Autodesk podporuje soutěžní přehlídku THINK ARCH 2012 vyhlášenou Centrem české architektury

PRAHA, 24. října 2012 – Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, se stal generálním partnerem soutěžní přehlídky THINK ARCH 2012 vyhlášené občanským sdružením Centrum české architektury. Jedná se o první ročník architektonicko-urbanistické ideové soutěže, jejímž tématem je udržitelnost a efektivnější využití materiálů a energie v architektuře. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a je určena pro studenty nebo absolventy českých a slovenských vysokých škol architektonického zaměření a dále pro architekty do 40 let. (TZ)

Předmětem přehlídky THINK ARCH jsou návrhy a realizace staveb, které vykazují prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladou důraz na zvýšení kvality prostředí. Organizátoři hledají architektonicky kvalitní a invenční práce, které jsou svou koncepcí přínosné pro životní prostředí a kvalitu vystavěného prostředí. V první kategorii lze přihlásit ideové práce a školní práce provedené a odevzdané v tomto akademickém roce. V druhé kategorii se pak jedná o projekty a realizace odpovídající tématu.

„Téma udržitelnosti v architektuře považujeme za klíčové. Prostřednictvím našich produktů nabízíme architektům nástroje k dosažení trvalé udržitelnosti projektů,“ říká Patrik Minks, obchodní manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk, který je zároveň jedním z členů poroty. „Náš software Autodesk Revit pro architekturu a stavebnictví je základem metody BIM (Informačního modelu budovy). Tento proces je založený na inteligentním modelování, jež umožňuje rychlejší a efektivnější vytváření, simulace a řízení stavebních a infrastrukturních projektů s menším dopadem na životní prostředí. Jsme proto velmi zvědavi na rozmanité návrhy, které soutěžící do soutěže přihlásí.“

„Protože cílem přehlídky je propagace „mladé“ a progresivní architektury, je druhá kategorie určena architektům do 40 let. Máme za to, že právě tato věková skupina architektů po škole dnes potřebuje největší podporu. Proto jsme otevřeli i druhou kategorii, kde předpokládáme účast zajímavých realizací,“ říká Kateřina Obrazová, sekretář soutěže z Centra české architektury.

Mezi kritéria hodnocení přihlášených návrhů patří celková architektonická kvalita návrhu, invence návrhu, přínos pro životní prostředí a kvalitu vystavěného prostředí. Autodesk zároveň vybere vítěze Zvláštní ceny Autodesk Award za využití 3D CAD nástrojů v architektuře. Ocení tak komplexnost řešení ve vazbě na využití softwaru. Soutěže se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak týmy.

Soutěžní přehlídka je vyhlášena v souladu se soutěžním řádem České komory architektů a její uzávěrka je 30. listopadu 2012. Soutěž vyvrcholí slavnostním vyhlášením výsledků, předáním cen a prezentací přihlášených soutěžních návrhů na vernisáži výstavy v únoru 2013. Soutěžící mohou své práce přihlásit na webu www.thinkarach.cz, kde naleznou též více informací o soutěži.

O THINK ARCH 2012

THINK ARCH vyhlašuje občanské sdružení Centrum české architektury ve dvou kategoriích jako každoroční přehlídku studentských prací a prací architektů do 40 let. Předmětem přehlídky jsou návrhy a realizace staveb, které vykazují prvky udržitelnosti, efektivnějšího využití materiálů a energie a zároveň kladou důraz na zvýšení kvality prostředí. Soutěžní přehlídka je vyhlášena v souladu se soutěžním řádem České komory architektů. Více informací na: www.thinkarch.cz nebo https://www.facebook.com/thinkarch.

O společnosti Autodesk

Autodesk, Inc. je světový lídr v oblasti 3D návrhového, technického a animačního softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Software od Autodesku pro návrh, vizualizaci a simulaci svých nápadů využívají zákazníci z odvětví strojírenství a výroby, architektury, stavebnictví, médií a zábavy – včetně 15 posledních vítězů filmových Oscarů (Academy Award) za nejlepší vizuální efekty. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 nabízí Autodesk nejširší portfolio moderních softwarových aplikací pro globální trh. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webu www.autodesk.cz.