IBM Connections podpoří „social business“ analytickými nástroji

Armonk, New York, 12. září 2012 – Společnost IBM uvádí novou, již čtvrtou, verzi přední softwarové platformy pro firemní spolupráci IBM Connections. Ta slučuje vyspělé analytické nástroje, monitorování dat v reálném čase a rychlejší sítě pro spolupráci uvnitř i vně firmy. Řešení lze využít formou klasické softwarové licence, prostřednictvím služby IBM SmartCloud nebo pomocí široké řady mobilních zařízení. (TZ)

Sociální software IBM již využívají v rámci svých investic do „social business“ přední společnosti z celého světa, například Bayer MaterialScience, Colgate-Palmolive Company, LeasePlan, Primerica nebo Teach for America. Podle průzkumu Forrester Research se očekává, že trh se sociálními aplikacemi vzroste do roku 2016 o 61 %#.

Firmám přitom v současnosti chybějí vhodné nástroje, s jejichž pomocí by dokázaly uchopit obrovské množství informací a efektivně s nimi pracovat. Podle průzkumu IBM CEO Study sociální platformy k propojení se zákazníky využívá jen 16 % dotázaných ředitelů. Během následujících pěti let by se však toto číslo mělo vyšplhat na 57 %. Nedávno realizovaná studie IBM, při níž bylo dotázáno 1 700 marketingových ředitelů, odhalila, že 82 % z nich plánuje v příštích třech až pěti letech využití sociálních médií navýšit.

Sociální software IBM využívá přes 60 % společností z žebříčku Fortune 100. Po platformě IBM pro social business je silná poptávka především v regulovaných odvětvích. 41 % uživatelů Connections 4 beta působí v bankovnictví, finančním sektoru a ve zdravotnictví.

Řešení IBM Connections integruje přehledy aktivit, údaje v kalendářích, wiki stránky, blogy, nové funkce e-mailu a navíc uživateli vyznačuje data relevantní pro jeho práci. Podporuje okamžitou spolupráci pomocí jediného kliknutí a také budování bezpečných sociálních komunit uvnitř i vně organizace. Pomáhá tak upevňovat loajalitu zákazníků a zlepšit obchodní výsledky. Nová funkce e-mailu v rámci platformy IBM Connections umožňuje zjednodušený přístup do pracovní elektronické pošty v kontextu prostředí sociálních sítí.

Společnosti nyní mohou integrovat a analyzovat obrovská množství dat a snadněji propojovat tyto poznatky s firemními procesy a na základě toho činit rychlejší a přesnější rozhodnutí. Důkladnější pochopení zákazníků, tržních trendů a názorů zaměstnanců pomáhá firmám odhalit některé zásadní vzorce chování, a tedy nejen pohotově reagovat na změny na trhu, ale především předvídat následky budoucích kroků.

Například úvodní stránka Connections nabízí jednotné prostředí, kde mohou uživatelé sledovat obsah a využívat materiál třetích stran prostřednictvím sociálního rozhraní, a to hned vedle firemního obsahu, včetně e-mailu a kalendáře. Propojení s novými zprávami – přehledy aktivit – umožňuje, aby zaměstnanci kteréhokoliv oddělení měli přehled o strukturovaných i nestrukturovaných informacích jako jsou příspěvky z Twitteru a Facebooku, informace o počasí, videa, logovací soubory, aplikace SAPu nebo dokumenty s elektronickým podpisem.

Více informací o IBM Connections naleznete v anglické verzi tiskové zprávy zde.