Ministerstvo financí uspoří na datových službách desítky milionů korun ročně. Díky smlouvám mimo projekt KIVS

Praha, 19. září 2012 – Jak efektivně uspořit peníze daňových poplatníků, dokázalo Ministerstvo financí ČR nedávnou změnou dodavatelů datových služeb pro svá pracoviště po celé České republice. Díky novým smlouvám s poskytovateli datového připojení mimo projekt Komunikační infrastruktury veřejné samosprávy (KIVS) dosahují roční úspory ministerstva desítek milionů korun. Jen na zabezpečeném propojení jednotlivých pracovišť technologií IP VPN od Dial Telecomu ušetří ministerstvo financí měsíčně 350 tisíc korun. (TZ)

VPN od Dialu šetří ministerstvu financí miliony

Nejvýraznější úspory se ministerstvu podařilo zajistit za propojení jednotlivých pracovišť virtuální privátní sítí (VPN). Společnost Dial Telecom zajišťuje tuto technologii od dubna 2012 na 27 pracovištích ministerstva financí a každé z nich na měsíčním paušálu zaznamenalo průměrnou úsporu 13 600 Kč. Celkově nové VPN řešení na sledovaných 27 pobočkách uspoří z peněz daňových poplatníků přes 350 tisíc měsíčně, tedy 4 200 000 korun za celý rok. Výrazné úspory lze přitom sledovat na všech ostatních 300 pracovištích ministerstva financí po celé České republice, kterým své služby kromě Dial Telecomu nově dodávají také společnosti České Radiokomunikace a ha-vel. Dalšími, staronovými dodavateli jsou společnosti Telefónica, T-Systems a GTS.

Rychlost připojení je nyní trojnásobná

Výrazné snížení ceny dodávaných služeb neznamenalo snížení jejich kvality. Paradoxně se oproti minulosti kapacita připojení na všech pobočkách, které má nyní Dial Telecom na starost, zvýšila. V průměru došlo k navýšení rychlosti IP VPN sítě o 200 %. Například na pracovištích ministerstva financí v Liberci, Jihlavě a Zlíně se rychlost navýšila z 2 Mbit/s na 10 Mbit/s, přičemž cena dodávané služby klesla měsíčně z 20 823 korun v systému KIVS na současných 12 500 korun, které si účtuje Dial Telecom.

Ondřej Jakob, tiskový mluvčí Ministerstva financí ČR, vyčíslil úspory úřadu následovně: „Lze konstatovat, že díky vlastnímu zadávacímu řízení MF na datové služby bylo dosaženo celkové úspory cca 30 % bez zohlednění navýšení kvalitativních parametrů linek. V případě „nových“ operátorů tato úspora dosahuje až 70 %.“

Martina Setunská, marketingová manažerka Dial Telecom, a. s., doplňuje: „Nastavení systému Komunikační infrastruktury veřejné správy KIVS naše společnost dlouhodobě kritizuje. Dosažené úspory, které přinesl průkopnický projekt ministerstva financí, dávají našim dřívějším výhradám jednoznačně zapravdu. I proto se v budoucnu chceme zapojit do tendru na nové dodavatele služeb v rámci projektu KIVS a dokázat, že nejen Ministerstvo financí ČR, ale i celá státní správa může za kvalitnější služby platit výrazně méně než doposud.“

Více informací vám rádi poskytneme na stránkách http://www.dialtelecom.cz nebo na níže uvedených kontaktech:

 

O firmě Dial Telecom, a.s. (Česká republika)

Akciová společnost Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. Délka provozovaných optických kabelových tras společnosti Dial Telecom činí v současnosti 4 600 kilometrů v rámci České republiky a 185 km kabelových tras s přibližně 12 000 km optických vláken v rámci metropolitní sítě v Praze. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem. Více informací získáte na webových stránkách http://www.dialtelecom.cz.