Telekomunikační akademie vydává edukativní videa v novém hávu

Praha, 09. 09. 2021 – Telekomunikační akademie je projekt Českého telekomunikačního úřadu, který slouží ke vzdělávání seniorů v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Od svého počátku byl založen především na osobních přednáškách našich lektorů seniorům – v rámci tzv. „univerzit třetího věku“, seniorských klubů, spolků, domovů atd. V době pandemie bylo třeba hledat i jiné kanály, jak cílovou skupinu oslovit, a vznikla tak edukativní videa. Ta jsou nyní „v novém hávu“, profesionálnější a zaměřená vždy na jeden konkrétní problém. První nové video je na téma reklamace poškozené poštovní zásilky.  

Continue reading „Telekomunikační akademie vydává edukativní videa v novém hávu“

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 8/2021: novela zákona o elektronických komunikacích pomáhá spotřebitelům; problémy s příjmem DVB-T2 mohou mít na svědomí nekvalitní antény

Praha, 17. srpna 2021 – V srpnové monitorovací zprávě přinášíme článek s argumenty, proč by měla být přijata novela zákona o elektronických komunikacích ve verzi schválené poslaneckou sněmovnou. Podrobně se také věnujeme problémům s příjmem signálu DVB-T2 – na vině jsou často nekvalitní antény. 

Continue reading „MONITOROVACÍ ZPRÁVA 8/2021: novela zákona o elektronických komunikacích pomáhá spotřebitelům; problémy s příjmem DVB-T2 mohou mít na svědomí nekvalitní antény“

Senát neschválil transpoziční novelu ZEK

Praha, 21. 07. 2021 – Senát Parlamentu České republiky neschválil ve středu 21. 07. 2021 transpoziční novelu zákona o elektronických komunikacích. Novela tak bude vrácena s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně a v ohrožení jsou pozitivní přínosy pro spotřebitele i firmy, které přinášelo původní znění novely.  V Poslanecké sněmovně byla přitom novela přijata velmi výraznou většinou 164 z 168 hlasů jakožto vyvážený a pro všechny přijatelný návrh. 

Continue reading „Senát neschválil transpoziční novelu ZEK“

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 7/2021: Rozhodnutí ve sporu o velkoobchodní ceny dat; nevyžádané hovory; jak postupovat při nespokojenosti s poštovními službami

Praha, 20. července 2021 – V první prázdninové monitorovací zprávě informujeme o pravomocném rozhodnutí ČTÚ ve sporu mezi společnostmi T-Mobile a Český bezdrát. Čtenáři se dále dozví, jak si poradit s nevyžádanými marketingovými hovory či jak a kdy se mohou obrátit na ČTÚ v případě nespokojenosti s poskytovanými poštovními službami. V dalším článku ČTÚ upozorňuje na některé případy reklamací, kdy však nedošlo k chybě na straně poskytovatele služby. 

Continue reading „MONITOROVACÍ ZPRÁVA 7/2021: Rozhodnutí ve sporu o velkoobchodní ceny dat; nevyžádané hovory; jak postupovat při nespokojenosti s poštovními službami“

Obnova telekomunikační infrastruktury na jižní Moravě započala bezodkladně

Praha, 25. června 2021 – S následky jedné z největších živelných katastrof v novodobých dějinách ČR se vypořádávají i mobilní operátoři a další poskytovatelé služeb elektronických komunikací. Práce mobilních operátorů a České Pošty na obnovení plnohodnotného provozu poštovních služeb a integrity veřejných sítí elektronických komunikací již intenzivně probíhají především ve spolupráci s jednotkami IZS. Celkově nedošlo k fatálnímu narušení telekomunikační infrastruktury, jejíž postupné obnovení lze očekávat v řádu hodin až dnů, v nejpostiženějších oblastech až týdnů, především v závislosti na obnovení dodávek elektrické energie do postižených oblastí.

Continue reading „Obnova telekomunikační infrastruktury na jižní Moravě započala bezodkladně“

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 6/2021: Novela ZEK míří do Senátu; zpráva o plnění povinností pošty; speciální telefony pro osoby se zdravotním postižením

Praha, 22. června 2021 – V červnové monitorovací zprávě informujeme například o zveřejnění souhrnné zprávy o plnění povinností uložených České poště a upozorňujeme na některá přetrvávající pochybení. V souvislosti s povinností poskytovat v rámci univerzální služby osobám se zdravotním postižením speciální koncová zařízení přinášíme návod, jak tato zařízení získat, a jejich přehled. 

Continue reading „MONITOROVACÍ ZPRÁVA 6/2021: Novela ZEK míří do Senátu; zpráva o plnění povinností pošty; speciální telefony pro osoby se zdravotním postižením“

Český telekomunikační úřad zahájil přezkum úrovně kvality základních poštovních služeb

Praha, 2. června 2021 – Český telekomunikační úřad zahájil přezkum kvality a způsobu poskytování a zajišťování základních služeb a jejich dostupnosti na celém území ČR. ČTÚ přezkoumá i nutnost uložení povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby.

Continue reading „Český telekomunikační úřad zahájil přezkum úrovně kvality základních poštovních služeb“

Spotřeba dat na jedné SIM vloni stoupla o 77 %, ceny volání a dat dále klesají

Praha, 31. května 2021 ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2020. Vyplývá z ní například, že spotřeba mobilních dat nadále rostla. Průměrná měsíční spotřeba na SIM kartě využívající mobilní datové služby narostla meziročně o 77 %. V první polovině roku 2020 došlo oproti roku 2019 k poklesu průměrných cen za skutečně provolanou minutu přibližně o 15 %. Dále klesala i průměrná cena za 1 MB skutečně spotřebovaných mobilních dat. Za stejné období poklesla o 28,5 %.

Continue reading „Spotřeba dat na jedné SIM vloni stoupla o 77 %, ceny volání a dat dále klesají“

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 5/2021: Kontrola i dalších provozovatelů poštovních služeb zjistila nedostatky, stížností na poštovní služby přibylo

Praha, 20. května 2021 – V květnové monitorovací zprávě informujeme o proběhlé kontrole provozovatelů poštovních služeb (s výjimkou České pošty, u které probíhají kontroly samostatně). Nedostatky byly zjištěny u více než poloviny z nich. Dále se v monitorovací zprávě věnujeme otázce, jakými způsoby lze vypovědět služby elektronických komunikací, a před létem přinášíme také edukativní článek o roamingu. Prostor má i pravidelné čtvrtletní vyhodnocení stížností účastníků služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. Stížností na poštovní služby v posledním čtvrtletí výrazně přibylo. 

Continue reading „MONITOROVACÍ ZPRÁVA 5/2021: Kontrola i dalších provozovatelů poštovních služeb zjistila nedostatky, stížností na poštovní služby přibylo“

ČTÚ stanovuje nové trhy připadající v úvahu pro regulaci ex ante

Praha, 05. května 2021 – Rada Českého telekomunikačního úřadu dnes stanovila nové relevantní trhy v oboru elektronických komunikací. Příslušné opatření bude zveřejněno v nejbližší částce Telekomunikačního věstníku. 

Continue reading „ČTÚ stanovuje nové trhy připadající v úvahu pro regulaci ex ante“