Kontroly v NetMonitoru odhalily porušení metodiky měření návštěvnosti

V oficiálním měření návštěvnosti českého internetu NetMonitor bylo zjištěno několik případů, kdy měření neprobíhalo v souladu s metodikou. Jednalo se o servery provozovatelů Centrum Holdings, CET 21 a Goldbach Audience. Každý z případů je odlišný, ale jedno mají společné – nedovolené navýšení návštěvnosti týkající se buď počtu reálných uživatelů nebo zhlédnutých stránek. (TZ)

NetMonitor je jediným obecně uznávaným standardem na českém trhu s veřejnou a kontrolovanou metodikou. Měření návštěvnosti zajišťuje výzkumná agentura, výsledky jsou však závislé na součinnosti provozovatelů médií, kteří musí na své stránky nasazovat měřící kódy podle jasných metodických pravidel. Nedodržení těchto pravidel vede k nesprávným údajům návštěvnosti.  „Výsledky NetMonitoru slouží zadavatelům a mediálním agenturám jako jednotná měna pro plánování inzertních rozpočtů na českém internetu, je proto důležité zajistit objektivitu a nezávislost měření. V NetMonitoru probíhají pravidelné i namátkové kontroly správnosti měření a dodržování metodiky, jak ze strany realizátora projektu, tak od našich analytiků. Někdy dostáváme také podněty přímo od zapojených médií. Úlohou SPIRu není zjišťovat, z jakého důvodu k porušení metodiky došlo, ale udržovat objektivitu dat a měřit všem stejným metrem.“ přibližuje fungování NetMonitoru výkonná ředitelka SPIR Kateřina Hrubešová.

V případech serverů muvi.cz a tiscali.cz, které patří pod provozovatele Goldbach Audience, bylo navýšení návštěvnosti způsobeno vložením okem nepostřehnutelného bodu, tzv. iframu, do html kódu stránky serveru ukafe.cz. Iframe obsahoval odkaz na další bezobsažnou stránku, na které se provedlo načtení měřícího kódu NetMonitoru. Při návštěvě serveru ukafe.cz tak uživatelé nevědomky „navštívili“ i servery muvi.cz a tiscali.cz. Návštěvnost muvi.cz byla neoprávněně zvýšena v květnu o 52 % zhlédnutých stránek (PV) a v červnu o 33 %, u tiscali.cz pak o 25 %, resp. 9 % PV. Nárůst se mohl projevit i v počtech reálných uživatelů (RU) obou médií. U CET 21, provozovatele webů nova.cz, tn.cz nebo blog.cz bylo navýšení zapříčiněno nesprávným použitím měřícího skriptu ve webové verzi komunikačního nástroje ICQ. Funkčnost měřícího skriptu byla upravena v rozporu s metodikou tak, že v některých případech vykonával více záznamů, než by při standardním provozu měl. Objem takto generované návštěvnosti byl v rámci celkové návštěvnosti provozovatele CET 21 v rozsahu necelého procenta červencových PV, bez vlivu na počet RU. Třetím případem je server centrum.cz, kterému se započítávala část návštěvnosti uživatelů na zahraničních službách Centrum Holdings. Tito uživatelé byli metodicky nesprávným způsobem přesměrováni na české domény (byť se slovenským nebo chorvatským obsahem). Návštěvnost centrum.cz tak díky těmto zahraničním uživatelům vzrostla v období od října 2011 do června 2012 přibližně o 3% RU a 1% PV z celkového objemu.

Po zjištění porušení metodiky učinila výkonná rada SPIR preventivní opatření a v červencových datech NetMonitoru nechala skrýt výsledky dotčených médií#. To se netýkalo serveru centrum.cz, jelikož navýšení se projevilo jen v zahraniční návštěvnosti, která se do plánovacích dat o českých uživatelích nepromítá. Data a metodické nesrovnalosti byly poté dále analyzovány a na včerejším zasedání výkonné rady byla přijata definitivní opatření zahrnující tříměsíční povinné kontroly dotčených médií ze strany realizátora projektu na náklady provozovatelů a zákaz používání dat zasažených chybou v rámci obchodních, PR a marketingových aktivit. Dále byla z červencových dat v maximální možné míře odfiltrována navýšená zahraniční návštěvnost serveru centrum.cz, byť zbytkový zahraniční nárůst nelze vyloučit. Navýšená data z předchozích měsíců byla v reportech označena jako invalidní. Vzhledem k marginálnímu rozsahu chyby byla do přepočtených dat naopak vrácena média provozovatele CET 21. Byl také zaveden institut podmínečného vyloučení z měření NetMonitor pro další případy porušení metodiky a navrženo rozšíření online aplikace NetMonitoru o záložku s evidencí a popisem všech porušení metodiky a dodatečných změn v datech.

Předseda výkonné rady Ján Simkanič tento výsledek interpretuje jako potvrzení významu SPIRu a jím zajišťovaného měření návštěvnosti: „NetMonitor dokáže odhalit prohřešky proti měření a uvést je na pravou míru, představuje tak nejobjektivnější pohled na data o návštěvnosti, který je k dispozici. Na uvedených případech se jasně ukázala síla auditovaného měření a jeden z jeho hlavních benefitů ve srovnání s dalšími analytickými nástroji, u nichž nezávislý kontrolní mechanismus schází.“

 

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. Zastřešuje subjekty, které spojuje společný zájem – rozvoj internetu a prosazování internetové reklamy v ČR. Členská základna sdružení se aktuálně skládá z 60 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, projekt na analýzu zásahu on-line kampaní AdAudit, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC, poskytuje expertní analýzy vývoje internetového trhu a je samoregulátorem audiovizuálního obsahu.

Gemius je mezinárodní výzkumná agentura, která v ČR realizuje projekt NetMonitor pro SPIR. Společnost dále nabízí profesionální výzkumná řešení, analytické a poradenské služby a nástroje pro analýzu chování internetových uživatelů, používání webových stránek nebo efektivity internetových reklamních kampaní. Gemius poskytuje standardy měření návštěvnosti internetu a internetových aplikací (gemiusAudience) téměř v polovině všech evropských zemí.