Monitorovací zpráva 11/2018

Praha, 14. listopadu 2018 – Při reklamaci poškozené zásilky nemusejí adresát nebo odesílatel prokazovat, že se zásilka poškodila při přepravě. Uplatní se totiž domněnka poctivosti zakotvená v § 7 občanského zákoníku. Podle ní se má za to, že kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí o námitkách proti vyřízení … Pokračování textu Monitorovací zpráva 11/2018

Reklamy

Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 45. týdnu 2018

Praha, 9. listopadu 2018 – Rada Českého telekomunikačního úřadu  projednala a následně odsouhlasila zahájení veřejné konzultace k návrhu aktualizace opatření obecné povahy č. OOP/4, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů. Návrh obsahuje aktualizaci ukazatele hodnoty vážené průměrné hodnoty kapitálu (WACC). Navržené hodnoty vychází ze studie zpracované auditorskou společností Grant Thornton, která závěry studie … Pokračování textu Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 45. týdnu 2018

Monitorovací zpráva 10/2018

Praha, 17. října 2018 – Mimosoudní vymáhání neplatně sjednaných smluvních pokut je agresivní obchodní praktikou. ČTÚ za tento správní delikt potrestal operátora T-Mobile úhrnnou pokutou 500 tisíc korun. O pravomocném rozhodnutí informuje dnes vydaná monitorovací zpráva. Operátor podal u ČTÚ návrhy na rozhodnutí sporu o zaplacení dlužné částky za poskytnuté služby a současně i o zaplacení smluvní pokuty. Podle rozhodnutí Ústavního soudu … Pokračování textu Monitorovací zpráva 10/2018

Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací za období 2012-2017

Praha, 16. října 2018 – Objem přenesených dat v mobilních sítích roste téměř exponenciálně. V roce 2017 dosáhl hodnoty 184 petabajtů. Naproti tomu hlasový provoz v mobilních sítích stagnuje a pohybuje se kolem 20 miliard reálných minut. Ukazuje to dnes zveřejněná Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací za období 2012 – 2017. Mobilní operátoři dosáhli v roce 2017 pokrytí … Pokračování textu Zpráva o vývoji trhu elektronických komunikací za období 2012-2017

Digitální budoucnost nezná limity

Praha, 20. září 2018 – Pokud se rodiče nestarají o to, co děti dělají na internetu, vystavují je útoku kyber útočníka, který může dítě zneužít. Výsledky tohoto varovného experimentu a kampaň #Say NO byly prezentovány na konferenci Koloběh digitálního života, kterou dnes v hotelu Corinthia uspořádal Český telekomunikační úřad. V rámci doprovodného programu si účastníci mohli prohlédnout … Pokračování textu Digitální budoucnost nezná limity

Monitorovací zpráva 9/2018

Praha, 14. září 2018 – Operátor by měl ve vlastním zájmu kontrolovat databázi neplatných dokladů. Jestliže uzavře smlouvu na základě zneužitého občanského průkazu, potom původní držitel takového dokladu totožnosti není účastníkem smluvního vztahu. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ, o kterém informuje dnes vydaná Monitorovací zpráva. V případě, že ztrátu dokladu občan řádně nahlásí, je tím chráněn … Pokračování textu Monitorovací zpráva 9/2018

Monitorovací zpráva 8/2018

Praha, 17. srpna 2018 – Povinnosti informovat o jednostranné změně smlouvy nelze dostát pouhým sdělením, že k takové změně v dohledné době dojde a odkazem na další informace na webu. Pokud se má účastník kvalifikovaně rozhodnout, jestli mu zamýšlená změna bude vyhovovat nebo ne, a uplatnit tak své právo na ukončení smlouvy bez sankcí, musí být o … Pokračování textu Monitorovací zpráva 8/2018

Monitorovací zpráva 7/2018

Praha, 18. července 2018 – Námitkové řízení lze zahájit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení. Opožděně podaný návrh ČTÚ zamítne. Procesní stránce námitkového řízení se věnuje dnes vydaná monitorovací zpráva, která popisuje případ poškozené zásilky se sochou Ježíše. Adresát zásilku reklamoval a Česká pošta reklamaci … Pokračování textu Monitorovací zpráva 7/2018

Monitorovací zpráva 6/2018

Praha, 13. června 2018 – Pokud pošta rovnou ukládá došlé zásilky bez toho, že by se pokusila o jejich dodání, dopouští se přestupku. Konstatuje to pravomocné rozhodnutí, o kterém informuje dnes vydaná monitorovací zpráva. Doručovatelka České pošty v Benátkách nad Jizerou uložila nejméně tři obyčejné listovní zásilky rovnou na poště. Adresát si přitom výhradu odnášky, kdy … Pokračování textu Monitorovací zpráva 6/2018

Správci sítí z Česka i Slovenska načerpají nové zkušenosti v Brně

Praha, 25. května 2018 – Stále je možné se registrovat na první komunitní setkání československých správců sítí CSNOG (Czech and Slovak Network Operators Group), které se uskuteční 11. a 12. června v Brně. Kompletní program včetně registračního formuláře a dalších informací je k dispozici na adrese https://csnog.eu. Tématy setkání bude i systém doménových jmen, internetové propojování … Pokračování textu Správci sítí z Česka i Slovenska načerpají nové zkušenosti v Brně