardní a věrnostní cenou není smluvní pokutou, ale cenou za službu elektronických … Pokračovat ve čtení Monitorovací zpráva 12/2018

Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 48. týdnu 2018

Praha, 30. listopadu 2018 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a následně odsouhlasila zahájení veřejné konzultace k návrhu aktualizace všeobecného oprávnění č. VO-R/10. Navržená změna reaguje mimo jiné na vydání evropského rozhodnutí o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu v kmitočtových pásmech 874-876 MHz a 915-921 MHz. Rada ČTÚ vzala na vědomí dosavadní průběh přípravy na … Pokračovat ve čtení Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 48. týdnu 2018

Otevřená data ČTÚ využili další vývojáři

Praha, 28. listopadu 2018 – Datové sady Českého telekomunikačního úřadu daly vzniknout dvěma aplikacím, které zápolily v soutěži Společně otevíráme data pořádané nadací Open Society Fund. Aplikace s názvem „Budka sem, budka tam…“ využívá data o rozmístění veřejných telefonních automatů a zobrazuje je na mapě, včetně telefonního čísla a dalších podrobností. V rámci druhé vizualizace pak soutěžící tým … Pokračovat ve čtení Otevřená data ČTÚ využili další vývojáři

Monitorovací zpráva 11/2018

Praha, 14. listopadu 2018 – Při reklamaci poškozené zásilky nemusejí adresát nebo odesílatel prokazovat, že se zásilka poškodila při přepravě. Uplatní se totiž domněnka poctivosti zakotvená v § 7 občanského zákoníku. Podle ní se má za to, že kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí o námitkách proti vyřízení … Pokračovat ve čtení Monitorovací zpráva 11/2018

Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 45. týdnu 2018

Praha, 9. listopadu 2018 – Rada Českého telekomunikačního úřadu  projednala a následně odsouhlasila zahájení veřejné konzultace k návrhu aktualizace opatření obecné povahy č. OOP/4, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů. Návrh obsahuje aktualizaci ukazatele hodnoty vážené průměrné hodnoty kapitálu (WACC). Navržené hodnoty vychází ze studie zpracované auditorskou společností Grant Thornton, která závěry studie … Pokračovat ve čtení Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 45. týdnu 2018

Monitorovací zpráva 10/2018

Praha, 17. října 2018 – Mimosoudní vymáhání neplatně sjednaných smluvních pokut je agresivní obchodní praktikou. ČTÚ za tento správní delikt potrestal operátora T-Mobile úhrnnou pokutou 500 tisíc korun. O pravomocném rozhodnutí informuje dnes vydaná monitorovací zpráva. Operátor podal u ČTÚ návrhy na rozhodnutí sporu o zaplacení dlužné částky za poskytnuté služby a současně i o zaplacení smluvní pokuty. Podle rozhodnutí Ústavního soudu … Pokračovat ve čtení Monitorovací zpráva 10/2018

Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací za období 2012-2017

Praha, 16. října 2018 – Objem přenesených dat v mobilních sítích roste téměř exponenciálně. V roce 2017 dosáhl hodnoty 184 petabajtů. Naproti tomu hlasový provoz v mobilních sítích stagnuje a pohybuje se kolem 20 miliard reálných minut. Ukazuje to dnes zveřejněná Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací za období 2012 – 2017. Mobilní operátoři dosáhli v roce 2017 pokrytí … Pokračovat ve čtení Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací za období 2012-2017

Digitální budoucnost nezná limity

Praha, 20. září 2018 – Pokud se rodiče nestarají o to, co děti dělají na internetu, vystavují je útoku kyber útočníka, který může dítě zneužít. Výsledky tohoto varovného experimentu a kampaň #Say NO byly prezentovány na konferenci Koloběh digitálního života, kterou dnes v hotelu Corinthia uspořádal Český telekomunikační úřad. V rámci doprovodného programu si účastníci mohli prohlédnout … Pokračovat ve čtení Digitální budoucnost nezná limity