ČTÚ: Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2012

Praha, 13. září 2012. Český telekomunikační úřad vydává Měsíční monitorovací zprávu za měsíc srpen 2012. Zpráva přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí. (TZ)

Téma měsíce je věnováno stížnostem uživatelů služeb elektronických komunikací za II. čtvrtletí 2012. Ve srovnání s předchozím obdobím jejich počet roste, a to nejen v souvislosti s rozšířením působnosti ČTÚ v oblasti ochrany spotřebitelů.

ČTÚ ve zprávě dále upozorňuje na zveřejnění Závěrečné Zprávy č. 9 o průběhu přechodu zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální. Dokument shrnuje všechny podstatné informace vztahující se k digitalizaci a přechod na digitální vysílání hodnotí jako úspěšný.

Monitorovací zpráva rovněž informuje o zahájení správního řízení ve věci změny maximální ceny za terminaci volání v mobilních sítích s mobilními operátory Telefónica, T-Mobile a Vodafone. Se společností Telefónica bylo zahájeno správní řízení i ve věci změny maximálních cen za terminaci volání v pevné síti.

ČTÚ ve zprávě dále informuje o zahájení veřejné konzultace návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě.

Zpráva rovněž shrnuje aktuální stav probíhajícího výběrového řízení na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách zde.