Sophos představil nejnovější verzi řešení pro správu mobilních zařízení

Praha – 9. 10. 2012 – Společnost Sophos uvedla nejnovější verzi svého řešení pro správu mobilních zařízení Sophos Mobile Control 2.5. Díky vylepšené administrační konzoli postavené na webových technologiích a mnoha novým funkcím usnadňuje verze 2.5 firemní využívání soukromých zařízení zaměstnanců. Nejen snadno, bezpečně a spolehlivě, ale také s menšími nároky na podporu ze strany IT oddělení. (TZ)

Rostoucí zájem o BYOD i BYOT

Společnosti všech velikostí si postupně zvykají a velmi často také aktivně podporují využívání koncových zařízení vlastněných zaměstnanci v běžném pracovním procesu, včetně plnohodnotného zapojení těchto zařízení do podnikové informační architektury. Pro firmu představuje BYOD (Bring Your Own Device) i BYOT (Bring Your Own Technology) významnou konkurenční výhodu snižování investičních nákladů spojených s informačními technologiemi i možnost získání mladých talentů zvyklých využívat svá zařízení nejen v soukromí, ale také v práci. Trend kladného příjímání odpovídá mj. i závěrům studie společnosti Cisco IBSG Horizons Study z května letošního roku, dle které 95 procent společností umožňuje nějakou formu využívání osobních zařízení zaměstnanců a 84 procent společností pak k těmto zařízením poskytuje určitou míru podpory. Zaměstnanci jsou si přitom velmi dobře vědomi faktu, že v případě nutnosti by společnost mohla vzdáleně vymazat všechna data z jejich zařízení či odinstalovat některou z aplikací porušujících firemní bezpečnostní pravidla.

Nové možnosti i zjednodušený dohled

Nová verze Sophos Mobile Control 2.5 disponuje optimalizovanými pracovními postupy, které umožňují administrátorům realizovat řadu činností doslova na jedno kliknutí tlačítka myši. K dispozici je také podpora integrace s adresářovými službami, jako je například Active Directory. Díky propojení s těmito službami je možné automaticky přiřadit nově registrované zařízení do existujících skupin a aplikovat na něj odpovídající bezpečnostní pravidla.

Vylepšené uživatelské rozhraní zahrnuje detailní grafické přehledy umožňující administrátorům dohlížet na všechny oblasti využívání mobilních zařízení a dosáhnout tak vyžadované úrovně zabezpečení. Administrátoři mají k dispozici například aktuální přehledy o stavu jednotlivých zařízení nebo informace o tom, která zařízení vyžadují aktualizaci. Obdobnou funkčnost mají i vlastníci jednotlivých zařízení, kteří jsou například dle potřeby informováni o aktuálním stavu svých zařízení z pohledu shody s firemními pravidly.

Administrátoři mohou provádět plnohodnotnou vzdálenou správu jednotlivých koncových zařízení (podporována jsou také zařízení s iOS), včetně kompletního vymazání všech dat v případě ztráty nebo odcizení zařízení či v případě vážného porušení bezpečnostních pravidel uživatelem. Podstatné je, že tyto zásahy se mohou dít zcela automaticky.

Produkt Sophos Mobile Control je k dispozici v podobě předplatného nebo jako součást řešení Sophos Complete Security Suite pokrývajícího ochranu koncových bodů, dat, elektronické pošty a serverů v rámci jedné licence. V dalších verzích počítá společnost Sophos s další integrací řešení Sophos Mobile Control s dalšími svými mobilními produkty. Bližší informace o řešení Sophos Mobile Control 2.5 jsou k dispozici ve webové prezentaci společnosti v sekci Co je nového?

O společnosti Sophos

Již více než 100 milionů uživatelů ze 150 zemí se spoléhá na komplexní bezpečnostní řešení společnosti Sophos jako na nejlepší možnou ochranu před pokročilými hrozbami i ztrátou dat. Společnost Sophos nabízí jednoduše implementovatelné, spravovatelné a použitelné služby síťové bezpečnosti, zabezpečení koncových bodů, webových prezentací, elektronické pošty i mobilních telefonů. To vše za podpory globální sítě pro zkoumání hrozeb SophosLabs.

Společnost Sophos sídlí v americkém Bostonu a v britském Oxfordu. Více informací o společnosti naleznete na adrese http://www.sophos.com.