Soukromí uživatelé využívají cloud pětkrát více než firmy

Praha 1. listopadu 2012 – Provoz v datových centrech by měl vzrůst v příštích letech čtyřikrát a v roce 2016 dosáhne celosvětově hodnoty 6,6 zetabajtu. Nejrychleji rostoucí složkou v datových centrech budou cloudové přenosy; jejich objem vzroste šestkrát, což odpovídá průměrnému meziročnímu nárůstu o 44 %. (TZ)

Vyplývá to ze studie Cisco Global Cloud Index (2011-2016). Mezi nejzajímavější zjištění studie patří skutečnost, že růst poptávky po cloudových službách mají na svědomí zejména soukromí uživatelé, kteří již v letošním roce přenesli pětkrát více cloudových dat než firmy. Předpověď zároveň označila rok 2014 jako přelom, kdy bude většina pracovních úloh (52 %) v datových centrech řešena prostřednictvím cloudových aplikací. Studie také zmapovala připravenost jednotlivých regionů a zemí, včetně České republiky, na využívání moderních cloudových služeb.

Provoz v datových centrech vzroste v příštích letech čtyřikrát. Z 1,8 zetabajtu v roce 2011 dosáhne v roce 2016 celosvětově hodnoty 6,6 zetabajtu. To odpovídá např. 7 bilionům hodin přenosu videa ve vysokém rozlišení nebo 92 bilionům hodin streamované hudby. To je pro představu nepřetržité hudební vysílání po dobu 1,5 roku pro každého člověka na Zemi. Roční objem cloudových přenosů vzroste z 683 exabajtů v roce 2011 na 4,3 zetabajtu v roce 2016. Celkově bude přenos cloudových dat tvořit téměř dvě třetiny veškerého provozu v datových centrech v roce 2016. Ze 39 % v roce 2011 se vyšplhá na 64 % celkového objemu v roce 2016.

Společnost Cisco předpokládá, že v letech 2011-2016 se většina (76 %) přenosů bude i nadále odehrávat v rámci datových center a jejich zdrojem bude především ukládání, vytváření a vývoj dat. Dalších 7 % přenosů bude představovat výměna dat mezi datovými centry navzájem, kdy půjde především o replikaci dat a aktualizace softwaru a systémů. Zbývajících 17 % provozu datových center bude důsledkem požadavků koncových uživatelů: přístupu ke službám cloudu při práci s webem, e-mailem nebo streamovaným videem. Většinu tohoto cloudového provozu generují soukromí uživatelé. V roce 2011 to bylo 82 % a v roce 2016 by to mělo být již 86 %. Na firmy tak připadá jen 18 % respektive 14 % cloudového provozu.

„Studie ukázala, že většinu cloudového provozu v datových centrech generují soukromí uživatelé, ne firmy. Tato disproporce ukazuje, že nové služby a trendy se dnes rychleji uplatňují v soukromém životě a do firem pronikají mimo jiné tím, že je zaměstnanci prosazují i v pracovním prostředí,“ řekl generální ředitel Cisco ČR Jiří Devát.

Připravenost na cloud v regionu a ve světě

Součástí studie je i přehled připravenosti na cloud v jednotlivých regionech a téměř 150 zemích, včetně České republiky (Cloud Readiness Regional Details). V současnosti jsou na poskytování pokročilých, nejmodernějších aplikací cloudu nejlépe připraveny pevné sítě v Severní Americe, západní Evropě, střední a východní Evropě a východní Asii. Dostatečně výkonnými mobilními sítěmi, tak aby bezproblémově poskytovaly středně pokročilé aplikace cloudu, dnes disponuje pouze západní Evropa. Jedinou zemí v regionu střední a východní Evropy, která má infrastrukturu již dnes vhodnou pro provoz nejmodernějších cloudových aplikací přes mobilní sítě, je Maďarsko#.

„Studie poskytuje informace pro strategické rozhodování a plánování v dlouhodobém měřítku. Letošní výsledky potvrzují, že výrazný nárůst používání a provozu datových center i aplikací cloudu je globálním trendem, který vyplývá z naší potřeby mít přístup k soukromému i pracovnímu obsahu kdekoliv, bez ohledu na používané zařízení. To do budoucna představuje velkou příležitost pro poskytovatele služeb,“ doplnil Jiří Devát.

Podle studie Cisco Global Cloud Index se do roku 2012 největší nárůst cloudu odehraje v oblasti Blízkého východu a Afriky. S prudkým nárůstem (průměrně meziročně asi 55 procent) však lze počítat i ve střední a východní Evropě. Nejvíce úloh spojených s cloud computingem bude zpracováváno ve východní Asii. V roce 2011 byl největší cloudový provoz vytvořen v Severní Americe (ročně 261 exabajtů dat), následovala východní Asie (216 EB) a západní Evropa (156 EB).

O studii Cisco Global Cloud Index

Cisco Global Cloud Index (2011-2016) byl vyvinut za účelem popisu vývoje přenosů přes protokol IP, nárůstu tohoto přenosu i jeho trendů. Odhaduje globální IP provoz v datových centrech a službách cloudu. S tím, jak se stále těsněji propojují sítě, datová centra a služby cloudu, se tato prognóza stává stále důležitější. Z toho pak vyplývá, jak jsou tyto sítě schopné podporovat aplikace a služby cloud computingu, ať už určené pro podniky nebo koncové uživatele. Přehled Cisco Global Cloud Index je založen na modelování a analýze vycházející z řady primárních i sekundárních zdrojů včetně vzorku 40 terabajtů dat z datových center, více než 90 milionů síťových testů a průzkumů trhu třetích stran.

Podrobnější informace (v angličtině)

Cisco Global Cloud Index Website

Top Trends Behind the Cisco Global Cloud Index (2011–2016) – video

Cisco Global Cloud Index Forecast and Methodology, 2011–2016 – white paper

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým lídrem v oblasti síťových služeb, které mění způsob, jakým se lidé připojují, komunikují mezi sebou a spolupracují.

Informace o společnosti Cisco jsou k dispozici na http://www.cisco.com. Další zprávy lze nalézt na http://newsroom.cisco.com.