Studie MasterCard: Praha se umístila mezi průměrně se rozvíjejícími městy v ČR

Společnost MasterCard přichází s výsledky již 5. ročníku unikátní studie MasterCard česká centra rozvoje, kterou tradičně zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. V letošním roce se během první části projektu odborníci zaměřili na systémy veřejné dopravy v krajích, v druhé části se zabývali celkovým socioekonomickým rozvojem měst a krajů mezi lety 2008 a 2012. Na prvním místě se v žebříčku umístil Ústecký kraj, na druhém Liberecký kraj a na třetím Moravskoslezský kraj. O konečných výsledcích rozhodovaly například ukazatele míry nezaměstnanosti či počty obchodních společností a plátců DPH v jednotlivých krajích. (TZ)

Praha, 19. září 2012 – Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Sdružením CZECH TOP 100 zveřejnila výsledky druhé části unikátního projektu MasterCard česká centra rozvoje. Tentokrát se studie zaměřila na socioekonomický rozvoj ve všech 14 krajích a krajských městech. Největší socioekonomický posun zaznamenaly v uplynulých čtyřech letech Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský kraj. Mezi krajskými městy dosáhla nejpříznivějšího vývoje Ostrava následovaná Karlovými Vary a moravskou metropolí Brnem.

Výsledky studie

V rámci podzimní části MasterCard česká centra rozvoje 2012 věnované socioekonomickému vývoji krajů se řešitelský tým zaměřil na období let 2008 až 2012. Do analýzy bylo zahrnuto všech 14 krajů a pro zhodnocení bylo využito celkem 12 indikátorů rozdělených do ekonomické a sociální oblasti. Pro zhodnocení vývoje v krajských městech bylo využito 7 ukazatelů a studie se zaměřila na období let 2008 – 2011, protože data za rok 2012 nejsou dostupná.

„Nejpříznivější socioekonomický vývoj v posledních čtyřech let zaznamenal Ústecký kraj, který zabodoval zejména zvýšením podílu vysokoškoláků zaměstnaných v kraji a zvyšujícím se podnikatelským zájmem o region. Hned za ním, na druhém místě, se umístil Liberecký kraj, který získal tuto pozici díky posilování znalostní ekonomiky regionu a zvyšující se vzdělanostní úrovni obyvatel. Jako třetí skončil Moravskoslezský kraj, jehož velmi dobré umístění v rámci celé České republiky ovlivnil zejména nárůst podnikatelské aktivity. Mezi krajskými městy byla nejúspěšnější Ostrava. Ta dosáhla nejpříznivějšího výsledku například v hodnocení vývoje míry nezaměstnanosti nebo podílu dlouhodobě nezaměstnaných,“ okomentoval výsledky Ing. Milan Damborský, Ph.D., zástupce ředitele Střediska regionálních a správních věd VŠE a odborný asistent Katedry regionálních studií Vysoké školy ekonomické, vedoucí zpracovatelského týmu studie MasterCard česká centra rozvoje.

Ústecký kraj

Mezi silné stránky kraje patří zejména relativně pozitivní trendy týkající se trhu práce a zvyšující se podnikatelský zájem o region. V této souvislosti je však třeba konstatovat, že bez vnější podpory nebude region schopen dohnat v blízké budoucnosti ani průměrné regiony. Vnější podpora nemusí mít jen formu státní podpory. Naopak, mnohem efektivnější stimul představuje příchod zahraničního či domácího investora. Ze sledovaných ukazatelů vyplývá, že pro Ústecký kraj jsou dlouhodobě problémové zejména údaje vztahující se k nezaměstnanosti. I když dosáhl druhého nejnižšího indexu vývoje míry nezaměstnanosti, v absolutní hodnotě má Ústecký kraj nejvyšší míru (12,8 %) nezaměstnanosti v celé ČR. V kraji byl mimo jiné zaznamenán nejnižší pokles počtu stavebních ohlášení a povolení a největší relativní pokles kriminality, který je však v absolutní hodnotě (17,25 trestných činů na 1 tis. obyvatel) druhý nejvyšší v ČR. Dále zde byl zjištěn relativně nízký nárůst počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo. Nicméně hodnota tohoto ukazatele za uplynulý rok byla v ČR nejvyšší (25,4)

Liberecký kraj

Liberecký kraj se umístil na druhém místě socioekonomické studie a zaznamenal tak za poslední čtyři roky velký posun. Region vykazuje ve sledovaném období 2008 až 2012 sedmý nejnižší relativní nárůst nezaměstnanosti, s absolutní hodnotou (9,3 %) má nezaměstnanost pátou nejvyšší. Byl zde zaznamenán i třetí nejnižší relativní nárůst počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo. Liberecký kraj dosáhl ve sledovaném období nejvyššího nárůstu (1,69) podílu vysokoškolsky vzdělaných na zaměstnaných. Na druhé straně se region vyznačuje nejnižším nárůstem plátců DPH (0,96), v absolutní hodnotě pak má šestou nejnižší hodnotu. Pokud jde o počet obchodních společností, vykázal kraj nejnižší nárůst v České republice. Liberecký kraj dosáhl čtvrtého největšího snížení relativního počtu trestních činů, za uplynulý rok zde však byla hodnota násilné kriminality (1,47 trestných činů na 1 tisíc obyvatel) největší ze všech krajů ČR.

