ČTÚ radí: Změna DPH a smlouvy s operátory a dalšími provozovateli služeb elektronických komunikací

Praha, 7. prosince 2012. Český telekomunikační úřad v současnosti zaznamenává zvýšený počet dotazů, které se týkají dopadů nastávající změny sazby DPH na smluvní vztahy mezi uživateli a provozovateli služeb elektronických komunikací včetně mobilních služeb hlasových a datových. Dotazy se konkrétně vztahují k možnostem, za kterých lze ukončit účastnickou smlouvu z důvodu změny smluvních podmínek, například z důvodu změny ceny. ČTÚ proto považuje za svou povinnost poskytnout veřejnosti následující informace: (TZ)

  • V případě, že podnikatel v oblasti elektronických komunikací nezmění vlastní cenu služby (tedy cenu bez DPH) a k navýšení nebo snížení výsledné ceny (ceny s DPH) dojde pouze v důsledku změny sazby DPH, je tato změna vynucena změnou právní úpravy. Účastníkovi proto zásadně nevzniká právo smlouvu na poskytování služeb elektronických komunikací bez sankce ukončit.

 

  • V případě, že podnikatel změní vlastní cenu služby (tedy cenu bez DPH), pak – bez ohledu na to, zda se do výsledné ceny promítne i případná změna sazby DPH – je povinen umožnit účastníkovi ukončit smlouvu bez sankce. A to proto, že změna ceny služby, která slouží jako daňový základ pro výpočet daně z přidané hodnoty, nebyla vynucena změnou právní úpravy, v tomto případě změnou sazby DPH. Jedná se tak o standardní obchodní rozhodnutí podnikatele, na které se vztahují příslušné zákonné povinnosti. Mezi ně patří povinnost nejméně jeden měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o změně smlouvy v každé provozovně podnikatele a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dále mezi ně patří povinnost informovat o změně smlouvy účastníka, a to způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. A v případě, že dochází ke změně podstatných náležitostí smlouvy, či ke změně jiných ustanovení, která vedou ke zhoršení postavení účastníka, musí ho podnikatel prokazatelně informovat o jeho právu bez sankce ukončit smlouvu, a to ke dni nabytí účinnosti příslušné změny.

Další informace k této problematice naleznete na stránkách ČTÚ zde.