IT projekt roku v Senátu: Elektronická fakturace a důvěryhodný archiv od CCV ušetří OBI ČR ročně tisíce hodin práce

Brno, 14. listopadu 2012 – V Senátu Parlamentu ČR se 13. 11. 2012 uskutečnilo představení vítězných projektů soutěže IT projekt roku. CCV Informační systémy zde zaznamenala úspěch se svým řešením elektronické fakturace a důvěryhodné elektronické archivace obchodních a logistických dokladů ve společnosti OBI Česká republika. Zástupce Senátu, odborné porotce, členy CACIO a další přítomné projekt zaujal především svojí komplexností a mimořádně krátkou dobou návratnosti. CCV koncipovalo řešení jako ucelenou B2B platformu pro obchodní partnery a společnosti OBI ČR jej poskytuje jako službu (SaaS). (TZ)

Za klíčové přínosy projektu označil Stefan Jass, vedoucí IT v OBI ČR, zejména efektivní pokrytí celého procesu elektronické fakturace a archivace a s tím související snížení pracnosti a chybovosti. „Ocenili jsme mimo jiné jednoduchost integrace do stávající podnikové infrastruktury a skutečnost, že vše proběhlo bez sebemenších komplikací a dle časového plánu. V neposlední řadě musím zmínit výraznou úsporu nákladů, přičemž návratnost celé investice byla zhruba sedm měsíců,“ uvedl Jass.

Jednoznačná úspora času a nákladů

Efektivitu implementovaného řešení potvrzuje i Radka Havleová, vedoucí oddělení fakturace OBI ČR: „Měsíčně zpracováváme kolem 32 tisíc faktur, přičemž ruční zpracování jedné faktury zabere průměrně pět minut oproti zhruba deseti sekundám v případě elektronické faktury.“ Díky novému řešení od CCV Informační systémy je OBI ČR nyní nezávislé na použitém formátu elektronické fakturace a může tak přijímat více elektronických faktur od širokého spektra svých dodavatelů. Z tohoto důvodu došlo během necelého roku k nárůstu ze 40% elektronicky fakturujících dodavatelů na úroveň 70%. Desetitisíce elektronických faktur ročně navíc oproti dřívějším papírovým fakturám tak znamenají přes dva tisíce hodin ušetřené práce za rok jen při příjmu faktur.

Kromě výrazně účinnějšího zpracování došlých faktur se v OBI ČR nyní mohou pochlubit také snadnější realizací měsíční uzávěrky daňových dokladů, která oproti dřívější náročné ruční tvorbě probíhá v podstatě automaticky. Přínosem je i rychlejší dohledávání dokladů a celkově nižší chybovost při příjmu faktur, například i díky automatické kontrole jejich formálních náležitostí. To vše představuje další výraznou časovou a tedy i nákladovou úsporu.

Legislativně komfortní elektronická archivace

Neméně důležitou součástí řešení je také důvěryhodná elektronická archivace veškerých daňových dokladů, a to nejen s ohledem na úsporu místa. Klíčové je zejména zabezpečení naprostého souladu s aktuální legislativou. David Reichel, ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy k této problematice dodává:  „Zajišťujeme kompletní proces důvěryhodné archivace daňových dokladů včetně záruky jejich neměnnosti v čase a z hlediska původu tak, že musí být  akceptovány orgány veřejné moci jako závazné a platné po celou zákonnou dobu jejich archivace. Samozřejmostí je i zabezpečení čitelnosti daňových dokladů a jejich  ochrany před  znehodnocením či ztrátou.”

Další informace o projektu Elektronická fakturace a důvěryhodná elektronická archivace pro společnost OBI ČR: http://www.ccv.cz/fileadmin/user_upload/Pripadove_studie/CCV_Pripadova_studie_OBI.pdf

O společnosti CCV Informační systémy

CCV Informační systémy působí na trhu od roku 1992. Patří k významným hráčům domácí scény oboru informačních systémů. Sídlí v Brně (divize CCV Business Solutions a CCV eGovernment) s dalšími pobočkami v Opavě (divize CCV eBusiness) a na Slovensku v Kysuckém Novém Meste (CCV Informačné systémy). Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji logistických řešení, implementaci WMS systémů (CCV Řízený sklad) a podnikových informačních systémů (Microsoft Dynamics). Specializuje se na řešení pro elektronickou fakturaci, důvěryhodnou archivaci, elektronickou výměnu dat EDI (konsolidační centrum Orion) a bezpapírový oběh obchodních dokladů. Dále vyvíjí speciální řešení (registry, portály) pro státní správu a aplikace pro chytré telefony. Je také nositelem titulu Oracle Gold Partner.