Akvizicí společnosti Metrix LLC investuje IFS do mobility a správy služeb v terénu

PRAHA, 18. září 2012 – IFS, globální společnost, která vyvíjí a dodává podnikové aplikace, oznámila, že podepsala s majiteli společnosti Metrix LLC (dále jen „Metrix“) dohodu o nákupu 100 procent členského podílu. Tato akvizice dále posílí tržní postavení společnosti IFS na rychle rostoucím globálním trhu s aplikacemi v oblasti mobility a správy služeb.  (TZ)

Společnost Metrix si vybudovala velmi silné postavení poskytováním řešení pro správu služeb v oborech jako majetkové a kapitálové vybavení, telekomunikace, výroba medicínských a technologicky vyspělých zařízení, doprava a správa služeb v terénu zajišťované třetí stranou nebo prostřednictvím outsourcingu. Společnost má zhruba 90 zákazníků včetně mnoha známých značek, jako jsou Ericsson Group, Motorola, Xerox, Space Engineering Services, DHL, Auto Windscreens, ITT, IMAX, Ingenico, Makino a Sysmex.

Kombinací společnosti IFS, Metrix a řešení plánování pracovní síly v reálném čase IFS 360 Scheduling může společnost IFS realizovat silné finanční synergie, neboť toto spojení poskytuje nejkomplexnější nabídku správy služeb na trhu od jednoho dodavatele. Společnost IFS nyní poskytuje jak širší řešení služeb a řešení zaměřená na ERP projekty pro náročná finanční odvětví (kapitálová vybavení s dlouhou životností), tak řešení zaměřená na zákazníky (kontaktní centra, plánování činností pracovníků) pro velkoobjemové poskytovatele služeb – obojí v kombinaci s nejmodernějšími a on-line/off-line mobilními aplikacemi. Tato akvizice navíc rozšiřuje stávající cloud strategii společnosti IFS. Metrix je k dispozici prostřednictvím četných možností implementace: On-premise, Software-as-a-Service(SaaS) nebo Software + Services.
„Díky akvizici společnosti Metrix může být společnost IFS chápána jako společnost plnící stanovenou strategii růstu investováním do jednoho z nejrychleji rostoucích odvětví podnikových aplikací. Tato akvizice poskytuje společnosti IFS vynikající platformu k využití růstového potenciálu na trhu a nabídce řešení, která pomohou dodávat našim zákazníkům konkurenční výhodu,“ řekl Alastair Sorbie, CEO společnosti IFS.
Larry Laux, zakladatel společnosti Metrix, řekl: „Společnosti IFS a Metrix budou nezastavitelnou silou na trhu v oblasti správy služeb a mobility. Společnost IFS se svým mezinárodním zastoupením, silným postavením v oblasti správy služeb a kapitálu a kultuře zaměřené na zákazníka se se společností Metrix ideálně doplňují.“ Společnost IFS očekává, že tato akvizice bude mít v průběhu roku 2012 a následujícím pozitivní finanční dopad.

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje systém IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku IFS Slovakia, spol. s r.o. se sídlem v Žilině. Od r. 2001 v ČR rovněž jako distributor a implementační partner IFS působí významný český systémový integrátor, společnost ALTEC a.s. V současné době mají všechny tyto společnosti k dispozici více než 80 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com a www.ALTEC.cz.

O společnosti Metrix LLC.

Společnost Metrix byla založena v roce 1980 ve městě Waukesha (Wisconsin) v USA a stoprocentně se zabývá poskytováním pokročilých aplikací v oblasti správy služeb a mobility. Společnost má více než 50 zaměstnanců, z nichž většina pracuje v sídle společnosti ve městě Waukesha. Malá prodejní místa lze najít v Singapuru a Nizozemsku. Ve Velké Británii (FSM) působí obchodní partner. Ve finančním roce, který končil k 31. prosinci 2011, vytvořila společnost čistý zisk ve výši 8,7 milionů amerických dolarů a její zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace (EBITDA) činil 1,3 milionů dolarů. Více na: http://www.metrix.com/