Vyjádření Zdeňka Zajíčka k návrhu zákona o právu na digitální služby

Vyjádření jednoho z hlavních autorů zákona o právu na digitální služby Zdeňka Zajíčka. Tento zákon byl včera předložen k projednávání v Poslanecké sněmovně a podepsalo ho celkem 137 poslankyň a poslanců ze všech politických stran.

„Musím říct, že je skvělé, že se k návrhu zákona přihlásily všechny poslanecké kluby. Je to něco výjimečného a v historii sněmovny najdete málo takových okamžiků. Je vidět, že současná poslanecká sněmovna má skutečný zájem udělat něco pro občany a firmy v této zemi, a to je dobře, protože to občané a podnikatelé už dlouho očekávají,“ říká Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie a jeden z hlavních autorů nového zákona.

ICT UNIE vítá zapojení telekomunikačního sektoru do přípravy klíčových dokumentů pro rozvoj vysokorychlostního internetu v Česku

Praha, 18. 2. 2016 – ICT UNIE, která sdružuje firmy z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, oceňuje, že se telekomunikační průmysl vrací k jednání nad zásadními dokumenty týkajícími se rozvoje vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Impulsem k tomu byla pondělní schůzka zástupců tuzemského sektoru telekomunikací s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. Na ní ministr vyslechl názory jednotlivých oborových asociací a požádal je, aby předložily svůj, nejlépe jednotný návrh Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Ten je nezbytný pro další pokračování projektu budování vysokorychlostních sítí v ekonomicky slabých oblastech (tzv. bílá místa) a umožní čerpání evropských dotací v objemu 14 miliard korun. (TZ) Continue reading „ICT UNIE vítá zapojení telekomunikačního sektoru do přípravy klíčových dokumentů pro rozvoj vysokorychlostního internetu v Česku“

ICT UNIE posílila o nové členy – společnosti DataSpring a Kabelovna Děčín Podmokly

Praha, 8. 6. 2015 – Do ICT UNIE, která sdružuje firmy z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, vstoupili od června další dva noví členové. Jde o společnosti DataSpring a Kabelovna Děčín Podmokly. (TZ) Continue reading „ICT UNIE posílila o nové členy – společnosti DataSpring a Kabelovna Děčín Podmokly“

Ministerstvo vnitra a ICT UNIE budou spolupracovat na dalším rozvoji elektronizace veřejné správy

Ministerstvo vnitra a ICT UNIE uzavřely 17. prosince 2014 memorandum o spolupráci. Chtějí tak koordinovaně přispět k dalšímu rozvoji eGovernmentu a efektivnímu i transparentnímu fungování veřejného sektoru v České republice. (TZ) Continue reading „Ministerstvo vnitra a ICT UNIE budou spolupracovat na dalším rozvoji elektronizace veřejné správy“

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

Praha, 27. 11. 2014 – Podle ICT UNIE, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, je zřízení Rady vlády pro informační společnost pozitivním krokem. V zájmu úspěšného fungování tohoto poradního a koordinačního orgánu, o jehož vzniku rozhodla vláda na svém jednání 24. listopadu, bude zapojení širokého spektra odborníků z oblasti ICT. (TZ) Continue reading „ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost“

Asociace z oboru elektronických komunikací vytvořily expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Praha, 29. 10. 2014 – ICT UNIE, Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Česká asociace elektronických komunikací a Česká asociace telekomunikací založily Sektorovou komisi pro rozvoj vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Cílem její činnosti bude názorové sjednocení ICT průmyslu v problematice budování a provozování telekomunikačních sítí nové generace (NGA) v ČR. Součástí aktivit bude i příprava optimálního čerpání prostředků z evropských fondů, zejména ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, a také formulace návrhů na zjednodušení výstavby těchto sítí. Bez rozšíření vysokorychlostního internetu a jeho dostupnosti pro občany i podnikatelskou sféru je ohrožen další rozvoj digitální ekonomiky v Česku. (TZ) Continue reading „Asociace z oboru elektronických komunikací vytvořily expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR“