Měsíční monitorovací zpráva za září 2012

Praha, 11. října 2012. Český telekomunikační úřad vydává Měsíční monitorovací zprávu za měsíc září 2012. Zpráva přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zahraničí. (TZ)

ČTÚ ve zprávě informuje o průběhu aukce na volné kmitočty získané zejména úspěšným přechodem na digitální televizní vysílání. Dne 11. září 2012 otevřel ČTÚ za účasti notáře a zástupců zájemců o účast obálky se žádostmi o udělení práv k rádiovým kmitočtům. Všichni zájemci – Telefónica Czech Republic, a.s., T Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a PPF Mobile Services a.s. – splnili podmínky stanovené pro účast v aukci.

ČTÚ dále informuje o veřejné konzultaci návrhů čtyř rozhodnutí o ceně. Tři návrhy upravují velkoobchodní ceny za propojení na trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích společností Telefónica, T-Mobile a Vodafone. Čtvrtý návrh se týká změny velkoobchodních cen ve veřejné pevné síti společnosti Telefónica na trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. Všechny návrhy rozhodnutí o cenách předpokládají snížení výše regulovaných cen.

Veřejná konzultace byla rovněž zahájena u návrhu opatření obecné povahy č. OP/10/XX.2012-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel.

Co se týče ochrany spotřebitelů, přináší zpráva, kromě přehledu stížností, informaci o jednání Rady ČTÚ se zástupci Asociace provozovatelů mobilních sítí. Na něm ČTÚ shrnul zjištění první části kontroly smluvních podmínek. V této souvislosti rovněž Asociaci předložil návrhy na úpravy smluvních podmínek, a to zejména v oblasti sankčních ustanovení.