ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci upravených podmínek výběrového řízení kmitočtů pro sítě 5G

Praha, 4. června 2020 – Český telekomunikační úřad (ČTÚ) dnes zahájil novou veřejnou konzultaci k upravenému návrhu podmínek připravovaného výběrového řízení na kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. Připomínky k návrhu bude možné v rámci veřejné konzultace uplatnit do jednoho měsíce od zahájení. Na základě souhrnného posouzení všech připomínek z veřejné konzultace předchozího návrhu se ČTÚ rozhodl … Pokračování textu ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci upravených podmínek výběrového řízení kmitočtů pro sítě 5G

Rada ČTÚ projednala stanovisko ve sporu o velkoobchodní cenu za mobilní data

Praha, 29. května 2020 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala stanovisko ve sporu o velkoobchodní cenu za mobilní data mezi společnostmi Český bezdrát s.r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost T-Mobile nezohlednila ve velkoobchodní ceně vývoj vlastních nabídek na maloobchodním mobilním trhu. Stanovisko bude zároveň postoupeno Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rada projednala stanovisko připravené Úřadem … Pokračování textu Rada ČTÚ projednala stanovisko ve sporu o velkoobchodní cenu za mobilní data

Rada ČTÚ přijetím nových všeobecných oprávnění podpořila vyšší efektivitu sdíleného využití rádiového spektra

Praha 28. května 2020 - Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání ve 22. týdnu projednala a odsouhlasila vydání dvou nových všeobecných oprávnění na podporu vyšší efektivity využívání rádiového spektra. Všeobecným oprávněním č. VO-R/14/05.2020-7 Rada nově od 1. července 2020 umožňuje provozovatelům rádiových pevných sítí v pásmu 10 GHz využití rádiových kanálů i o šířce 56 MHz včetně dodatečných … Pokračování textu Rada ČTÚ přijetím nových všeobecných oprávnění podpořila vyšší efektivitu sdíleného využití rádiového spektra

ČTÚ umožňuje pokračování lokálního a regionálního televizního vysílání

Praha, 26. května 2020 – Český telekomunikační úřad vydal opatření obecné povahy, které upravuje podmínky pro lokální a regionální vysílání v návaznosti na proces změn v digitálním televizním vysílání. Rada ČTÚ na svém zasedání dne 20. května 2020 přijala opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2020-5 pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz. V návaznosti na dokončení … Pokračování textu ČTÚ umožňuje pokračování lokálního a regionálního televizního vysílání

Vláda prodloužila mandát stávajícího člena Rady ČTÚ

Praha, 25. května 2020 – Vláda ČR prodloužila mandát stávajícímu členovi Rady Českého telekomunikačního úřadu Jiřímu Peterkovi. Jiří Peterka byl prvně do funkce jmenován v červnu 2015. S platností od 8. června 2020 mu vláda mandát prodloužila na druhé pětileté funkční období, a to zejména s ohledem na dlouholeté zkušenosti v oblasti elektronických komunikací a znalosti evropského regulačního rámce, které … Pokračování textu Vláda prodloužila mandát stávajícího člena Rady ČTÚ

Monitorovací zpráva 5/2020

Praha, 20. května 2020 – V květnové monitorovací zprávě připomínáme, že Český telekomunikační úřad byl v současné podobě zřízen přesně před 15 lety. Dalšími tématy jsou např. zavádění nových poplatků ze strany operátorů nebo reflexe novely zákona o elektronických komunikacích, jež nabyla účinnosti 1. dubna. Operátoři reagují na novelu ve svých cenících a všeobecných podmínkách. V posledním čtvrtletí … Pokračování textu Monitorovací zpráva 5/2020

Monitorovací zpráva 4/2020

Praha, 23. dubna 2020 – ČTÚ dnes vydal pravidelnou monitorovací zprávu, která informuje o fungování úřadu v omezeném režimu pro veřejnost v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a obsahuje informace o možném prominutí zmeškání lhůt v době nouzového stavu. Dalšími tématy jsou informace o zajištění sítí a telekomunikačních služeb a základních poštovních služeb nebo např. pozastavení přechodu na … Pokračování textu Monitorovací zpráva 4/2020

ČTÚ upozorňuje na technické úpravy ve 2G/GSM sítích mobilních operátorů

Praha, 17. dubna 2020 – S cílem vytvořit technické podmínky pro efektivnější využívání rádiových kmitočtů, nasazení nových modernějších technologií a zlepšení služeb zákazníkům, provedou mobilní operátoři v noci z 20. na 21. a v noci z 21 na 22. dubna ve svých sítích technická opatření související se změnou rádiových kmitočtů, které využívají v pásmu 900 MHz. Příprava této technické operace … Pokračování textu ČTÚ upozorňuje na technické úpravy ve 2G/GSM sítích mobilních operátorů

ČTÚ prodloužil veřejnou konzultaci podmínek výběrového řízení kmitočtů pro sítě 5G

Praha, 7. dubna 2020 – Český telekomunikační úřad dnes prodloužil lhůtu pro uplatnění připomínek ve veřejné konzultaci k návrhu podmínek chystaného výběrového řízení na kmitočty v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. Připomínky k návrhu bude možné v rámci veřejné konzultace nově uplatnit až do 4. května 2020 ČTÚ zohlednil současnou nepříznivou situaci a vyhověl společné žádosti asociací … Pokračování textu ČTÚ prodloužil veřejnou konzultaci podmínek výběrového řízení kmitočtů pro sítě 5G

Od dubna půjde operátora změnit rychleji a levněji

Praha, 30. března 2020 - Novela zákona o elektronických komunikacích účinná od 1. dubna významným způsobem urychlí a zlevní přestup k jinému operátorovi. Nejenže zkracuje lhůty pro přenos čísla, ale výrazněji než doposud zastropuje i výši smluvních pokut při předčasném ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou. Nová právní úprava se vztahuje nejen na všechny nové smlouvy … Pokračování textu Od dubna půjde operátora změnit rychleji a levněji