Ericsson oznámil výsledky za 3. kvartál roku 2012

Prodeje se snížily meziročně o 2 %, mezikvartálně o 1 %.

Prodeje v divizi Sítě se meziročně snížily v důsledku slabšího prodeje v částech Evropy, Číně, Koreji a Rusku a přetrvávajícího poklesu prodeje zařízení CDMA. Tento trend byl částečně kompenzován silným růstem v Severní Americe. Provozní marže byla mezikvartálně stabilní. (TZ)

Prodeje v divizi Globální služby meziročně vzrostly o 19 %. Provozní marže mezikvartálně vzrostla.

Očekáváme, že základní obchodní mix, s vyšším podílem projektů pokrytí na úkor projektů rozšiřování kapacit, bude v krátkodobém horizontu převládat.

Provozní marže se meziročně snížila v důsledku vyššího podílu projektů pokrytí a modernizace technologií v Evropě. Mezikvartální provozní marže vzrostla v důsledku nižší hodnoty OPEX.

Tok hotovosti z provozní činnosti činil 7 miliard švédských korun, přepočet hotovosti YTD činil 52 %.

Čisté příjmy ve výši 2,2 miliardy švédských korun meziročně poklesly z 3,8.

Zředěný zisk na akcii činil 0,67 (1,18) švédských korun. Zisk na akcii neodpovídající metodice IFRS činil 1,04 (1,52) švédských korun.

Miliard švédských korun Třetí čtvrtletí 2012 Třetí čtvrtletí 2011 Mezi -roční změna Druhé čtvrtletí 2012 Mezi-kvartální změna Devět měsíců 2012 Devět měsíců 2011
               
Čistý objem prodeje 54,6 55,5 -2 % 55,3 -1 % 160,8 163,3
z toho v divizi Sítě 26,9 32,5 -17 % 27,8 -3 % 82,0 99,1
z toho v divizi Globální služby 24,3 20,4 19 % 24,1 1 % 69,0 56,9
z toho v divizi Řešení podpory 3,3 2,6 29 % 3,5 -5 % 9,8 7,2
Hrubá marže 30,4 % 35,0 % 32,0 % 31,9 % 37,1 %
Marže EBITA bez prodeje ve společných podnicích a firmě Sony Ericsson 8,7 % 13,4 % 8,0 % 8,2 % 13,0 %
Příjmy z provozní činnosti bez prodeje ve spol. podnicích a firmě Sony Ericsson 3,7 6,3 -42 % 3,3 11 % 9,7 17,6
Marže z provozní činnosti bez prodeje ve spol. podnicích a firmě Sony Ericsson 6,7 % 11,3 % 5,9 % 6,1 % 10,8 %
Marže EBITA nezahrnující spol. podniky 8,7 % 13,4 % 8,0 % 13,0 % 13,0 %
Příjmy z provozní činnosti nezahrnující spol. podniky 3,7 6,3 -42 % 3,3 11 % 17,4 17,6
Marže z provozní činnosti nezahrnující spol. podniky 6,7 % 11,3 % 5,9 % 10,8 % 10,8 %
z toho v divizi Sítě 5 % 13 % 5 % 5 % 15 %
z toho v divizi Globální služby 8 % 9 % 6 % 6 % 7 %
z toho v divizi Řešení podpory 14 % 3 % 12 % 9 % -7 %
Příjmy z provozní činnosti zahrnující spol. podniky 3,1 5,7 -45 % 2,1 49 % 14,3 15,7
Příjmy očištěné o finanční položky 3,2 5,9 -45 % 1,8 81 % 14,1 16,3
Čisté příjmy 2,2 3,8 -42 % 1,2 81 % 12,2 11,1
Zředěný zisk na akcii ve švédských korunách 0,67 1,18 -43 % 0,34 97 % 3,77 3,42
Zisk na akcii (neodpovídající metodice IFRS) ve švédských korunách1) 1,04 1,52 -32 % 0,78 33 % 4.96 4,73
Tok hotovosti z provozní činnosti 7,0 1,6 -1,4 6,3 4,5
Přepočet hotovosti 149 % 24 % -43 % 52 % 25 %
Čistá hotovost ke konci sledovaného období 29,0 35,4 -18 % 25,9 12 % 29,0 35,4

