ICT Unie odmítá snahy o regulaci internetu

Praha, 6. 12. 2012 – ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, s obavou sleduje snahy některých zemí a mezinárodních institucí o zavedení regulačních mechanismů omezujících svobodné prostředí internetu. Podobné změny budou zřejmě navrženy a projednány na Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích 2012 (WCIT-12), která se od 3. do 14. prosince koná v Dubaji. Proto je důležité, aby čeští zástupci na konferenci hlasovali proti změnám směřujícím k regulaci internetu, tedy kontrole jeho provozu, obsahu či poskytovaných služeb. (TZ)

Konferenci pořádá Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), která je specializovanou agenturou Organizace spojených národů (OSN) pro informační a komunikační technologie, a zúčastní se jí delegace ze 193 členských zemí OSN. Ty budou hlasovat o novém Mezinárodním telekomunikačním řádu (ITR) a právě do něj hodlají některé země zahrnout i fungování – a regulaci – internetu. V některých případech jde o země s nedemokratickými režimy, které doufají, že tak získají účinnější možnosti pro omezování svobod občanů. Roli hrají i čistě ekonomické zájmy, v jejichž rámci by se do budoucna mohlo podařit patřičně „zdanit“ internetovou ekonomiku a zpoplatnit řadu služeb formou regulovaných propojovacích poplatků.

Před chystanými změnami varuje např. Evropský parlament, který 22. listopadu 2012 přijal rezoluci na toto téma. Vláda ČR již v září schválila usnesení, v němž českou delegaci na Světové konferenci o mezinárodních telekomunikacích zavazuje, že „nebude podporovat takové zásahy do znění Mezinárodního telekomunikačního řádu, jakými jsou cenová regulace odporující principům přijatým v rámci Evropské unie a regulace obsahu, … bude postupovat v souladu s výsledky koordinačních porad členských států Evropské unie“ apod.

„ICT Unie je přesvědčena, že v otázkách správy internetu je třeba před jakýmikoli legislativními regulačními opatřeními jednoznačně upřednostnit principy samoregulace založené na konsenzu zúčastněných subjektů. Tato zásada byla také nedávno na základě našeho návrhu zařazena do strategického materiálu Digitální Česko 2.0. Snahy o regulaci a kontrolu internetu odněkud ‚shora’ jsou vždy nebezpečné,“ prohlásil prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

ICT Unie je profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací i dalších podnikatelských a vzdělávacích subjektů, jehož cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice jako nezbytného předpokladu pro fungování informační společnosti. Ve svých aktivitách navazuje na činnost Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). ICT Unie má více než osmdesát firemních členů, jejím prezidentem je Svatoslav Novák. Podrobnější informace viz www.ictu.cz