Czech ICT Alliance získala pro české IT firmy na zahraniční veletrhy 6 milionů Kč

Více než 40 českých IT firem díky Czech ICT Alliance získalo z programu Specializované veletrhy a výstavy agentury CzechTrade za poslední 2 roky bezmála 6 mil. Kč na prestižní zahraniční veletrhy. (TZ)

Za poslední 2 roky se zúčastnilo 4 veletrhů 43 firem: největší zájem byl tradičně o německý CeBIT (2010, 2011), své zájemce našel i specializovaný švýcarský veletrh Finance Forum (IT pro  bankovnictví) a INTEROP v Las Vegas (významný technologický veletrh). Velká většina vystavovatelů hodnotila svou účast na veletrhu kladně. V případě CeBITu, jehož se firmy pod záštitou aliance účastní nejdéle, se akce účastnily opakovaně.

Podpora ze strany Czech ICT Alliance byla realizována v rámci projektu Společná účast na specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí ve spolupráci s Hospodářkou komorou ČR a agenturou CzechTrade. Jejím prostřednictvím byly vystavujícím firmám hrazeny náklady na stánek a doprovodné aktivity spojené s veletrhem. Každá společnost tak získala maximálně 120 tisíc korun na stánek. Dalších 600 tisíc korun bylo investováno do propagace firem právě na výše zmíněných veletrzích.

„Pro mnohé začínající malé IT společnosti je účast na podobných akcích ideálním způsobem, jak se představit na zahraničním trhu s relativně malými náklady,“ konstatoval Michal Zálešák, ředitel Czech ICT Alliance.

Podporu využily např. společnosti 2N Telekomunikace, CN Recources International, Level, Invea-Tech, Triton, JavliNet či AdvaICT.

„Vystavování v zahraničí nás nejen prezentuje, ale máme i příležitost poznat konkurenci a sledovat nejnovější trendy. A to je v oblasti ICT, která se tak rychle vyvíjí, klíčové. Navíc poznat zahraniční konkurenci v ČR je nemožné,“ říká o vystavování na světových veletrzích RNDr. Pavel Minařík, CEO společnosti AdvaICT.

Možnost využít podpory pro vystavování mají také další firmy. Případní zájemci mohou jimi preferované veletrhy navrhnout Czech ICT Allianci prostřednictvím mailové adresy info@czechict.cz. Pokud bude o akci z oblasti ICT zájem i mezi dalšími podniky, lze jej zařadit mezi podporované akce. Na letošní rok se kromě německého CeBITu chystá několik dalších akcí v zahraničí.

Tabulka 1: Akce doporučené a realizované za podpory Czech ICT Alliance v letech 2010 a 2011

Název akce Počet podpořených firem Výše přispěvku vystavujícím firmám (tis. Kč) Výše příspěvku na propagaci

(tis. Kč)

CeBIT 2010 15 1 800 222
Finance Forum 2010 6 720 0
CeBIT 2011 16 1 920 225
Interop 2011 6 720 160
Celkem 5160 607

Poznámka: Bližší informace o programu Specializované veletrhy a výstavy naleznete na webové adrese: http://www.komora.cz/podpora-exportu-a-zahranicni-vztahy/veletrhy-a-vystavy-v-zahranici/informace-o-projektu-1/informace-o-projektu-2/informace-o-projektu/.

O Czech ICT Alliance

Czech ICT Alliance je oficiální exportní aliance agentury CzechTrade, vládní České agentury na podporu obchodu. Formálně vznikla v září 2005. Jejími členy jsou přední exportéři ICT služeb a další významné české ICT firmy. Spolupracuje také s agenturou CzechInvest.