1) Zředěný zisk na akcii bez amortizace, odpisů pořízeného nehmotného majetku a výdajů na restrukturalizaci. Výsledky za devět měsíců roku 2012 zahrnují příjmy z prodeje firmy Sony Ericsson ve výši 7,7 miliardy švédských korun.

Komentář Hanse Vestberga, prezidenta a generálního ředitele firmy

„Poptávka v divizích Globální služby a Řešení podpory je i nadále uspokojivá, v divizi Sítě však meziročně klesl objem prodeje. V Severní Americe se prodeje v divizi Sítě slibně rozvíjejí i přes očekávaný pokles prodeje zařízení CDMA, zatímco v částech Evropy, Číně, Koreji a Rusku jsou prodeje i nadále slabé,“ prohlásil Hans Vestberg, prezident a generální ředitel Ericssonu (burza NASDAQ: ERIC). „Růst obchodů v divizi Globální služby se podílí nejenom na celkových příjmech naší firmy, ale i na stabilním provozním zisku, a společně s divizí Řešení podpory tvoří více než 50 % objemu prodeje Ericssonu.

Domníváme se, že základy telekomunikačního odvětví, které v dlouhodobém horizontu povedou k pozitivnímu vývoji, zůstávají pevné. Na světě se v tuto chvíli používá miliarda chytrých telefonů; očekáváme, že do roku 2017 se tento počet ztrojnásobí. Nabídka nových zařízení a aplikací zvyšuje požadavky spotřebitelů na výkon a kvalitu sítí. To stimuluje poptávku po našich technologiích, softwaru a možnostech, které nabízejí naše služby. Současně však v různých částech světa pozorujeme zpomalení makroekonomického růstu a politickou nestabilitu, což vede k tomu, že telekomunikační operátoři jsou ve svých investicích v některých částech světa opatrnější.

Přestože se výkonnost našeho společného podniku ST-Ericsson ve sledovaném čtvrtletí zlepšila, podnik se stále potýká s problémy. Ericsson společně s firmou STMicroelectronics neustále kontroluje strategii a obchodní případ tohoto podniku. I nadále jsme přesvědčeni, že firma ST-Ericsson zastává ve svém odvětví strategickou pozici, která jí umožňuje uspět se svými přístroji.

Naše firma disponuje silnou nabídkou produktů, postavením a možnostmi. Naše zisky však nejsou uspokojivé. Provozní výdaje u srovnatelných obchodních jednotek meziročně poklesly o 7 %; rovněž pozorujeme stabilní zlepšení při realizaci projektů. Přestože jsou tato zlepšení povzbuzující, nejsou dostatečná, a proto budeme i nadále aktivně hledat a provádět další opatření na zvyšování efektivity a snižování nákladů,“ uzavírá Hans Vestberg.

 

Poznámky pro redaktory:

Celá zpráva v anglickém jazyce zde

Broadcast room: www.ericsson.com/broadcast_room

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváříme propojenou společnost, která nám všem umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě.

Naši nabídku tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se

v sítích od Ericssonu uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace a naše společnost zajišťuje servis sítí zákazníků s více než 2 miliardami uživatelů.

Působíme ve 180 zemích a zaměstnáváme více než 100 000 pracovníků. Ericsson byl založen v roce 1876 a sídlí ve Stockholmu ve Švédsku. V roce 2011 činily tržby naší společnosti 226,9 miliardy švédských korun (35 miliard amerických dolarů). Ericsson je zapsán na stockholmské burze NASDAQ OMX a newyorské burze NASDAQ.

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericssonpress