Barracuda Enterprise nabízí komplexní podporu korporátním uživatelům

Společnost Barracuda Networks se již řadu let řadí mezi absolutní špičku mezi dodavateli řešení z oblasti informační bezpečnosti a v současné době má v nabídce velmi širokou paletu řešení pro různé typy uživatelů. (TZ)

Původně byly produkty Barracuda zaměřeny především pro zákazníky z řad menších a středních firem, avšak v posledních několika letech rozšířila společnost své portfolio o řadu nových produktů, které svými funkčním a kapacitními možnostmi plně vyhoví i velkým korporátním zákazníkům. Mezi její klienty tak například patří celá pětina firem zařazených do Fortune 1000, tři z pěti největších bank, velcí telekomunikační operátoři a rovněž mnoho zákazníků z veřejného sektoru, jako jsou prestižní univerzity či zdravotnická zařízení.

Typickým příkladem řešení pro velké zákazníky je platforma Barracuda NG Firewall, která uživatelům nabízí velmi pokročilé řešení pro jejich informační bezpečnost, do něhož spadá filtrování webu a elektronické pošty, ochrana před neoprávněným přístupem, správa aplikací na úrovni sedmé vrstvy a řízení přístupu k síti. Mezi další funkce patří inteligentní řízení zátěže linek a záložních spojení podle aplikací a stavu sítě i vysoce efektivní nástroje na dálkovou analýzu provozu a dění na síti. To vše v rámci jediné centrálně spravované platformy, která může pokrývat celou rozsáhlou korporátní síť včetně detašovaných poboček, datových center či jednotlivých vzdálených uživatelů.

Vzhledem ke stále rostoucímu zájmu o produkty Barracuda Networks ze strany velkých a náročných zákazníků ustanovila společnost v září letošního roku novou divizi Barracuda Enterprise, která se bude primárně zaměřovat právě na komplexní podporu zákazníků z řad velkých korporací, bank či organizací státní a veřejné správy.

Distributorem zařízení Barracuda Networks pro Českou republiku a Slovensko je společnost Gesto Communications.