Reakce společnosti Quick Smile a.s. na článek uveřejněný 9. ledna 2012 na webu super.cz

Jako tvůrci webové prezentace Sámera Issy odmítáme tvrzení publikované v článku z 9. ledna 2012 od Davida Zápala na super.cz.

Autor v článku uvádí, že se jedná o kopii webových stránek zpěvačky Rihanny a nepřímo nás jako tvůrce obviňuje z porušení autorských práv.

Společnost Quicksmile a. s. respektuje potřeby svého zákazníka a snaží se maximálně vyhovět požadavkům zadavatele avšak vždy v mezích zákona.

Uvedená webová prezentace (http://www.samerissa.eu) je autorskou prací dle nejnovějších trendů, které jsou patrné především ve způsobu řazení informací a vizuální podobě. Kdyby pan redaktor David Zápal věnoval více času analýze aktuálních webových prezentací umělců, jistě by přišel na mnoho podobností, které jsou dány současným trendem webdesignu a stránky našeho klienta Sámera Issy by mu jistě nepřišly tak šokující.