Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 47. týdnu 2019

Praha, 22. listopadu 2019 – Rada Českého telekomunikačního úřadu se na svých dvou zasedáních seznámila s výsledkem veřejné konzultace k návrhu analýzy trhu č. 1 („velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“). Po vypořádání připomínek z veřejné konzultace dále rozhodla o vydání části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/3 pro kmitočtové pásmo 52,6-59 GHz a PV-P/23 pro … Pokračování textu Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 47. týdnu 2019

Monitorovací zpráva 11/2019

Praha, 20. listopadu 2019 – Monitorovací zpráva v rámci přiblížení rozhodovací praxe úřadu popisuje spor operátora Air Telecom s jeho zákazníkem, který sice převzal nové zařízení a dál využíval služby na něm poskytované, ale operátorovi neposlal nazpět podepsaný dodatek ke smlouvě. ČTÚ v pravomocném rozhodnutí o námitkách proti vyřízení reklamace dospěl k závěru, že tímto převzetím zařízení (konkludentně) došlo … Pokračování textu Monitorovací zpráva 11/2019

Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 43. týdnu 2019

Praha, 23. října 2019 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala a následně odsouhlasila zahájení veřejné konzultace k návrhu aktualizace všeobecného oprávnění č. VO-R/12. Pro širokopásmový přenos dat se tím otevřou kmitočty v pásmech 66 až 71 GHz a po splnění registrační povinnosti bude možné nově využívat také kmitočty v pásmu 57 až 66 GHz u pevných venkovních instalací. … Pokračování textu Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 43. týdnu 2019

Monitorovací zpráva 10/2019

Praha, 16. října 2019 – Česká pošta odpovídá za škodu způsobenou nesprávně poskytnutou radou svého zaměstnance. Vyplývá to z rozhodnutí o námitkách proti vyřízení reklamace, o kterém informuje dnes vydaná monitorovací zpráva. Odesílatel při podání požádal pracovnici za překážku o radu, jakým způsobem má odeslat zlatý dukát Királya z roku 1845. Zaměstnankyně pošty mu nabídla využití dvou … Pokračování textu Monitorovací zpráva 10/2019

Monitorovací zpráva 9/2019

Praha, 18. září 2019 – Použije-li Česká pošta ve svých podmínkách služeb neurčitý pojem, aniž by ho blíže vysvětlila, je spravedlivé jej vykládat vždy k její tíži. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí o námitkách proti vyřízení reklamace, o kterém informuje dnes vydaná monitorovací zpráva. Odesílatel reklamoval ztracenou zásilku do zahraničí s tvrzením, že obsahovala použité poštovní známky pro … Pokračování textu Monitorovací zpráva 9/2019

Monitorovací zpráva 8/2019

Praha, 15. srpna 2019 – Novela zákona o elektronických komunikacích, která zkrátila maximální délku výpovědní doby smluv s operátory na 30 dní, platí už téměř dva roky. Výsledky kontrol ale ukazují, že ne všichni operátoři pravidla dodržují. Upozorňuje na to dnes vydaná monitorovací zpráva. Nová pravidla se přitom vztahují nejen na smlouvy uzavřené po účinnosti novely, … Pokračování textu Monitorovací zpráva 8/2019

Monitorovací zpráva 7/2019

Praha, 12. července 2019 – Rada ČTÚ je opět kompletní. Radního Josefa Bednáře, kterému v květnu skončil mandát, od 1. července nahradil Lukáš Zelený. Dříve působil jako vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest a vláda jej jmenovala do Rady ČTÚ na pět let. Informuje o tom dnes vydaná monitorovací zpráva.  Ta se dále věnuje tématu síťové … Pokračování textu Monitorovací zpráva 7/2019

ČTÚ zahájil konzultaci podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G

Praha, 26. června 2019 – Český telekomunikační úřad dnes zveřejnil návrh podmínek chystané aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz a 3,5 GHz. Šedesátistránkový dokument je k dispozici v průběhu třiceti dnů veřejné konzultaci v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Po vypořádání připomínek bude materiál projednán s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s Evropskou komisí. Vyhlášení výběrového řízení je plánováno … Pokračování textu ČTÚ zahájil konzultaci podmínek aukce kmitočtů pro sítě 5G

Monitorovací zpráva 6/2019

Praha, 19. června 2019 – Od září už nebude vydáván současný omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby (OFN). Místo něho budou k dispozici dva nové průkazy odborné způsobilosti: pro obsluhu lodních stanic pro pásmo VKV v příbřežní plavbě bez použití prvků systému GMDSS (průkaz OFP) a pro obsluhu stanic na vnitrozemských vodních cestách (průkaz OFV). Vyplývá to … Pokračování textu Monitorovací zpráva 6/2019

ČTÚ vypořádal připomínky k analýze trhu mobilních služeb

Praha, 14. června 2019 – Žádná z obdržených kritických připomínek k analýze velkoobchodního trhu mobilních služeb není natolik přesvědčivá, aby zvrátila závěry analýzy, které ČTÚ i nadále považuje za platné. Vyplynulo to z dnes publikovaného vypořádání připomínek vzešlých z veřejné konzultace. Část subjektů závěry předběžné analýzy podporuje a případně navrhuje další rozšíření analýzy o skutečnosti, které z jejich pohledu závěry … Pokračování textu ČTÚ vypořádal připomínky k analýze trhu mobilních služeb