Více jak polovina IT specialistů vydrží ve firmě přes čtyři roky

Praha, 9. února – Advanced Search Technology, recruitment společnost zaměřená výhradně na ICT segment trhu práce, provedla průzkum odchodů IT specialistů, které vybrala cestou přímého oslovení a umístila ke svým klientům od roku 2007. Z následných analýz vyplynulo, že 51 % dotázaných IT specialistů zůstává v novém zaměstnání více než čtyři roky, ale i další zajímavé údaje. (TZ)

Průzkum Advanced Search Technology byl zaměřený na IT specialisty, kteří jejím prostřednictvím nalezli nové místo v období od roku 2007 do 2011. Zkoumána byla nejen délka pracovního poměru, ale také důvody jejich odchodu.

„Interní průzkum naší společnosti ukázal velmi pozitivní čísla. Jeden rok zůstávají u našich klientů téměř tři čtvrtiny námi získaných odborníku, ale i v následujících letech jsou data velice příznivá,“ říká Lukáš Dočkal, řídící partner Advanced Search Technology, a dodává: „Pokud si uvědomíme, jaký je nedostatek kvalitních IT specialistů a jak velká konkurence na trhu panuje, jsou výsledky naší práce velmi povzbudivé a ukazují vysoký standard, který si dlouhodobě držíme.“

Tabulka 1: Procentuální podíl IT specialistů umístěných Advanced Search Technology dle délky pracovního poměru

Roky ve firmě Procento přijatých IT specialistů
5 36,84%
4 50,79%
3 53,49%
2 61,11%
1 73,58%

Za zmínku jistě stojí i údaje o odchodech nových pracovníků. Pouze 5 % z nich opouští firmu během zkušební doby, což svědčí o relevantním výběru uchazečů o IT pozice. Důvody odchodů zaměstnanců po zkušební době jsou pak dle průzkumu rovnoměrně rozložené mezi zaměstnance a zaměstnavatele.

Zajímavé informace nabízí především analýza rozhodnutí pro změnu zaměstnání na straně pracovníků. Nejčastějším důvodem jsou finanční podmínky, které vyústily v odchod IT odborníků v 30 %, na druhém místě respondenti uvedli nevyhovující pracovní role v 23 %. Oba tyto údaje jsou významné především pro zaměstnavatele, kteří je mohou v budoucnu aktivně ovlivnit.

Tabulka 2: Důvody odchodů na straně zaměstnanců

Důvod odchodu Procento přijatých IT specialistů
Firemní kutura 13%
Rodinné důvody 7%
Finanční podmínky 30%
Osobní relokace 17%
Pracovní pozice 23%
Vlastní podnikání 3%
Jiné 7%

O společnosti Advanced Search Technology

    Advanced Search Technology je recruitment společnost, která se zaměřuje na sektor informačních technologií a telekomunikací. Na trhu působí od roku 2007, kdy se vydělila jako specializovaná část společnosti Talentor Advanced Search. Za dobu svého působení si vydobyla čelní pozici na českém IT trhu práce.