Moravskoslezský kraj

Ve sledovaném období 2008 až 2012 byl s hodnotou 1,36 zaznamenán v Moravskoslezském kraji nejnižší relativní nárůst nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v kraji byla však v loňském roce s hodnotou 10,9 % druhá největší v České republice (hned po Ústeckém kraji). Nejnižším růstem nezaměstnanosti se vyznačuje také město Ostrava (1,28), i když hodnota míry nezaměstnanosti je u ní stejně problematická jako v celém kraji, tedy druhá nejvyšší (11,5) mezi všemi krajskými městy. V regionu byl mimo jiné zaznamenán druhý nejvyšší (1,06) relativní nárůst počtu plátců DPH ve sledovaném období 2008 až 2011. Po obchodní a hospodářské stránce se tak Moravskoslezský kraj neustále rozvíjí. Důkazem toho je i fakt, že obsadil druhou příčku (hned za Hlavním městem Praha) v nejvyšším relativním nárůstu počtu obchodních společností, v absolutní hodnotě jich však má druhý nejmenší počet v republice. Velkým problémem kraje pak je především kriminalita. V regionu došlo k mírnému nárůstu jak celkové kriminality, tak násilných trestných činů (v přepočtu na 1 tisíc obyvatel).

Ostrava

Ostrava dosáhla mezi ostatními krajskými městy nejpříznivějšího vývoje dle stanovených indikátorů a patří jí tak první místo. Moravskoslezské krajské město dle žádného ze sledovaných indikátorů neskončilo v druhé polovině. Naopak vykazuje nejnižší relativní nárůst míry nezaměstnanosti a podílu dlouhodobě nezaměstnaných. V absolutní hodnotě má však druhou nejvyšší hodnotu míry nezaměstnanosti (11,5). Také indikátory vývoje podnikatelské aktivity (počtu plátců DPH a obchodních společností) jsou pro město velice příznivé. Je však nutné podotknout, že v absolutní hodnotě patří Ostrava k městům s velmi nízkým počtem plátců DPH.

„Pro služby, které města nebo regiony poskytují občanům, mohou být využity tzv. multifunkční karty. Ty v sobě spojují platební aplikaci s další – dnes nejčastěji dopravní – funkcí. Příkladem může být Bratislavská karta nebo podobná řešení ve Varšavě, Poznani či Gdaňsku. Multifunkční karty s platební a dopravní aplikací se brzy objeví i v České republice. Vedle dopravy jsou ale i další oblasti, kde se takové řešení uplatní – např. vyplácení nejrůznějších dávek poskytovaných regionem, parkovné, aplikace propojené se zdravotnictvím atd.,“ říká Eva Kárníková, obchodní ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe v České republice a Slovensku.

Celkové výsledky
Index socioekonomického vývoje v letech 2008 – 2012 v jednotlivých krajích

Pořadí Kraj Hodnota indexu
Nadprůměrně se rozvíjející kraje    
1. Ústecký kraj 94,29 %
2. Liberecký kraj 90,29 %
3. Moravskoslezský kraj 90,14 %
4. Karlovarský kraj 89,84 %
Průměrně se rozvíjející kraje    
5. Pardubický kraj 88,37 %
6. Praha 87,38 %
7. Olomoucký kraj 87,36 %
8. Plzeňský kraj 87,19 %
9. Jihočeský kraj 86,52 %
10. Středočeský kraj 86,00 %
Podprůměrně se rozvíjející kraje    
11. Jihomoravský kraj 85,99 %
12. Královéhradecký kraj 85,44 %
13. Kraj Vysočina 84,26 %
14. Zlínsky kraj 83,16 %

Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012

Index socioekonomického vývoje v letech 2008 – 2011 v jednotlivých krajských městech

Pořadí Město Hodnota indexu
Nadprůměrně se rozvíjející krajská města    
1. Ostrava 93,01 %
2. Karlovy Vary 92,26 %
3. Brno 87,19 %
4. Ústí nad Labem 87,17 %
Průměrně se rozvíjející krajská města    
5. Jihlava 85,94 %
6. Praha 85,17 %
7. České Budějovice 84,83 %
8. Liberec 84,51 %
9. Pardubice 84,12 %
Podprůměrně se rozvíjející krajská města    
10. Zlín 83,45 %
11. Plzeň 82,91 %
12. Olomouc 81,15 %
13. Hradec Králové 78,35 %

Zdroj: MasterCard česká centra rozvoje 2012

Více informací o projektu najdete na www.centrarozvoje.cz

O společnosti MasterCard Europe

Společnost MasterCard Europe je subjekt odpovědný za řízení obchodní činnosti MasterCard Worldwide v Evropě. MasterCard Europe, se sídlem v belgickém Waterloo, spolupracuje s 51 evropskými zeměmi, které jsou administrativně rozděleny do tří zákaznických oblastí. Tyto oblasti zahrnují jednotný evropský platební prostor (SEPA), vyspělé trhy a rozvojové trhy Evropy, které sahají až k východním hranicím Ruska. Díky své síti místních zastoupení dokáže MasterCard Europe naplňovat rozličné potřeby zákazníků na nejrůznějších trzích po celé Evropě a umožňuje tak lidem obchodovat jejich vlastním způsobem a v jejich vlastním jazyce.

MasterCard přispívá k rozvoji globálního obchodování tím, že poskytuje životně důležité ekonomické spojení mezi finančními institucemi, podniky, držiteli karet a obchodníky na celém světě. Jakožto poskytovatel licencí, zpracovatel a poradce společnost MasterCard rozvíjí a uvádí na trh platební řešení, zpracovává každoročně více než 18 miliard plateb a poskytuje špičkové analytické a poradenské služby zákazníkům z řad finančních institucí a obchodníků. Prostřednictvím svého portfolia značek, mezi něž patří MasterCard®, Maestro® a Cirrus®, slouží MasterCard Worldwide spotřebitelům i podnikům ve více než 210 zemích a územích. Další informace naleznete na www.mastercardworldwide.com.